Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки (Страница 3)

Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков“,кв. „Вароша“ http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768530&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 37

Изпълнение на ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на община Несебър по обособени позиции http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768458&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 37

Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап II http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768195&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 35

Извършване на СМР на сгради, собственост на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768107&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 40

Столична община обяви обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ № 16 “Приказен свят” в „Студентски град”, район „Студентски” с цел осигуряване на материална база за осем групи и инвестиционен проект за разширение на ДГ № 16 “Приказен свят” с едноетажно и двуетажно пристрояване с цел […]

Прочети още…           Прочетена: 968

Столична община обяви обществена поръчка за „Преустройство на външната дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част в Зоологическа градина – гр.София” на сектор „Примати”. Стойността на поръчката е 1465166.67 без ДДС, а продължителността – 120 дни. Оферти се приемат до 14 ноември. www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=752079&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 946

Столична община, Район „Изгрев” обяви обществена поръчка за саниране на два блока. Поръчката е на обща стойност 3074229 лв. без ДДС като е разделена на шест обособени позиции. Обособена позиция 1 е за инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Дианабад“, блок 3 А”. Стойността е 1998296 , а продължителността […]

Прочети още…           Прочетена: 1040

Обявиха обществена поръчка за саниране на шест блока в столичния район „Слатина”. Поръчката е разделена на 18 обособени позиции. Обособена позиция №1-Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес:гр. София,ж.к. „Христо Смирненски“,ул. „Мъдрен“,бл. 27. Обособена позиция №2-Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес:гр. София,ж.к. „Христо Смирненски“,бл.27А. Обособена позиция №3-Инженеринг (проектиране и строителство) […]

Прочети още…           Прочетена: 1113

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=743333&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 1257

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=743761&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 346

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=743450&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 315

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014&id=743353&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 276