Върховната административна прокуратура установи 187 наредби, противоречащи на закона

Прочетена: 18

От ВАП е организирана поредна проверка по реда на надзора за законност спрямо норми от подзаконовите актове, приети от общинските съвети и посветени на правомощията на кметовете по управлението на общинските пътища и на правилата за специално ползване на общинските пътища.
Към настоящия момент са установени 187 наредби, чиито разрешения противоречат на нормативни актове от по-висок ранг – Закон за пътищата, Наредба за специално ползване на пътищата, Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства и др.
Разкрити са случаи, в които се претендира внасяне на паричен депозит /и то определян по усмотрение на местния орган на власт, а не отнапред за всички заявители/, в нарушение на компетентността, предоставена на общинските съвети.
В други подзаконови актове се регламентира период на валидност на изискуеми разрешения в несъответствие със закона и наредбите.
По-нататък, фиксирани са хипотези на изискване на документи, неупоменати в нормативен акт от по-висок ранг.
Открити са и наредби на общински съвети, с които се регламентират състави на административни нарушения в противоречие със закона. Налице са дори случаи на въвеждане на санкции, различни от законовите.
Към настоящия момент са подадени 20 протести до административните съдилища.
Ефектът от проверката се открива в предприетите мерки за отстраняване на незаконосъобразните административни тежести за граждани и организации, вкл. и на задължения за заплащане на парични суми, както и за гарантиране на законосъобразността на санкционната дейност.
Проверката на ВАП продължава.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 10.04.2017. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *