Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов: Считам, че в най-скоро време все повече младежи ще намерят пътя към строителната професия

Прочетена: 233

Георги Сотиров

Здравейте, доц. Стоянов! Седмица след празника на строителя отново за делника… Каква е личната Ви преценка за тазгодишния прием във висшите училища изобщо и във ВСУ по-конкретно?
За съжаление трябва да призная, че трендът за намаляващ прием на студенти в голяма част от университетите се запазва. Редица са факторите, които определят тенденцията за избора на младите хора по отношение на своята реализация. Ако погледнем по-общо, това могат да бъдат икономически, политически и социални фактори, а по-конкретни – личното усещане за място в обществото и принадлежност към определена професионална група. Развитието на строителния сектор се стабилизира след известни колебания. Това не може да не рефлектира и върху търсенето на строителната професия като бъдеще за един млад човек. Следвайки основния принцип за търсенето и предлагането, в рамките на последните петнадесет години се сблъскахме със силно търсене на строителни инженери и архитекти, след което се установи силно наситен пазар. Това рефлектира и върху приема в университетите. Не на последно място можем да поставим и демографската криза. Всички тези фактори се отразяват и върху приема във ВСУ „Любен Каравелов“. Това е нещо, което не може да не е притеснително и предизвиква редица питания. Задавам си въпроса – нашата професия вече не е атрактивна, не е обществено полезна или не дава възможност за изява и добра реализация на трудовия пазар?

За мен отговорът на всички тези въпроси е отрицателен. Когато се срещна с мои бивши студенти, те с гордост ми разказват за своите постижения. И не могат да ме излъжат по простата причина, че резултатът от тяхната работа се вижда и остава за десетки години. Силно се надявам и вярвам, че в най-скоро време кризата в приема ще бъде преодоляна, защото нужда от висококвалифицирани строителни специалисти винаги ще има. Нашето висше строително училище е доказало, че е обучавало, обучава и ще обучава чудесни строителни инженери, архитекти, инженер-архитекти, проджект мениджъри.

91Не считате ли, че в недалечна перспектива строителството може да изпадне в дефицит на инженерни кадри?

Така както в момента чувстваме като университетска общност последиците от демографската криза, проявила се преди почти двадесет години, по същия начин ще рефлектира върху строителството намалелият брой студенти като инженерен кадър. Строителната индустрия не може да спре и необходимост от инженери винаги ще има. Дори да намалее новото строителство, както вече се е случвало, то целият огромен фонд от сгради и съоръжения трябва да се поддържа, ремонтира, санира, преустройва. За това се искат уменията на специалисти. По мое мнение би било много лошо, ако се получи вакуум между поколенията строителни специалисти, ако се прекъсне приемствеността между поколенията. Ние, преподавателите от нашето училище, даваме всичко от себе си, за да предоставим на строителния бизнес знаещи млади специалисти, а строителната площадка и наставничеството на по-старото поколение инженерни кадри правят тези младежи можещи. Тази комбинация е в основата за израстване на силни инженери и мениджъри. Връзката между поколенията е по същество устойчивото строителство. Ако тя се прекъсне поради дефицит на инженерни кадри, то ще се прекъсне и приемствеността, ще изпадне в риск нормалният баланс от специалисти в строителния бранш.

Ние, строителите, сме жилави хора. Считам, че в най-скоро време все повече младежи ще намерят пътя към строителната професия. Тя е тежка и отговорна, но затова пък много благородна, благодарна и уважавана.

Ръководената от Вас катедра съчетава технологическата и управленската проблематика на строителния отрасъл. Как виждате приноса на катедрата в подобряването на маркетинговата политика на ВСУ сред младите хора с оглед формирането на устойчив афинитет към сектора?

Знаете, че изучаваните дисциплини са включени най-общо в три направления на науката – общообразователни, общоинженерни и специални. Последните оформят строителния инженер като специалист. В това направление попадат и дисциплините, които се четат в нашата катедра. За да дадем на студентите най-доброто, ние непрекъснато търсим всички новости, всички успехи в бранша. За да предоставим на фирмите знаещи млади инженери, ние поддържаме тесни контакти със строителното съсловие. Тези връзки не се изчерпват само между отделни личности, но се изразяват и със сериозни отношения между катедра „Технология и мениджмънт на строителството“ и Камарата на строителите в България. За нас, преподавателите, е необходимо да знаем от какво има нужда бизнесът. Къде са пропуските в обучението на младия инженер, се установява в производствени условия. Така нареченият маркетинг е взаимно изгоден – ние проучваме от какво има нужда бизнесът, за да подобрим преподаването и отговорим на изискванията, а бизнесът получава едни по-добре подготвени млади специалисти, които да бъдат адекватни на предизвикателствата на строителната площадка.

Създаването на непосредствен жив контакт с практиката, срещите на студентите със специалисти в горещата точка – на самата строителна площадка, са много важни за формирането на младия човек.

Може да звучи като старо клише, но все пак какви са намеренията на катедрата в контекста на девиза „обучението – по-близо до практиката“?

Разбира се, нашата катедра се стреми да бъде по-близо до практиката. Според мен дисциплините в областта на технологията, организацията и управлението на строителството не могат да се изучават единствено в лекционните зали и лабораториите. Трябва да се стъпи на площадката, да се усети мирисът на вар и цимент, да се нагази в калта в изкопа, да се почувства грандиозността на професията с душата и сърцето. Така разбирам завършеността на строителния инженер. Поради това се стремим да организираме посещения на място. Искам да използвам случая да благодаря на инж. Илиян Терзиев за неговата отзивчивост и гостоприемството му и да го поздравя с избирането му за председател на ОП на КСБ – София. Няколко випуска студенти от магистърския курс „Управление на инвестиционни проекти“ посещават негови строителни площадки. Винаги с удоволствие съм слушал беседите му със студентите.

Нашата катедра подготвя специалисти в една бакалавърска програма „Строителен мениджмънт“ с четиригодишен срок на обучение и три магистърски програми, пряко ангажирани със строителната практика. Това са „Управление на инвестиционни проекти“ със срок на обучение 1,5 г., „Технология и управление на строителството“ с продължителност 1 г. и „Технология на строителното производство“ – 1,5 г. Всички са в задочна форма на обучение. Във всяка една от тях са заделени групи лекции, на които се канят специалисти от практиката. Много благодаря на инж. Николай Станков – зам.-председател на УС на КСБ, който винаги е очакван от студентите в аудиториите ни и подпомага с препоръки от гледна точка на бизнеса колегите преподаватели. Той участва и в държавните комисии по защита на дипломните проекти по „Управление на инвестиционни проекти“.

Не мога да не Ви попитам за съвместната Ви работа с Камарата на строителите в България?

Искам да използвам страниците на нашия вестник, за да поздравя сърдечно всички колеги с Димитровден. Да сме живи и здрави и да продължим да реализираме надеждни, устойчиви и красиви строежи.

Мога да се похваля, че с КСБ поддържаме изключителни отношения. Силно вярвам, че това ще продължи и ще се развива. Нека започна с това, че представители на Камарата са чести наши гости, ние често сме гости на Камарата. Нашите посещения не са свързани само с отделни мероприятия. Основно те са за запознаването на студентите със строителната площадка. В тесни отношения сме с отдел „Международна дейност и управление на проекти“. Ще се радвам и на разширяване на сътрудничеството ни с други направления.

Искам да обърна специално внимание на чудесните ни, много динамични, ползотворни и успешни връзки с Областното представителство на КСБ в Пловдив. Преди няколко години по идея на Пламен Иванов, зам.-председател на КСБ, който наскоро беше отново избран за председател на ОП на пловдивските строители, стартирахме една съвместна пилотна инициатива за обучение в магистърска образователна степен „Управление на инвестиционни проекти“ на млади специалисти от водещи строителни фирми в Пловдив и региона. Част от лекциите се проведоха в залите на Областното представителство. Беше ни предоставена възможност да посещаваме площадката на сериозен строеж на промишлена сграда. Тази инициатива се превръща в традиция. Затвърждаването на успеха в сътрудничеството ни е и много силно представеният курс в бакалавърска степен на обучение по специалността „Строителен мениджмънт“. Всички студенти са много мотивирани, което вдъхновява и нас – преподавателите, да даваме всичко от себе си. Винаги изпитвам голямо удоволствие, когато ще чета лекция пред студентите от Пловдив.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 11.11.2016. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *