Спазването на законите е водещ принцип в работата на АПИ

Прочетена: 81

Всички дейности, свързани с работата на Агенция „Пътна инфрастрактурта“ се възлагат и изпълняват при стриктно спазване на нормативната уредба. Всички документи публикувани на интернет страница на агенцията, свързани с провеждането на тръжните процедури, гарантират тяхната публичност и прозрачност, каза Благородна Йорданова – началник на отдел в дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване“ в АПИ пред сутрешния блок на бТВ.
Разясненията бяха направени по повод публикации в Offnews – „Романтиката в Симитли е излязла на Агромах милион и половина лева“, както и в „Министър Павлова, ето ги документите от агенция „Една жена каза“, които са некоректно и манипулативно навързани с цел постигане на внушения за целите на дописката.
Експертите на Агенцията са ангажирани със задачата парите за пътища да бъдат инвестирани по най-добрия начин и за постигане на най-качественото изпълнение.
Юристът Благородна Йорданова подчерта, че „Пътища Пловдив“ АД не е била избирана и обявявана за изпълнител на обекта „Пътен възел Плодовитово“. Такова решение от АПИ не е излизало.
Агенция „Пътна инфраструктура“ е експертна структура и политическите изяви на отделни лица не могат да влияят на решенията и процесите. Одобрението на един проект, строежът на един път или процедурите по отварянето на оферти или избор на изпълнители са дълги процеси, които продължават месеци и сроковете за които са заложени в нормативната уредба. Всеки отделен факт от тези процедури или дати от тях могат да бъдат подбрани така, че да обслужват манипулативни твърдения.
В случая Възложителят в лицето на ръководството на АПИ преценява, че комисията е класирала кандидат по необективни критерии – 6 дни и дава указания решението да се преразгледа. Комисията, която заседава, е независима и не докладва преди, а след взетите решения на Управителния съвет, допълни Йорданова.
Въпреки че съществуват мнения в полза на това пътен възел като „Плодовитово“ да бъде изграден за 6 дни (например при денонощен трисменен режим на работа, добра организация и метеорологични условия е постижимо изкопни и асфалтови работи за нова пътна връзка да бъдат направени, което вероятно оправдава донякъде и по-високата цена), експертите са преценили, че съществува риск от неизпълнение на сроковете и те все пак да се наложи да бъдат удължавани, което пък по никакъв начин няма да е оправдано предвид двойно по-високата цена в сравнение с останалите участници, която дава класираният изпълнител „Пътища Пловдив“ АД.
Затова и комисията е свикана отново, за да направи повторна оценка, следствие на която е класиран и друг изпълнител. Служебните правоотношения на двама от членовете на комисията са прекратени на 19.09.2016 г. Със заповед от 19.09.2016 г. се заменят двама членове от състава на комисията, единият от които е придобил право на пенсия към датата 27.06.2016 г., а другият се е преместил в друга администрация с тристранно споразумение от 21.04.2016 г., уточни Благородна Йорданова.
Експертът от АПИ допълни, че протоколите от работата на комисията са предадени на възложителя на 29.09.2016 г. Като помощен орган на възложителя, комисията разполага с оперативна самостоятелност и обстоятелството, че е приключила своята работа на определена дата може да е продиктувано в конкретния случай, както поради напускането на двама от членовете й, така и от служебната ангажираност на останалите членове, които участват и в други провеждани от агенцията процедури и същевременно изпълняват и служебните си задължения извън участието в комисии.
След това, в изрично посочения от закона срок от 5 дни, Възложителят се възползва от правомощията за контрол, които му дава чл. 36а от Закона за обществените поръчки и дава указания към комисията.
Именно затова точно на 4.10.2016 г. в АПИ отново се събира комисия, която да изпълни указанията на възложителя. Комисията е с нов състав по посочените вече причини. И избира нов изпълнител.
Също така е важно да се отбележи, че като държавна администрация Агенцията е длъжна да спазва действащото законодателство и при възлагането на дейности по всички договори, по които е страна, стриктно се придържа както към нормативната уредба. Има орган по обжалването – това е Комисията за защита на конкуренцията, каза Благородна Йорданова. КЗК предстои да се произнесе.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.12.2016. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *