Приет е нов Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки

Прочетена: 29

Правителството прие нов Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки (АОП) и отмени досега действащия. Дейността, структурата, функциите, организацията на работа и числения състав на АОП, както и правомощията на нейния изпълнителен директор, са уредени в съответствие с новия Закон за обществените поръчки.
С цел по-добра организация на работа в АОП, с новия Устройствен правилник се въвежда реорганизация и оптимизиране на структурата на Агенцията, като се уреждат детайлно функциите на дирекциите от общата и специализираната администрация. За обезпечаване изпълнението на възложените на АОП функции по ЗОП и Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014-2020 г. се увеличава числеността на персонала на Агенцията с 15 щатни бройки, за което са предвидени средства в бюджета за 2017 година. Общата й численост става 85 щатни бройки, разпределена между четири дирекции. Общата администрация е организирана в дирекция „Финанси, човешки ресурси и административна дейност“, а специализираната в три дирекции: „Законодателство и методология“, „Контрол на обществените поръчки“ и „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“.
Дейността на специализираната администрация е съобразена с функциите на агенцията от действащия ЗОП, разпределени в три основни направления: законодателство и методология; контрол на обществените поръчки; изграждане и развитие на електронна платформа за обществени поръчки.
Правилникът ще влезе в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 15.03.2017. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *