България подкрепя „Плана за действие за природата, хората и икономиката“ на ЕК

Прочетена: 24

България подкрепя ревизирания проект на „План за действие за природата, хората и икономиката“, който е приет от Европейската комисия. Това стана по време на заседанието на министрите на околната среда в Люксембург, на което участва министърът на околната среда и водите Нено Димов. Планът цели подобряване на прилагането на директивите за птиците и за хабитатите в НАТУРА 2000. Министър Димов подчерта пред своите колеги, че мерките трябва да бъдат с ясен приоритет, основно в полза на хората и икономиката. „Опазването на околната среда не е самоцел, а трябва да се държи сметка как се приема от регионите и от бизнеса. Трябва да бъде търсен баланс между биоразнообразието, икономическото развитие и подобряването на качеството на живот на хората“, допълни той.
Министрите по околната среда се обединиха, че Планът за действие е полезен инструмент за прилагане на европейското екологично законодателство в областта на опазването на природата. Отчетено бе, че Планът за действие следва да се прилага на национално и на европейско ниво. Необходимо е ефективно интегриране на политиката по биологичното разнообразие и Натура 2000 в останалите секторни политики – селскостопанската, енергийна, регионална. Подобни съображения следва да бъдат отчетени на всички нива за успешното действие на Плана и положителните резултати от прилагането му.
В съответствие с инициативата за по-добро законотворчество Европейската комисия предприе през 2014 г. цялостна оценка на директивите за опазване на природата (известна като „проверка за пригодност“). При проверката за пригодност бе установено, че директивите за опазване на природата са подходящи, но че за постигането на техните цели и реализирането на пълния им потенциал трябва значително да се подобри тяхното прилагане. Комисията взе решение за разработване на конкретен план за действие, с който да се подобри прилагането на директивите и тяхната съгласуваност със социално-икономическите цели и да се осигури по-широкото участие на националните, регионалните и местните органи, заинтересованите страни и гражданите.
Планът за действие обхваща четири приоритетни области с петнадесет конкретни действия. Целта му е да се дадат насоки за по-добро прилагане на директивите за опазване на природата, с цел постигане на целите за биологичното разнообразие за 2020 г., намаляването и предотвратяването на загубата на биологично разнообразие, постигане на устойчивост спрямо изменението климата, както и смекчаването на последиците от него.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 20.06.2017. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *