Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки (Страница 108)

Възложител: Община Бяла Описание: ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА” ПО ДОГОВОР №18/321/00483, МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.” Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни […]

Прочети още…           Прочетена: 54

Възложител: „Софийска вода“ – АД Описание: звършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО) Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 24 Срок […]

Прочети още…           Прочетена: 54

Възложител: Община Тервел Описание: Преасфалтиране на дванадесет съществуващи участъци на уличната мрежа в гр. Тервел, демонтиране и полагане на нова тротоарна настилка на тротоари в гр. Тервел – 5 участъка, основен ремонт на улично осветление в гр. Тервел и 3 села от общината и изграждане на зелени площи и детски площадки в гр. Тервел – […]

Прочети още…           Прочетена: 52