Експерти на МРРБ представят условията и изискванията при подготовката на проекти по две процедури по ОПРР

Прочетена: 61

Утре, в хотел „Рамада“, гр. София, се провежда информационен ден по повод старта на две процедури по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Отворени за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ са процедурите BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по Приоритетна ос 2 и BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 на ОПРР.

Експерти на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството представят условията по тях, допустимите кандидати и дейности, както и изискванията при подготовката на проектните предложения.

Основната цел на процедурата за енергийна ефективност е да се подобрят енергийните показатели на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система – 28 малки градове в страната.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 38,2 млн. лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 27.08.2018 г., 19:00 часа.

Чрез процедурата по деинституционализация се цели да се осигури изграждането на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по нея е 41,3 млн. лв.за която могат да кандидатстват 29 общини – конкретни бенефициенти, включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.08.2018 г., 19:00 часа.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 24.04.2018. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.