Нов инструмент на ЕК и ЕИФ финансира иновации

Ще бъдат подкрепяни компании с персонал до 499 души

Прочетена: 70

Невена Картулева

„Европейската комисия (ЕК) определи бизнеса на България като недостатъчно иновативен. Процентът при прилагането на развойна дейност е нисък – 1,8 на сто. Това нарежда страната на едно от последните места в Европейския съюз (ЕС), където средната стойност е 2,5 на сто“. Това съобщи Дитмар Думлих, ръководител за региона на България, Румъния и Кипър в Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), по време на семинара „Подкрепа за иновациите в България“, организиран от ЕИБ. В рамките на форума бяха представени финансовите инструменти, които институцията предлага за инвестиции на бизнеса в развойна дейност. Дитмар Думлих посочи, че нововъведенията гарантират дългосрочна устойчивост на икономиката, но дори в Европа едва 2% от БВП се генерира от иновации, докато в Япония показателят достига 3,5%. „Необходимо е да се увеличат инвестициите в частния сектор, защото за фирмите е важно да развиват технологиите за производство“, препоръча той, като отчете, че България притежава много интелигентни и образовани кадри, които трябва да повишат капацитета на икономиката в посока конкурентоспособност. „С развойна дейност се занимават обикновено големите компании, които правят 80% от бизнеса в Европа, но малките предприятия също имат нужда от подкрепа, защото иновациите допринасят за конкурентоспособността им. Благодарение на инициативата на ЕК и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) „InnovFin – ЕС финансиране на иновации“ ще предлагаме не само финансиране, но и консултантска дейност“, допълни Думлих.

Томаш Козловски, директор на отдел „Иновации и алтернативно финансиране“ в ЕИБ, коментира, че банковата общност в България прави достатъчно за подкрепа на малките и средните предприятия с разработката на портфейл от гаранции за споделяне на риска, както и с дяловото инвестиране по програма JEREMIE. „Докато в ЕС има проблем с малкия брой посредници, в България не е така – работим с УниКредит Булбанк, Райфайзенбанк, СИБАНК, ПроКредит Банк, а скоро подписахме и споразумение с ДСК“, каза той и напомни, че този финансов инструмент е от следващо поколение, защото ЕИФ не инвестира пряко. Инициативата на ЕК и ЕИФ „InnovFin – ЕС финансиране на иновации“ е насочена към иновативни малки, средни и средно големи предприятия с персонал до 499 души. Тя е подкрепена със средства от рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Гаранциите по заемите, които предоставят банките, ще бъдат подкрепени с ресурс от Европейския фонд за стратегически инвестиции, който е в основата на Инвестиционния план за Европа (известен като плана „Юнкер“) за стимулиране на икономическия растеж в държавите от ЕС.

„По линия на споразуменията с петте банки има нещо, което ни тревожи – гаранциите са със стойност до 200 млн. евро, а иновациите са за проекти, свързани с високите технологии, които са рискови по природа. Над 20% от средствата се влагат в проучване и затова фирмите трябва да се възползват от дяловото финансиране“, препоръча Козловски. „Тъй като ЕИФ не е типичен партньор по отношение на дяловото финансиране, „InnovFin – ЕС финансиране на иновации“ ще помага на стартиращите предприятия във фазата, в която продуктът им е създаден и се предлага на пазара, докато чрез JEREMIE ще се съдейства за неговата по-добра презентация на международния пазар. За нас е важно да подкрепим България, която има опит с JEREMIE. Но тъй като иновациите са малък дял от БВП на страната, ще даваме директни гаранции до 50% от стойността на кредита за 90 календарни дни“, допълни той.

Във форума участва и Мартин Дановски, председател на Управителния съвет на Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“, известен като Фонд на фондовете, чрез който се използват различни мерки за иновативен бизнес. По думите му до българската икономика трябва да достигнат около 800 млн. лв., които да я направят конкурентоспособна. „Въпреки доброто представяне на страната в ЕС с макроикономически показатели те трябва да са добри и на микрониво, за да отговори регионалният пазар на критериите на световния“, каза Дановски. Той уточни, че около 1,7 млрд. лв. ще са средствата, с които ще разполагат малките и средните предприятия (МСП), като голяма част от тях ще са в подкрепа на иновациите.

Според Дановски при промяната на икономическия модел в страната с по-интелигентни възможности трябва да се разделим с няколко мита. „Първият от тях е, че България се намира в групата на плахите иноватори и се опитва да излезе оттам на две скорости. Има две групи – иновативни фирми, които са по-активни, и други, които са плахи. Нагласата на 3,46% от стартъпи­те е, че могат да придобият нов бизнес, докато в развитите икономики този процент е 9 на сто. Малко от тях успяват да оцелеят и да създадат устойчив бизнес у нас“, цитира проучване Дановски.

Той е на мнение, че трябва да се разшири базата във втората група, защото само конкуренто­способността може да увеличи БВП. Неговата препоръка е да се предложат възможности на групата на младите предприемачи от 18 до 24 години. Според Дановски вторият мит е, че средствата за иновации са малко. „Безвъзмездното финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е 580 млн. лв., а по инициативата JEREMIE, която насърчава развитието на МСП чрез фондове за рисков капитал, гаранционни и кредитни фондове, има нови над 80 млн. лв. по програма „Хоризонт 2020“. Над 244 млн. лв. са в дялови инструменти,

Фондът за технологичен трансфер, който е нов не само за България, но и за ЕС, предвижда 59 млн. лв.“, посочи възможностите за финансиране на фирмите представителят на Фонда на фондовете. По думите му средствата за иновации в подкрепа на малкия и средния бизнес са в размер 1,7 млрд. лв. Ръководителят на Представителството на ЕК в България Огнян Златев подчерта, че инициативата „InnovFin – ЕС финансиране на иновации“ е прекрасен пример за съвместната работа между ЕК и ЕИФ. Според него една четвърт от българските предприятия създават нови работни места, но едва 14% от тях генерират иновации. Той напомни, че най-използваният инструмент е банковото посредничество. „Инвестиционният план за Европа дава добри резултати при МСП, като чрез десет споразумения с финансови посредници до фирмите трябва да достигнат до 568 млн. евро, а чрез Българската банка за развитие за подкрепа на МСП има още 408 млн. евро. Това поставя страната ни на второ място в Европа с 1 млрд. евро подкрепа по плана „Юнкер“ срещу кредитен риск“, обясни Златев.

„Фокусът на ЕИБ през 2017 г. ще е върху иновации с проекти по плана „Юнкер“, върху енергийната и транспортната инфраструктура на общините“, посочи Атанас Иванов, който е начело на отдела „Операции по кредитиране в България“, дирекция „Югоизточна Европа“, в ЕИБ.

Инициативата InnovFin финансира предложения на стойност от 25 хил. до 300 млн. евро в няколко тематични области и ще сме доволни, ако се появят такива проекти“, подчерта той. Иванов съобщи, че ще се увеличи съфинансирането от Фонда на фондовете, което липсва при инфраструктурните проекти, но най-вече при МСП.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 13.03.2017. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *