Подадено е проектно предложение на Медицински университет – София по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по ОПРР 2014 -2020

Прочетена: 21

Медицински университет – София подаде днес проектно предложение по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. То е насочено към цялостна реконструкция, преустройство и модернизация на учебен комплекс на учебното заведение в гр. Враца – филиал „Проф. д-р Иван Митев“, където се предоставят образователни услуги по приоритетно направление „Здравни грижи“.
Основна цел на проекта е подобряване на качеството на учебната среда за образование на студентите и преподавателите във филиала на Медицинския университет в гр. Враца чрез осигуряване на модернизирана и рентабилна образователна инфраструктура. Той предвижда обновяване на материалната база, подобряване на енергоефективността на сградния фонд, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на съвременно обзавеждане и оборудване за провеждане на модерно обучение, практика, спорт и самоподготовка. Общата стойност на проекта възлиза на 5,4 млн.лв., от които размерът на БФП е приблизително 3 млн.лв.
Подаденото проектно предложение на Медицински университет – София по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ е последното от списъка с основни проекти, допустими за финансиране съгласно Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“.
След изпълнение на сключените към момента 12 договора за безвъзмездна финансова помощ и подаденото проектно предложение на Медицински университет – София ще бъде постигната цялостна модернизация на приоритетните професионални направления на първите 13 висши училища, включени в одобрената Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 20.03.2017. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.