1.Проект за архитектурно оформление на метростанция Витоша (2)