Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи – възложител: „Център за градска мобилност“ – ЕООД

Прочетена: 127

Наименование:Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – Етап 1 ”Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част) 1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“

Възложител: „Център за градска мобилност“ – ЕООД

Описание: Предметът на поръчката е „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част)1-1, 1-2, 2, 3 и бул. „Дунав“-„Брезовско шосе“, съгласно „Договорни условия за строителство за строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя”, ФИДИК – червена книга, издание 1999 година. За възлагане на поръчката ще бъде проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, в рамките на “Интегриран проект за водите на гр.Пловдив – Етап 1″. Поръчката е разделена на три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част)10 бул. „Дунав“-„Брезовско шосе“ Обособена позиция 2: Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част) 1 (1-1 и 1-2) Обособена позиция 3: Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, етап 1, квартал (част) 2 и 3 Предметът на поръчката включва строителни дейности за реконструкция и подмяна на канализация и водопороводи от мрежата на гр. Пловдив, както и отговорност в периода на дефекти на обектите. В допълнение, Обособена позиция 1 предвижда и почистване, инспекция и проектно решение за рехабилитация на канализационен колектор.

Oсн. предмет: 45232150: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи

Доп. предмети: 45232410: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа; 71322000: Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

Прогнозна стойност: 31 841 000 лева

Краен срок за изпълнение:Срок в месеци: 23

Срок за получаване на документация за участие: 09/04/2012, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/04/2012, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, етаж 2, заседателна зала

Дата: 20/04/2012, 11:00 ч.

За контакти:Дирекция „Правно-нормативно обслужване“, Евелина Палчева

Факс: 032 656713

Адрес: Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ 1

Телефон: 032 656736

E-mail: evelina_pal4eva@abv.bg

 

Виж цялата поръчка

Сподели в социалните мрежи

Автор на 29.02.2012. Категория Обществени поръчки. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.