Реализацията на водните проекти – голямото неизвестно

В последните дни на мандата си правителството на ГЕРБ се опита да осигури необратимостта на процеса

Прочетена: 469

Лилия Христова

Ще останат ли започнатите големи инфраструктурни проекти национален приоритет и за следващите правителства? Отговорът на този въпрос засега е неизвестен. Ако се съди от досегашния опит, с голяма доза вероятност може да се прогнозира, че ще има някаква промяна. И ако за започнатите пътни магистрали процесът изглежда необратим и те рано или късно ще бъдат довършени, не така стои въпросът с водните проекти, които се реализират със средства по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС).

С цел да намали риска от промяна в последните си дни, правителството на ГЕРБ в оставка взе решение, с което „при необходимост да има възможност да се изплащат на бенефициентите за успешното реализиране на техните проекти средства, които надвишават с до 10% общия финансов ресурс на програмата“.

„В създалата се не­стабилна политическа обстановка това решение беше необходимо, за да се гарантира на бенефициентите на Оперативна програма „Околна среда”, че проектите им продължават да бъдат национален приоритет и тяхното изпълнение зависи единствено от активността и мотивацията на общинските екипи“, е посочено в официалното съобщение на ОПОС. Очевидно отиващите си управляващи не са забравили как смениха тотално правилата на програмата, когато дойдоха на власт през август 2009 г. От конкурентен подбор на общински водни проекти се премина към пряко договаряне. Малките общини, които бяха приоритет на тройната коалиция, доколкото МОСВ се държеше от ДПС, бяха изместени от проектите на големите градове и морските общини при ГЕРБ. Договорите на около десетина малки общини с надути сметки бяха прекратени, а на други редуцирани. Това стана и под натиск от Европейската комисия, която се усъмни в раздутите цени и заплаши със спиране на парите, ако не бъдат взети мерки.

Смяната на политиката и правилата във водния сектор обаче отне твърде много време – около две години. Така през 2013 г. ОПОС може да се похвали като шампион в наддоговарянето на средствата и слабак в изпълнението. Неслучайно, за да се спасят от загуба средства през тази година, експресно бяха пренасочени 600 млн. лв. от водните проекти за купуване на пожарни автомобили и хеликоптери за МВР и екологичен градски транспорт за големите градове.

 

Водни проекти за близо
2 млрд. лв. – без финансово обезпечение

 

Сметката на водните проекти с днешна дата по ОПОС изглежда така – сключени договори за над 4,3 млрд. лв. при 2,5 млрд. лв. ресурс по програмата. Това означава, че договори за близо 2 млрд. лв. са без финансово обезпечение. Дори от ГЕРБ не вярват, че всички тези проекти ще бъдат завършени до края на този програмен период, разплащането по който приключва през 2015 г.

Въпреки че средствата за водния сектор са наддоговорени с 65%, според системата за еврофондовете ИСУН това не означава, че всички договори ще бъдат изпълнени през този програмен период. Голяма част от проектите по кумулираната процедура (т.нар. на гола поляна – без работен проект) най-вероятно ще бъдат прехвърлени за изпълнение през следващия програмен период 2014-2020 г., обясни Малина Крумова, ръководител на Управляващия орган на ОПОС. Такива са общо 26 договора с общини за 920 млн. лв. През настоящия програмен период по тези договори ще бъдат направени инвестиционните проекти. Така ще има готови проекти още в началото на 2014 г., по които да се работи, и няма да се допусне загуба на време, както се случи през настоящия период, твърди бившият министър по еврофондовете Томислав Дончев.

Освен това не трябва да се забравя, че при търговете за строителство винаги се получава икономия на средства. Досегашната практика показва, че строителните договори се сключват на цени, по-ниски от прогнозните, посочи Крумова. Затова правителството е приело решение за обезпечаване до 10% от общия финансов ресурс на ОПОС, което е около 350 млн. лв., със средства от държавния бюджет.

Не трябва да се забравя и че не всички разходи по изпълнение на водните проекти на общините се признават от Управляващия орган по ОПОС. Кошмарът на местните власти се нарича финансова корекция. Те се налагат най-често заради нарушения при провеждането на обществените поръчки. В някои случаи те достигнаха до 25% от стойността на договора, което постави много общини в затруднено положение и невъзможност да се разплатят със строителите на обектите. Така някои от изпълнителите изпитаха сериозни финансови трусове, а дълговете на общините към бранша се оказаха постоянна величина от около 180-200 млн. лв. годишно.

 

Условията за получаване
на парите

 

За да няма неприятни изненади за общините и за да им бъдат признати всички разходи по водните проекти, е необходимо да са изпълнени няколко условия едновременно, напомнят от ОПОС. Те са:

бенефициентът да е провел процедури за възлагане на обществени поръчки и да е сключил договори с изпълнители (търговски договори) за дейностите, предвидени в проекта;

разходите, които ще бъдат възстановявани, да са допустими за финансиране от оперативната програма;

разходите да са извършени законосъобразно и при спазване правилата на оперативната
програма.

Към момента сключените търговски договори от общините със строители възлизат на близо 40% от ресурса на програмата, който за водния сектор е 2,5 млрд. лв. Обявените поръчки, в резултат на които предстои да се сключат договори с изпълнителите, са на обща стойност около 65% от ресурса. Предстои обявяването на останалите обществени поръчки за възлагане на дейностите по одобрени за финансиране проекти. Сключването на договорите зависи от хода на процедурите за възлагане, включително обжалване на оценката и други обективни фактори.

Именно поради това решението на Министерския съвет дава възможност на МОСВ да разреши на общините сключването на такива договори по одобрени проекти, чиято обща стойност надвишава наличния ресурс на програмата с 10%, посочват от ОПОС. Оттам напомнят, че възстановяването на разходите, извършени по такива договори, зависи от спазването на всички условия за допустимост.

Решението на правителството обаче не отменя ангажимента на общините да осигурят съфинансиране съгласно изчисленото в анализа разходи-ползи собствено участие

, посочиха от ОПОС.

Предвид правилата на структурните и Кохезионния фонд следва да напомним, че всички средства – европейски или национални, се предоставят на бенефициентите едва след като разходите от тях са направени и тяхната законосъобразност е проверена. В този смисъл одобрената мярка има за цел да създаде възможност за максималното и пълно усвояване на предвидената по приоритетните оси на ОПОС безвъзмездна финансова помощ.

 

Перманентен политически натиск

 

И все пак, за да се случат дълго чаканите от хората и бизнеса вод­ни проекти, ще е нужен „перманентен политически натиск” по думите на ексминистър Томислав Дончев. Причината е, че ако обичайните процедури за съгласуване на един проект между отделните министерства – като отчуждения, преминаване на подземна инфраструктура, изместване на електропроводи и т.н., отнемат година, тук това време го няма. Нужни са „необичайни срокове”, които отнемат максимум три месеца, смята Дончев. Той даде пример с правителството на ГЕРБ, където министри и кметове са се събирали заедно в заседателната зала, за да придвижат по-бързо решаването на административните въпроси по един инфраструктурен проект. От тази гледна точка на вицепремиера по еврофондовете в служебния кабинет ще му бъде много по-лесно да изисква нещата да се случват по-бързо.

Необратимостта по водните проекти може да се каже, че е гарантирана и заради условията, които България е подписала в договора за присъединяването ни към ЕС през 2007 г. Съгласно него до края на 2010 г. всички градове с население над 10 000 жители трябваше да са изградили пречиствателни станции, а тези с над 2000 души – до края на 2014 г. Към момента нито едно от тези обещания не е изпълнено, като новият хоризонт е за края на 2020 г.

В същото време Оперативна програма „Околна среда” е с най-слабо изпълнение по отношение усвояването на европейските средства. От договорените 5,1 млрд. лв. са разплатени едва 672 млн. лв., което е 19% към 4 март, показва справка в информационната система за еврофондовете (ИСУН). За сравнение средното усвояване на евросредствата по 7-те оперативни програми е 36%.

Така че предизвикателството водна инфраструктура за следващите правителства е голямо. Още повече че настоящият парламент, както и предишният не успяха да приемат важни законови поправки в сектора.

Новите ВиК стратегии на Добрич и Варна са гарантирани

На 1 март правителството в оставка на ГЕРБ даде право на министъра на околната среда да подпише договорите за водните проекти на Пловдив за 126 млн. лв. и на Добрич за 105 млн. лв. До 12 март публично не беше съобщено това да е станало.

Като големи проекти финансирането им задължително трябва да бъде одобрено от Европейската комисия. Апликационните форми бяха изпратени в Брюксел още през януари 2011 г., като очакванията са до лятото на тази година да бъде получено одобрението. С решението си правителството на Борисов даде възможност на двете общини да започнат подмяната на ВиК мрежата и строителството на пречиствателни станции още през пролетта с пари от бюджета. Пловдив и Добрич са приключили по-голямата част от обществените поръчки и в момента са пред подписване на договорите с изпълнителите.

Добрич ще направи пълна рехабилитация на водоснабдителната система с реконструкцията на 77 км водопровод. Изпълнението на проекта ще повиши значително качеството на водоснабдителните услуги в общината и ще намали загубите на питейна вода. Гражданите на Добрич ще плащат по-малко и ще имат вода постоянно през годината, тъй като в момента цената на ВиК услугите в Добрич е най-високата в страната и често има режим на водата, обещават от ОПОС. По проекта ще се ремонтират и над 4 км канализационни колектори и три канално-помпени станции. Ще се модернизира пречиствателната станция за отпадни води край с. Врачанци, което ще подобри състоянието на природата в този район.

Проектът на Пловдив е за модернизация на пречиствателната станция за отпадни води и за изграждане на ВиК мрежа. Той е четвъртият поред „голям” проект по ОПОС във водния сектор след тези на Враца, Габрово и Добрич. Общината ще реконструира пречиствателната станция, като изгради съоръжение за отстраняване на азота и фосфора от отпадните води, ще рехабилитира механичното стъпало за пречистване. Това ще помогне за намаляване на замърсяването на р. Марица. Ще се осигури и екологично третиране на утайките чрез изсушаването им, като след това те ще се използват в селското стопанство. С подмяната на 19 км канализация ще се преустанови редовното наводняване на приземните етажи в ниската част на града. Модернизирането на 14 км водопровод пък ще подобри качеството на водата, ще намали честите аварии по мрежата и така дори и в сухите месеци до всеки пловдивчанин ще достига качествена питейна вода. Изпълнението на проекта се очаква да подобри качеството на живот на повече от 370 хил. жители на Града под тепетата.

Така единствен от големите водни проекти, който няма да се изпълнява през сегашния програмен период, остана този на Асеновград. Той предвиждаше реконструкция на над 24 км канализация и 4 км водопровод и изграждане на нова пречиствателна станция за отпадни води.

Далавера или изгодна сделка?

ВиК Добрич продаде 12 000 т тръби за 1,3 млн. лв.

ВиК Добрич е продало 12 000 т негодни тръби за 1,3 млн. лв. през Софийската стокова борса. Това е цена от 10 ст./кг при средна изкупна за скрап от 40-50 ст./кг. Според депутата от БСП Димчо Михалевски сделката е ощетила държавата с над 30 млн. лв. Министерството на регионалното развитие контрира, като определи продажбата като „най-прозрачната” и „гарантираща интересите на държавата”. Цената е толкова ниска, защото е трябвало да се изкопават тръбите до 3 метра под земята, обясниха още от ведомството.Социалистите настояват сделката да се спре и да се потърси отговорност от хората, позволили да се бракува годен актив. БСП се закани да сезира прокуратурата, бъдещия служебен премиер и министъра на регионалното развитие.

Историята

Историята започва през далечната 1980 г., когато се взема решението за изграждане на довеждащ водопровод с дължина от около 90 км. Той трябва да осигури алтернативно водоснабдяване на Добрич от група сондажи в област Силистра в непосредствена близост до р. Дунав. Строителството на водопровода е прекратено през 1988 г. с решение на Министерския съвет поради липса на финансиране. В периода 1990-1993 г. изграждането му частично продължава, след което строежът окончателно е замразен. През годините голяма част от положените тръби са разграбени. Заснемане, направено през 2012 г., показва, че са останали около 43 км тръби.

Към момента няма необходимост от това съоръжение за водоснабдяването на Добрич, твърдят от МРРБ. Водата на жителите на Добрич идва основно от магистралните водопроводни системи на Шабла и Приморци.

Нужда от пари

В момента ВиК – Добрич, има нужда от пари. През последните години държавното дружество е в лошо финансово състояние. За 2012 г. се очертава загуба от над 200 хил. лв. Водният оператор хронично страда и от липса на инвестиции и средства за оборотни нужди. Често закъснява с плащането на сметките за ток. През септември 2012 г. „Енерго-Про” му дръпна шалтера заради натрупани дългове. „Всичко това обуславя мярката продажба на обекта с цел оборотно/инвестиционно финансиране на дружеството”, посочват от МРРБ. Така на 14 януари 2013 г. експертен съвет на министерството дава зелена светлина за продажба на обекта от Софийската стокова борса.

Оценката на обекта

С цел коректна оценка на стойността на обекта ръководството на ВиК – Добрич, е направило две експертни оценки при двама различни управители на дружеството. Едната е от октомври 2012 г., а другата – от януари 2013 г. Нетната стойност – цена от реализиране на обекта за скрап, варира от 800 хил. до 1.5 млн. лв. Причината за разликата е в различните оценителски методи и различната стойност на приходите и разходите, посочват от МРРБ. Общо теглото на тръбите също зависи от редица фактори – нивото на корозия, възможността определени участъци да бъдат оползотворени или не и др. С цел гарантиране на интереса на продавача ВиК – Добрич, в договор с борсов посредник бе изискана минимална цена от 1,1 млн. лв. и краен договор с купувач, при който цената е обвързана с количеството реализиран материал, т.е. цена на тон скрап, а не цена на целия обект, е посочено в съобщението на ведомството.

На 30 януари 2013 г. е реализирана сделка на продажна цена от 0,108 лв./кг нето при индикативно тегло от 12 000 т. Така е постигната продажна цена от 1,3 млн. лв. Към 11 март в компанията е постъпила гаранция от 3% от 1,3 млн. лв., както и първата вноска от 200 000 лв.

„Смятаме, че начинът, по който са продадени останалите тръби от някогашния обект, е възможно най-прозрачен и гарантиращ интересите на държавата и потребителите на ВиК – Добрич”, се казва в съобщението на МРРБ. „Повече от две трети от тръбите и съоръженията са безогледно разграбени в предходни години, като има заведени дела за кражби, от които са се облагодетелствали неизвестни лица. Ако малкото останали тръби не бяха продадени по законов и ясен начин, след 15-годишно неконтролирано разграбване, то има риск набезите да продължат до окончателното разграбване на обекта”, пише още в съобщението.

БСП дава сделката на прокуратурата

Докато МРРБ обяснява колко прозрачна е сделката, БСП ще сезира за случая прокуратурата. Димчо Михалевски, който е бивш зам.-министър на регионалното развитие в правителството на тройната коалиция, заяви, че държавата е била ощетена с над 30 млн. лв. от неизгодната сделка. Според него става въпрос за продажбата на активи от водоснабдителната система на Добрич. Тръбите са отишли за изграждане на газопроводи на цени много под реалната им стойност, твърди Михалевски. Според него ощетяването на държавата е извършено с помощта на Министерството на земеделието и на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. БСП иска сделката да бъде спряна, а на виновните за разграбването на годен според него актив да се търси отговорност.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 15.03.2013. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.