Проф. д-р Сашо Пенов: През 2017 г. отбелязваме 125-ата годишнина на Юридическия факултет

С промяната на формата на приемните изпити ще мотивираме повече млади хора да кандидатстват у нас, а не в чужбина

Прочетена: 208

Ренета Николова

Проф. Пенов, в началото на 2017 г. каква е равносметката Ви за изминалата 2016 г. Кои бяха най-големите успехи за Юридическия факултет (ЮФ) на Софийския университет (СУ) и за какво не стигна времето?

Със задоволство мога да констатирам, че през 2016 г. в СУ се организираха много изяви, може би над 1000, които го утвърдиха не само като водеща образователна институция, но и като културна. В Юридическия факултет само за октомври и ноември се проведоха 7 – 8 конференции, голяма част от тях с международно участие. През тези два месеца непрекъснато ангажирахме вниманието на студентите и на обществеността, като едни от най-интересните форуми бяха тези по трудово и осигурително право с международно участие и форумът на тема римско право. Забележителен успех през годината беше и създаването на Балканския център по римско-правни изследвания с водещ Юридическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски“. В него се привлякоха колеги от Сърбия, Македония, изявени специалисти от Испания, като идеята е да продължим с едни по-задълбочени изследвания върху публично-правните аспекти на римско-правната теория. В нея има много неща, които са част и от съвременната правна уредба.

Важно събитие през 2016 г. бе и конференцията по наказателно-правни проблеми, свързани с правото на ЕС. Считам, че организираните изяви през годината подобриха качеството на образованието във факултета.

Няма как да не споделя, че съм впечатлен и от активността на студентите. Те сами си организираха Академия за гражданско образование и съвместно с училища от София канеха ученици, които в събота и в неделя запознаваха с основите на правото, с конституционната уредба на страната ни, с основните права на човека и т.н. Тази инициатива ще продължи и през настоящата година, но с доста по-голям интензитет. С удоволствие каня Вашия екип за среща с тези хора, за да видите как самите студенти представят на по-младото поколение бъдещото обучение по правни науки.

През 2016 г. продължихме и обновяването на материалната база, като ремонтирахме втората голяма аудитория – 292 на Юридическия факултет.

Какво планирате за 2017 г.?

2017 г. е юбилейна в две насоки. От една страна, България чества 10 години от членството си в ЕС, така че част от научните изяви ще бъдат в това направление. По повод Деня на Европа – 9 май, планираме конференция с международно участие с утвърдени учени от Франция и Белгия.

Освен това през ноември ще организираме научна конференция по въпросите на съвременния конституционализъм, като водещ партньор ще е единственият по рода си в Европа Институт по теория на правото във Франкфурт. Поканени са и доста известни учени, например от Института за политически и конституционни науки в Париж, Виенския университет, King’s College в Лондон, университета в Антверпен, Европейския институт във Флоренция. Това са все водещи образователни институции, които проявяват интерес към сътрудничеството със СУ и респективно с нашия факултет.

Инициативата на студентите, която споменах, за развитие на гражданско-правното образование между учащите се ще включи нови моменти. Студентите са планирали и състезание по римско-правни изследвания, в което ще бъдат отличени тези, които ще се представят най-добре. Освен това се възроди и една стара идея да се организират и състезания не само по гражданско-правни науки, както досега – и това беше традиционно, а и по наказателно-правни науки. Кръжокът по наказателно-правни науки активно работи и се надявам тези надпревари отново да повишат активността на студентите и да допринесат за практическата страна на образованието им.

Ще продължим да насърчаваме и участието на нашите студенти в различни състезания по право в рамките на Европа – по медиация, по право на ЕС. Имаме и идея, по която работим, за организиране на един кръг международни състезания за студенти по право на ЕС, но в София. От колегите в Кеймбридж зависи дали това ще се случи при нас или в някоя друга европейска столица – засега сме в процес на преговори.

2017 г. е специална за Юридическия факултет, през ноември той ще отбележи своята 125-а годишнина. Това, че сме един от най-старите факултети в Софийския университет, допълнително мотивира преподавателите и студентите за нови изяви и за срещи с възпитаниците на факултета. В тази връзка смятаме да задълбочим сътрудничеството си с Висшия адвокатски съвет, с Нотариалната камара, със Софийската адвокатска колегия, с Камарата на частните съдебни изпълнители, за да могат всички тези организации, които обединяват много наши успешни възпитаници, да се включат в посрещането на тази забележителна годишнина. Юридическият факултет, както знаете, е дал много за българската държавност и за българското правно образование.

Спомняте си, че преди 5 години отпразнувахме нашата 120-а годишнина с голямо тържество в Бояна. Хората искат да го повторим и очакват с нетърпение бъдещото събитие, за да възстановят приятелства, спомени и отново да се почувстват съпричастни към образователната идея. Това са нещата, които планираме, но всъщност има много малко време и вече работим по подготовката им.

В края на миналата година стана ясно, че се подготвя голяма промяна във формата на кандидатстване в СУ – от развиване на теми се преминава към тестове. Какво налага тази промяна?

Правилата, които бяха приети през декември на Академичния съвет относно изпитите, са общи за СУ, не само за Юридическия факултет. При обсъжданията стана дума за това, че форматът на приемните изпити трябва да се доближи до този на матурите при завършващите ученици. По този начин считаме, че ще мотивираме повече млади хора да кандидатстват у нас, а не в чужбина. Смятаме, че с това изменение те ще имат предимството да приложат познанията си от матурите и биха опитали да участват в кандидатстудентската кампания на СУ в различните факултети. Реално се променя само форматът на изпита по български и по история.

Какво е Вашето лично мнение, по-добре ли е това?

Да, защото се дава по-голям шанс на младите хора да кандидатстват с познанията си, без да ходят на специализирани уроци, без да се изисква някаква допълнителна тежка подготовка. Трябва да отчитаме сериозния демографски дефицит през последните години, който се отразява и на кандидат – студентите. Ако преди сме имали приблизително 13 000 – 14 000 кандидат-студенти, то през 2016 г. те бяха 6500. Вземайки предвид тези обективни процеси, обсъдихме предложенията за промени с колегите от Историческия факултет, от Факултета по славянски филологии – и решихме, че една такава форма – с тестове, ще бъде по-удачна. Както се казва, трябва да тръгнем отнякъде, защото формата на изпитите в университета не е променяна от дълги години за разлика от изискванията за образованието в средните училища. Двете неща трябва някак си да се напаснат. Необходима е промяна, за да бъдем атрактивни, за да привлечем кандидат-студентите с познанията, които те имат от средното училище.

Интересът към Юридическия факултет винаги е бил огромен. Имате ли реален недостиг на кандидат-студенти?
Всъщност 2016 г. показа, че специалността „Право“ не е водеща в желаните в СУ. Може би сега са по-модерни психологията, публичната администрация, някои филологии. Така че като сравняваме заявилите за първо желание правото като специалност – вече не сме водещи.
Това не се беше случвало от години, но може би е факт, защото знаете, не само в СУ се изучава „Право“. За мен конкуренцията с другите факултети на СУ и между университетите е здравословна. Наблюдава се и стремеж на младите да следват в чужбина, защото смятат, че образованието там е по-добро. Нещо, в което аз не съм убеден – не във всички чуждестранни университети обучението е по-добро. Смятам, че ние предлагаме много качествено образование и в бакалавърската, и в магистърската степен. Затова говорят всички награди, множеството препоръки, благодарствени писма от студенти, които са завършили тук, и продължаващи специализацията си другаде. Ние вече имаме магистри в Оксфорд, в Харвард, в лондонските висши училища. Именно от тях получаваме много добри отзиви за това, че се чувстват равни, конкурентоспособни, защото са учили „Право“ в СУ.

Всичко това е много хубаво, но как ще мотивирате младите хора да учат „Право“ в СУ?
Смятам, че ние малко популяризираме успехите на студентите, които те постигат на международни състезания. Все още някак си работодателските организации не обръщат внимание на тези постижения на отличилите се студенти, на активните млади хора. Необходима е и по-голяма публичност на всички интересни дейности на студенти, за да привличаме хора от средните училища.
А иначе от гледна точка на материална база аз смятам, че факултетът е сериозно обезпечен. Разполагаме с най-голямата юридическа библиотека, със сериозен фонд от научна литература, който ползват и колегите, и студентите от други факултети. И смятам, че това е едно добро място за получаване на основите на правното знание.

Да разбирам, че очаквате 2017 г. освен юбилейна за Юридическия факултет да бъде и по-успешна.
2017-а ще бъде успешна година, защото самият преподавателски състав е много амбициран да посрещне достойно 125-ата годишнина. Непрекъснато се обаждат и колеги, които са завършили в миналото и се интересуват кога ще се случат тези събития, с какво могат да бъдат полезни за факултета, както и да предлагат идеи какви други инициативи бихме могли да организираме така, че достойно да посрещнем годишнината. А популяризирането на историята, традициите и постиженията на възпитаниците на ЮФ на СУ със сигурност ще привлекат мислещи и амбициозни млади хора, желаещи да получат качествено юридическо образование на европейско и световно ниво.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.02.2017. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.