Общо 4675 досъдебни производства са внесени в съда от прокурорите в Апелативен район -Бургас през 2016г.

Прочетена: 26

Общо 4675 досъдебни производства са внесени в съда от прокурорите в Апелативен район – Бургас, което е с 480 повече в сравнение с предходната година. Данните оповести пред журналисти Административният ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас, Апелативен прокурор Любомир Петров.
Апелативен район – Бургас обхваща в границите си Бургаската апелативна прокуратура, Окръжните прокуратури в Бургас, Сливен и Ямбол, както и Районните прокуратури в Бургас, Поморие, Несебър, Царево, Малко Търново, Айтос, Карнобат, Средец, Котел, Сливен, Нова Загора, Ямбол, Елхово и Тополовград.
Прокурор Петров съобщи още, че е увеличен броят на решените досъдебни производства от прокурор през 2016 г. ( общо 20 513), с около 1500 повече от 2015 г. При това е много висок процента на решените от прокурорите досъдебни производства в месечен срок – 99,08 %.
Всички 15 588 приключени досъдебни производства или 100 % от тях са приключили в законовия срок.
Отлична е срочността на прокурорите от апелативния район при произнасянията по преписките – в срок от 1 месец са постановени общо 32 544 бр. акта, което съставлява 99,41 % от общия брой актове по преписки. При това през отчетната година са наблюдавани и решени с около 2000 преписки повече от предходната година.
Отчита се увеличение на незабавните производства, които са 348 бр. повече през 2016 г. от тези през 2015 г. или ръст със 109,43 %. Увеличен е и броят на бързите досъдебни производства. Те са нараснали с 30 бр.
Намалял е броят на оправдателните присъди спрямо внесените прокурорски актове в съда, съответно 1,63 % за 2016 г., срещу 2,3 % през 2015 г.
Отличен показател е относителния дял на оправданите лица, с влезли в сила оправдателни присъди през 2016 г. (66 лица) спрямо всички лица с постановен окончателен съдебен акт (4998 лица) – 1,32 %, срещу 1,7 за 2015 г. Прокурор Петров подчерта, че това всъщност е най-обективния показател за оправданите лица, т.к. касае само окончателните съдебни актове.
Относителният дял на върнатите за доразследване дела (182 броя) спрямо внесените в съда прокурорски актове (4 798) през 2016 г. е 3,79 % през 2016 г., срещу 4,77 % през 2015 г.
Положителна тенденция се наблюдава по отношение на внесените в съда искания за определяне на мерки за неотклонение „задържане под стража“ или „домашен арест“, съответно 372 искания през 2016 г., съответно уважени 83,79 %, срещу 285 искания през 2015 г.
От внесените от прокурорите 530 предложения по дела по чл. 306 от НПК са разгледани 416 и всички са уважени.
През годината са изготвени и внесени в съда 23 протеста и предложения срещу незаконосъобразни административни актове, като през 2015 г. те са били 13 бр.
Активизирана е и дейността по гражданско – съдебния надзор през годината, като прокурорите са предявили общо 103 иска, срещу 86 бр. през 2015 г. От тези 103 иска в съда са разгледани 51 и всички те са уважени.
Прокурор Петров поздрави колегите за постигнатите отлични резултати през 2016 г., но не пропусна да констатира, че вижда резерви в работата по дела с предмет корупционни престъпления.
След брифинга бе проведено и Общото годишно събрание на Апелативна прокуратура – Бургас, къде официално бе представен и отчета на магистратурата. Гости на събитието бяха г-жа Пенка Богданова – Зам.- главен прокурор на Република България, г-жа Мария Шишкова – Зам.- главен прокурор на Република България и г-н Румен Боев – член на ВСС.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 12.04.2017. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *