Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки (Страница 108)

Възложител: „Софийска вода“ – АД Описание: звършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО) Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 24 Срок […]

Прочети още…           Прочетена: 32

Възложител: Община Тервел Описание: Преасфалтиране на дванадесет съществуващи участъци на уличната мрежа в гр. Тервел, демонтиране и полагане на нова тротоарна настилка на тротоари в гр. Тервел – 5 участъка, основен ремонт на улично осветление в гр. Тервел и 3 села от общината и изграждане на зелени площи и детски площадки в гр. Тервел – […]

Прочети още…           Прочетена: 37