ХАСКОВО – с потенциал за атрактивна туристическа дестинация

Прочетена: 205

Георги Сотиров

В област Хасково се работи с визия за развитието на туризма. Като се започне от римската вила Армира, могилата край с. Свирачи, средновековната крепост Лютица, над 300-годишната църква в с. Долно Луково, тракийския долмен в с. Железино и се стигне до гробницата в с. Плевун – все места, които трябва да бъдат съхранени и презентирани на туристите. Разбира се, с тях съвсем не се изчерпва богатството на този край…

Ако трябва да направим туристически маршрут, който да включва само по един обект от община, то ще се получи следното: в Хасково трябва да посетим Александровската гробница, в Димитровград – Светилището на нимфите и Афродита при с. Каснаково, в Харманли – задължително да минем по Гърбавия мост на Сиавуш паша, в Симеоновград – да разгледаме крепостта Констанция на хълма Асара, в Любимец – да намерим време за култовия комплекс Глухите камъни, в Свиленград – средновековната византийска крепост до Мезек и гробницата, и още в Тополовград – манастира „Света Троица”, в Маджарово, в сърцето на Родопите, са уникалните скални масиви Кулата, Момина скала, Кованкая, от тук да продължим по р. Арда в посока с. Стамболово и с. Пчелари, като не пропускаме и скалните ниши при с. Долно Черковище.

Потенциалът на Хасковска област в развитието на туризма е необхватен. Десетилетия наред той не е използван пълноценно, но сега е назрял моментът това да се промени. С развиването на този сектор на икономиката ще се стимулират и услугите, търговията, хотелиерството, транспортът и т.н. И не на последно място ще се даде още един тласък за строителния бранш.

Станислав Дечев, областен управител на Хасково: Фирмите от строителния бранш се развиват изключително динамично

Г-н Дечев, област Хасково обхваща земи от долината на р. Марица, Хасковската хълмиста област, части от Горнотракийската равнина, Сакар планина и Източните Родопи. Всичко това предполага и разнообразни строителни дейности.

Прав сте, нашата област има стратегическо местоположение. Тя свързва Европа и Азия, както и Стария континент и Средиземно море. Освен това на наша територия се намират две гранични зони – с Турция и с Гърция. Сами разбирате, че тези дадености правят областта ни много атрактивна за инвестиции. Освен това не трябва да пренебрегваме и факта, че тук имаме изключително плодородни земи, традиционно силно развити селско стопанство и животновъдство.

Заради ключовото положение и отличните транспортни връзки на региона тук са изградени редица структуроопределящи предприятия. Крупни вложения се правят и сега. Навлизането на нови инвестиции в региона и постепенното икономическо съживяване доведоха и до подем на строителния бранш. По данни на Камарата на строителите в България положителните тенденции за нашия регион са факт. Например увеличава се новото строителство. През 2016 г. в Хасковска област е започнало изграждането на 53 жилищни сгради, през 2017 г. броят им е 56. Вярно, покачването е минимално, но все пак имаме ръст, който през последните години отсъстваше. Същата е тенденцията и при издадените разрешителни за строеж, като през 2017 г. имаме такива за 83 жилищни сгради и за 178 жилища.

Със своите единайсет общини и население към 245 000 души област Хасково е важен административен, икономически, транспортен и културен център в страната, но и със специфичните си проблеми.

Като областен управител на Хасково аз високо ценя всички дадености на региона, но в същото време съм наясно и с недостатъците, или по-скоро слабостите ни. Затова се опитвам да работя така, че всичко онова, което ни липсва, да бъде компенсирано. Например ние нямаме сериозни традиции в сферата на туризма, но пък имаме огромен потенциал. Затова сега общините от Хасково и аз като областен управител правим усилия в посока налагането на територията като атрактивна туристическа дестинация. Ние имаме изключителни възможности да развиваме исторически и културен туризъм. На наша територия се намират уникални обекти. Имаме какво да покажем и в какво да насочим усилията си. Освен това имаме и огромен потенциал за т.нар. винен туризъм. Със сигурност сте чували за качествените червени вина на нашия регион и за избите в Ивайловград, Свиленград, Любимец и т.н. Не искам да пропусна и балнеотуризма. Община Минерални бани след няколко години много интензивна работа успя да спечели заслужено приза „СПА столица на България” за 2017 г. на Министерството на туризма.

От Вас тръгват важни инфраструктурни трасета към Балканите, Европа и към света.

През територията на областта минават два Общоевропейски транспортни коридора (ОЕТК). Единият е ОЕТК №4 Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена/Братислава – Будапеща – Арад – Констанца/Крайова – София – Пловдив – Истанбул. Вторият е ОЕТК №9 Хелзинки – Санкт Петербург – Москва/Псков – Киев – Букурещ – Русе – Димитровград/Александруполис – Свиленград – Истанбул. Двата коридора преминават през нашата територия, провеждайки международните транспортни потоци в посока запад – изток по отдавна утвърденото направление „Ориент/Източно-Средиземноморски“ и в посока север – юг/югоизток като връзка между р. Дунав и Бяло море.

Пускането в експлоатация на АМ „Марица“, която е част от коридор №4, изключително силно повлия върху икономическото развитие на региона и стимулира осезаемо инвестициите.

Благодарение на добрата свързаност на областта и стратегическото й местоположение през последната година-година и половина рязко се увеличиха преките вложения в района на Хасково и Димитровград. Формира се икономическа индустриална зона, която привлече няколко нови производства. Тук вече работи най-големият завод на „Язаки България“, свои производства изграждат „Са Ба“, „Щрабаг“. Тези процеси ускориха икономическото развитие на областта и наложиха промяна на приоритетите пред местните власти. Доскоро никой не вярваше, но днес е факт недостигът на работна ръка в региона. Нивото на безработица рязко спадна под средното за страната и това постави пред нови предизвикателства и инвеститорите, и властите.

Транспортната инфраструктура е определяща за развитието на всеки регион. Вашата обаче се характеризира и с тежкотонажно натоварване на пътищата като вход/изход на ТИР-овете. В тази връзка какво е състоянието на пътната мрежа в градовете, в многобройните малки населени места?

В Хасковска област пътищата с регионално значение (втори и трети клас) допълват транспортното обслужване на областта. Като цяло пътната мрежа е в добро състояние. Разбира се, има отсечки от първокласната и второкласната мрежа, които са амортизирани и се нуждаят от ремонт. През последната година започна обновяването на някои много важни отсечки, като пътя Хасково – Димитровград, който не беше ремонтиран повече от 30 години. Очаква се да бъде готов тази пролет. Пак през 2018 г. ще се работи по ремонта на друго важно трасе – Чирпан – Димитровград – Симеоновград. Вече започнаха дейностите по пътя Долни Главанак – Силен. Предстои да стартират и тези от Димитровград – АМ „Тракия“ до границата с област Стара Загора.
Благодаря на министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков за това, че подкрепя проектите в Хасковска област. Искам да заявя, че ще продължа да настоявам за още средства, защото само с безопасни и удобни пътища можем да гарантираме просперитета на област­та. Освен по главните артерии много средства и усилия се хвърлят и за поддръжка на важни междуселски отсечки. Има четири особено важни сред тях, които се нуждаят от основен ремонт. Едната е Долни Главанак – Върбово, която свързва общините Маджарово и Харманли. Другата, която е за цялостно обновяване, е Върбица – Скобелево, свързваща две области – Хасково и Кърджали, и модернизирането й ще облекчи изключително много трафика. Настояваме да бъде оправен и пътят Полски Градец – Светлина – Тополовград – Устрем. В Свиленградска община има също много тежко трасе. То е между Свиленград – Щит – Сладун – Маточина. Край последното се намира известна крепост, което е още един аргумент да получим финансиране.

Как се развива строителният бранш на фона на разнообразната икономическа картина и доколко този сектор е определящ за развитието на областната икономика?

През последните две години фирмите от строителния бранш се развиват изключително динамично. Това до голяма степен се дължи на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. За по-малко от две години нашата област се нареди на трето място сред регионите по брой регистрирани сдружения на собствениците и подписани контракти за финансиране. Към този момент имаме регистрирани 617 сдружения. Общините са сключили договори с 504 от тях, а контрактите за целево финансиране са 180. Сградите, на които са стартирали дейности, са 179, а въведените в експлоатация, т.е. напълно завършени и обновени, са 101. Тук държа да отлича огромната работа, която върши както екипът на областната администрация, така и общините. В Хасково например завършените санирани блокове са 47, в Димитровград са 21, в Симеоновград – 10, в Свиленград – 9, в Харманли – 7, в Ивайловград – 5, в Любимец са 2. Благодарение на Националната програма са ангажирани стотици строителни работници, успоредно с това се развива и спомагателният бизнес – материали, транспорт, консумативи, ако щете, дори и хотелски услуги, търговия и т.н.

Сериозни средства от държавния бюджет се инвестират и в благоустрояването на общините от Хасковска област. Тези пари са още един тласък за развитието на строителството и на фирмите от бранша. Последният пример, за който се сещам, е от края на 2017 г. Тогава правителството одобри допълнителни разходи за общините в област Хасково в общ размер на 6 587 725 лв. С тях ще бъдат финансирани важни инфраструктурни проекти, пътища, улици в населени места, ВиК мрежи, обществени сгради, читалища.

Още няколко думи за туризма в частта му за подземните богатства в областта?

Безспорно по отношение на туризма фаворит е националният курорт Минерални бани. Водата там е най-ценното природно богатство на нашия район. Тя е хипертермална (57 °С) и уникална по своя химичен състав и лечебни свойства. Лековитата вода блика от 14 извора с дебит 1500 л/мин. Характеризира се като сулфатно-натриева, калциева и флуорна.

През последните 5 години община Минерални бани успя да развие курорта, да привлече чужди инвестиции, да стимулира и местните предприемачи и резултатът е налице. Но това се случи след много и упорита работа и най-важното – след като и местната власт, и бизнесът работиха за една кауза. Защото иначе е всеизвестно, че тук е имало балнеоложко селище още от римско време, когато термалните извори привличали хората с целебния си ефект. Според историците през II в. около тях е бил разположен античният град Топлицос с над 12 000 жители. Но това историческо и природно богатство ние тепърва започваме да използваме.

Общините възползват ли се от европейското финансиране, за да решават своите проблеми?

Наблюденията ми като областен управител над работата на отделните общини по оперативните програми са, че те работят изключително активно в тази насока. Свиленград и Димитровград вече имат създадени сериозни екипи, които разработват, печелят и реализират успешно проекти, които водят до цялостно преобразяване на населените им места. Техните резултати от своя страна стимулират колегите им от другите общини и така в „състезанието“ всъщност се случват и резултатите. Например с много труд и експертиза община Хасково реализира проект по ОП „Региони в растеж“ за „Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в Хасково“. Благодарение на този проект бяха ремонтирани 8 училищни сгради и 4 детски градини за 20 млн. лв. И забележете, благодарение на конкуренцията при провеждането на обществените поръчки крайната цена по проекта бе свалена на малко над 17 млн. лв., а спестените средства ще бъдат инвестирани в друг обект. Това е пример за разумно и отговорно управление на общината.

В Димитровград в момента се изпълнява проект „Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура в община Димитровград“. По него, отново по ОП „Региони в растеж“, се реновират 6 училища за над 6 млн. лв.

Има ли къде младите хора да спортуват?

През миналата година успяхме да ангажираме младите хора с нашите каузи и инициативи. Създадох Младежки съвет за иновации към областния управител. В него на доброволен принцип се включиха деца и ученици от целия регион. Срещам се с тях поне веднъж месечно, говорим, планираме, даваме си взаимно съвети. С помощта на тези деца направихме няколко благотворителни инициативи. Те ми подсказаха и редица проблеми, които ние, възрастните, не виждаме. Започнахме ремонт на занемарена спортна площадка в Хасково, а това е само една от стъпките, които правим за стимулирането на масовия спорт. Радвам се, че в тази насока сме на едно мнение с почти всички кметове на общини. В Димитровград кметът Иво Димов с помощта на правителството успя да преобрази спортна зала „Младост“. Свиленград пък се наложи като център за подготовка на отбори не само от страната, но и от чужбина. Любимец се обърна към масовия спорт и днес съоръженията са пълни с млади хора и деца. В Харманли предстои ремонт на стадиона. В Хасково също благодарение на Министерството на младежта и спорта и със съдействието на депутати от областта бяха отпуснати пари за ремонт на стадиона.

В областния център се намира и популярната Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, която готви изпълнителски кадри и за строителния бранш…

Ще започна тази тема по-отдалече, защото гимназията по дървообработване и строителство всъщност е част от една цялостна картина – тази на професионалното образование в област Хасково. Икономическото ни развитие и новите производства тук доведоха до остра нужда от работна ръка. Това е проблемът, с който ще трябва да се справяме през следващите години. Затова заедно с бизнеса и Регионалното управление по образование в Хасково мислим за механизми за квалификация, стимулиране и наемане на работници. Затова и един от основните ми приоритети е професионалното образование. В тази връзка вече имаме идеи как да насочим младите хора към професиите, които имат бъдеще тук, за да им осигурим заетост и да ги задържим в областта.
ПГДС „Цар Иван Асен II“ през последните години се утвърди като лидер в професионалното образование в областта и това се дължи изключително много на гъвкавото и модерно управление на училището. Аз съм категоричен, че точно по този начин трябва да се ръководи такова училище – с предлагането на търсени специалности, професионално обучение и тесни контакти с местния бизнес.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 05.02.2018. Категория Новини, Общини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.