Приеха окончателно промени в ЗУТ

Прочетена: 1709

Народните представители приеха окончателно промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Основна цел на законопроекта според мотивите на вносителя Министерски съвет бе да се постигне облекчаване на процедурите и да се намали административната тежест, като едновременно с това се повишат отговорността на общинските администрации и административният контрол върху дейността им, както и отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови организации на архитектите и инженерите и от регистрираните фирми – консултанти в процесите на инвестиционното проектиране и строителството.
Във връзка с изискването за осигуряване на публичност и достъпност до актове, издавани от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, както и до одобрени от тях устройствени планове в чл. 3 и 4 се въвежда изискване за поддържане на публични регистри от съответните администрации и публикуване на интернет страниците им на одобрени проекти на устройствени планове.
Депутатите приеха предложеното допълване на разпоредбата на чл. 125 с нова ал. 8 с цел намаляване на сроковете за процедиране на подробни устройствени планове, които са в съответствие с предвижданията на общ устройствен план, одобрен при спазване на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за културното наследство.
Депутатите отхвърлиха направеното предложение в чл. 137, ал. 1 за намаляване на броя на категориите, внесено от Министерския съвет.
С допълване на разпоредбата на чл. 232, ал. 1 се прецизира административно-наказателната отговорност за неизпълнение от длъжностни лица на задълженията в предвидените за съответните процедури срокове.
Народните представители приеха Камарата на строителите в България да се представлява поотделно от председателя на Управителния съвет и от изп. директор, който се избира от УС, в съответствие с правомощията, определени с решение на УС.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.01.2017. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *