Съвременен градски и парков дизайн

Прочетена: 352

Д-р арх. Иванка
Велчева, УАСГ

Уникалният характер на града е колекция от всичко, което намираме за ценно – обществени пространства, паркове, близка планина, специфични и интересни места, отделни забележителни и емблематични сгради. Тъй като градовете въплъщават, материализират непрестанно физическата история на живота на мястото и на хората, които живеят в тях, е много важно онези, които планират, проектират, формират градовете, да го правят, съхранявайки тяхната автентичност. Тя е важен концепт, защото един град, съхранявайки себе си във времето, позволява да се съхрани самият смисъл на съжителството на неговите граждани в единна общност.

15Обществени са всички видове отворени пространства за общо ползване в съчетание с облика на обкръжаващите ги сгради. Това са булеварди, улици, площади, паркове, вътрешноквартални парцели, пешеходни зони, такива за спорт и отдих, подземни пространства – подлези, метро, предгарови площади и др. Предмет на дизайна на градската среда е комплексното офор­мяне и обзавеждане на тези територии. Голямо значение има комплексното изследване на особеностите на вече изградената и изграждащата се среда. На първо място се изучават взаимоотношенията между човека и нея, които се разглеждат в различни аспекти – социални, историко-културни, емоционално-психологически, комуникативни, икономически, екологични и управленски. Обществените пространства формират ансамбли, всеки от които има свой индивидуален, знаково обособен и запомнящ се характер благодарение на комплексното му осмисляне и реализиране.
Дизайнът трябва да отчита главното изискване – навсякъде човек да се чувства добре ориентиран, спокоен, защитен; да се чувства уютно. Трябва да демонстрира, че създаваната среда е за хората, да предизвиква усещането и мисълта, че това място е комфортно за живота и тяхната личнос­тна реализация.

Всяко реално съществуващо пространство следва да формира ансамбли, всеки от които да има свой индивидуален, знаково обособен и запомнящ се характер благодарение именно на комплексното му дизайнерско осмисляне и реализиране.

Основните принципи за проектиране са: осъществяване на приемственост в подчертаване и изява на ценностите на града, наследени в хода на неговото развитие; прилагане на комплексност, ансамбловост и хармония в подбора на елементите и свързването на пространствата в града; съобразяване с принципа за мащабност и съразмерност на елементите и пространствата; респектиране на стиловото единство и поддържане на автентичната характеристика на пространствата.

16Елементи на дизайна на градската среда са подвижните и стационарните, както и индивидуалните или типовите обекти, като малките архитектурни форми; битовото обзавеждане; произведенията на монументално-декоративното изкуство; устройствата за външна реклама и информация; знаците на градската комуникация и адресация; празничното оформление. Чрез дизайна трябва да се поддържа разнообразието, да се умножават и съхраняват отличителните характеристики и елементи на всеки град. Уникалният характер на града, неговата история и архитектура въздействат на хората.

Градът привлича с това, което е истинско и реално съществува за обитателите; автентичността на атмосферата може да направи връзката между хората по-силна, да осигури тяхната идентичност, да ги свърже с историята на мястото и с физическата среда, изграждана във времето.

Когато автентичността играе активна роля при изграждането и развитието на един град, то сградите, улиците, площадите, обществените сборища акумулират смисъла и значението на всяко историческо време. Тук историята на мястото може да бъде разказана от физическата среда и хората, от асоциациите на гражданите, които живеят или просто се движат в града.

Всичко, което строим, ще се превърне в история, в една малка част от голямата история на града. Решенията, които вземаме, когато строим нещо, означават как ние разказваме нашата история на града. Това определя пътя, по който тя се вписва в образа на града.

17Външни мебели, вписващи се в модернизираната градска среда

Обликът на един град е функция на много променливи – градоустройството, архитектурата, устройството на транспортната мрежа, парковете и др., всички част от инфраструктурата, която е в непрекъснат процес на развитие и промяна. Строят се сгради с модерен и иновативен дизайн, реконструират се улици и настилки. Всички тези промени налагат оформянето на обновените територии с подходяща мебел. В последните години в резултат на усвояването на средства по различни европейски програми българските градове започнаха да придобиват нов облик. За да бъде хармонично завършен той, от голямо значение е подходящият избор на външна градска мебел – пейки за отдих, фонтани и чешми, кашпи за цветя, кошчета за отпадъци, стойки за велосипеди, фитнес на открито и много други, имащи различно предназначение.

Пейки

През годините дизайнът на пейките се променя, но предназначението им винаги е едно и също – за почивка и отдих, за разтоварване, за разговори или просто да се насладиш на красива гледка сред природата. Най-често използваният материал е дървото. Но в днешно време тези, изработени от други материали, не отстъпват по качество и предпочитания. Могат да бъдат и от метал (ковано желязо, стомана, чугун и др.), камък, бетон, полимербетон, пластмаса в комбинация от няколко материала. Основните варианти по отношение на дизайна са с облегалка и подлакътници, без подлакътници, без облегалка, така че да се сяда и от двете страни, и разбира се, най-разнообразни и оригинални дизайнерски решения и уникални, атрактивни и забавни модели.

18Запознавайки се с добрите практики в Европейския съюз, ние можем да почерпим опит, като използваме иновативни мебели, създадени с най-новите технологии и с мисъл за човека.

Изборът на дизайнерско решение зависи от мястото, където ще бъдат разполагани, и въздействието върху минувачите, което се цели. Класическо изпълнение особено популярно край алеите в парка са пейките от дърво с крака и подлакътници от ковано желязо, които носят от романтиката на минали епохи. В противовес на класическите варианти идват футуристичните решения, които все по-често се налагат като средство за разнообразяване и разкрасяване на градските пространства. Пейки в разчупени форми, седалки в крива, пейки, сливащи се с други предмети, част от градското обзавеждане, закачливи решения и много оригинални идеи, въплътени в цветове, форми и разнообразие от материали.

Кошчета за отпадъци

Формата и дизайнът и тук имат отношение към присъствието в заобикалящата среда. Кошчетата, които са задължителен елемент във всеки град, трябва да бъдат лесно забележими, но да не дразнят и да не доминират над останалите предмети от оформлението на пространството. Тези с цилиндрична форма, фиксирани към земната повърхност, са сред най-често срещаните и прилагани дизайнерски решения. Изработват се предимно от бетон, като за акцент може да се добавят допълнителни декоративни ефекти, като облицовка с мозайка, орелефяване на повърхността, оцветяване.

19Може да бъдат окачени на стойка, поединично или комбинация от няколко кофи (тип „камбанка“). В тези случаи обикновено се изработват от поцинкована ламарина с полимерно покритие, за да са пожароустойчиви.
Освен с традиционните решения дизайнът им може да бъде разнообразен, така че, освен да изпълняват основните си функции, да бъдат част от тематичното оформление на съответното място.

Цветовете също променят и освежават средата. Такива най-често са кошчетата за разделно събиране на отпадъци, където всеки цвят указва вида на отпадъка, за който е предназначено кошчето.

Кашпи за саксии

Какво е градската среда без онова цветно и живо настроение, което създават цветята и зеленината? Едно удачно решение там, където няма възможност за офор­мяне на градини и тревни площи, е използването на кашпи като допълнителен щрих в цветното оформление на градските пространства. Първоначално най-разпространеният материал за направа е глината. В днешно време обаче на практика няма ограничения за използвания материал. Предметите трябва да са устойчиви, а дъната да позволяват отводняване. Откъм материали за изработка изборът не е малък – кашпи от бетон, керамика, дърво, метал, пластмаса, гранит, мрамор, стъкло, комбинация от материали.

По форма и големина кашпите се отличават с разнообразие от решения в зависимост от посадените цветя или храсти. От малки за дребни растения до големи, в които могат да бъдат отглеждани храсти и ниски дръвчета. Ниски, високи, плитки, във форма на буренце или причудливи дизайнерски форми, поставени ниско върху настилката, окачени на стълбове, от които се излива водопад от цветя, или подредени във височина (каскадни колони), превръщащи се в цветни и уханни пирамиди от цветя.

С кашпи се освежава пространството около паркинги, пешеходни алеи, зоните около спирките на градския транспорт, украсява се пред обществени сгради, молове, увеселителни центрове. Подредени по определен начин, може да служат и като разделителна зона – между булевард и пешеходна алея, между тротоар и детска площадка, между заведения и др.

20Паркови чешми

Най-често през топлите месеци търсим прохладата от водната струя на някоя чешмичка или малък фонтан. Местата, където е почти задължително присъствието на чешми и фонтанки, са градските паркове. Декоративната им функция и вписването им сред зеленината на парка създава усещането за близост до естествения облик на природата. На пазара има голямо разнообразие от модели, които могат направо да бъдат монтирани на предназначените места и свързани към ВиК мрежата. Предлагат се много възможности на дизайн и материали за изработка (бетон, гранит, мрамор, варовик). Преплитане на стилове в комбинация с различни цветови решения, декорации с мозайка, облицовка с плочки, орнаменти на растения и животни, корита в различни форми са само част от акцентите, с които може да се допълни декоративното оформление на чешмата.

Стойки за велосипеди

За да се развие и стимулира велосипедният транспорт, в един град е необходимо изграждането на подходящата инфраструктура. Дизайнът на стойките е разнообразен, но независимо от това, както и от материала за изработка, конструкцията на всички трябва да е стабилна и трайна, да са стилни и да изискват минимална поддръжка, да предпазват велосипеда. И, разбира се, да се вписват в заобикалящата градска среда, да са умело съчетани с останалата част от оформлението на конкретното градско пространство.

Сред най-често използваните материали за изработка на стойки за велосипеди са стоманата, бетонът, дървото, също и сферографитният чугун – сплав, която е с по-висока механична устойчивост от тази на чугуна. В дизайнерско отношение класическият вариант е стойка с много отделения, която осигурява възможността за паркиране на много велосипеди в сравнително компактно организирано пространство. Тези с няколко отделения могат да бъдат конфигурирани и в клъстери, така че да се осигуряват места за около 100 велосипеда. Има и единични, но когато се търси функцията на паркинг, те могат да бъдат обединени и организирани по интересен начин.

Външни спортни
и фитнес уреди

21Зачестява практиката на определени места в градовете да са оформени фитнес пространства, където комплект от спортни уреди може да направи тренировката по-приятна на открито. Те отдавна са част от градското обзавеждане на редица европейски държави. Уредите са достъпни за всички, а някои са пригодени и за ползване от деца. Трябва да са така подбрани, че да се използват както за аеробни (най-често велоергометри и крос тренажори, фитнес и ски тренажори, уреди за единично ходене и др.), така и за силови тренировки (бодибилдинг машина, преса за крака). В допълнение може да има и лостове и висилки, както и комбинирани уреди. Някои фитнес площадки на открито са снабдени и с рехабилитационни уреди за раздвижване. Важно е да се подчертае, че те трябва да бъдат стабилни и безопасни. Препоръчително е към всеки да е приложена информация за това как се използва, за кого е подходящ. Удачно решение е фитнес площадките на открито да бъдат в близост до детска площадка. Така родителите ще могат да спортуват, докато са на открито с децата.

Детски площадки

Няма как да пропуснем точно тези кътчета в градската среда, когато говорим за обзавеждане на градските пространства, защото детските площадки имат своята много важна социална функция. Именно затова към проектирането и дизайна на детските площадки трябва да се подхожда отговорно. Изборът на игрови съоръжения е основно на база възрастовата група на децата, както и да отговарят на нуждите за тяхното израстване и развитие. Материалите, от които се изработват съоръженията, трябва да са трайни и устойчиви. За предпочитане е да бъдат екологични.
Често срещани са пластмасовите детски съоръжения в свежи цветове. Разнообразието от настилки за детски площадки също не е малко. Може да бъдат естествени (най-често това са затревени площи), от насипни материали (пясък или стърготини), синтетични (каучукови плочи, многослойни цветни настилки).

Проектирането трябва да е съобразено с всички възрастови групи деца от 2 до 18 години. Движението и забавлението е необходимо както на малките, така и на тийнейджърите. Съоръженията трябва да са сертифицирани и дълготрайни, трябва да отговарят на европейските норми за безопасност.

ЛИТЕРАТУРА
1. Bacon Edmund, Design of Cities, Benitez Cristina, Contemporary Urban Design, 2009.
2. Kriegar Alex, Saunders William, Urban Design, 2009.
3. https://www.playlsi.com/

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.09.2016. Категория Анализи, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *