„Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, осъществяван по „ОПРР 2014 – 2020”, по 4 обособени позиции”

Прочетена: 66

Наименование: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, осъществяван по „ОПРР 2014 – 2020”, по 4 обособени позиции”

Възложител: Община Търговище

Oсн. предмет: 45000000

Прогнозна стойност: 613 3158.44 лева

Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 5

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/07/2017 Местно време: 17:00 

Отваряне на офертите: Община Търговище, гр. Търговище 7700, пл. „Свобода“, зала №74

Дата: 31/07/2017 Местно време: 10:00 

За контакти: Никола Станчев – Ръководител на проект

Факс: +359 060162-212

Адрес: пл. „Свобода“

Адрес на възложителя: http://www.targovishte.bg

Телефон: +359 060168-733

E-mail: stanchev.n@targovishte.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=792758&mode=view

Сподели в социалните мрежи

Автор на 05.07.2017. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.