Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки (Страница 2)

Инженеринг на обект траен горски път „Път с. Летовник – връх Дамбалъ, община Момчилград”, включващо: проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769874&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 120

изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на кръстовище бул. „Братя Миладинови“ http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769443&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 96

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, етап VI – ти – 10 обособени позиции във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Благоевград http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769497&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 108

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в УАСГ” http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768528&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 39

Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков“,кв. „Вароша“ http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768530&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 34

Изпълнение на ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на община Несебър по обособени позиции http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768458&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 33

Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап II http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768195&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 32

Извършване на СМР на сгради, собственост на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768107&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 38

Столична община обяви обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ № 16 “Приказен свят” в „Студентски град”, район „Студентски” с цел осигуряване на материална база за осем групи и инвестиционен проект за разширение на ДГ № 16 “Приказен свят” с едноетажно и двуетажно пристрояване с цел […]

Прочети още…           Прочетена: 965

Столична община обяви обществена поръчка за „Преустройство на външната дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част в Зоологическа градина – гр.София” на сектор „Примати”. Стойността на поръчката е 1465166.67 без ДДС, а продължителността – 120 дни. Оферти се приемат до 14 ноември. www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=752079&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 944

Столична община, Район „Изгрев” обяви обществена поръчка за саниране на два блока. Поръчката е на обща стойност 3074229 лв. без ДДС като е разделена на шест обособени позиции. Обособена позиция 1 е за инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Дианабад“, блок 3 А”. Стойността е 1998296 , а продължителността […]

Прочети още…           Прочетена: 1034

Обявиха обществена поръчка за саниране на шест блока в столичния район „Слатина”. Поръчката е разделена на 18 обособени позиции. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес:гр. София,ж.к. „Христо Смирненски“,ул. „Мъдрен“,бл. 27. Обособена позиция №2-Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес:гр. София,ж.к. „Христо Смирненски“,бл.27А. Обособена позиция №3-Инженеринг (проектиране и строителство) […]

Прочети още…           Прочетена: 1103