Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки (Страница 3)

Избор на изпълнител за сезонна поддръжка, извънгаранционно обслужване и консервация в края на сезона на автоматизирана паркинг – система и интегрирана система за достъп, съобразно нуждите на Несебър http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769479&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 113

Извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност на Езикова гимназия Пловдив по проект, финансиран от Национален доверителен екофонд (НДЕФ) http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769657&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 125

Инженеринг на обект траен горски път „Път с. Летовник – връх Дамбалъ, община Момчилград”, включващо: проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769874&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 149

изработване на инвестиционен проект, за извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на кръстовище бул. „Братя Миладинови“ http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769443&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 114

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, етап VI – ти – 10 обособени позиции във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Благоевград http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=769497&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 127

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в УАСГ” http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768528&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 62

Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков“,кв. „Вароша“ http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768530&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 55

Изпълнение на ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на община Несебър по обособени позиции http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768458&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 53

Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап II http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768195&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 49

Извършване на СМР на сгради, собственост на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768107&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 56

Столична община обяви обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, основен ремонт на съществуващата сграда на ДГ № 16 “Приказен свят” в „Студентски град”, район „Студентски” с цел осигуряване на материална база за осем групи и инвестиционен проект за разширение на ДГ № 16 “Приказен свят” с едноетажно и двуетажно пристрояване с цел […]

Прочети още…           Прочетена: 988

Столична община обяви обществена поръчка за „Преустройство на външната дворна част с включване на допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част в Зоологическа градина – гр.София” на сектор „Примати”. Стойността на поръчката е 1465166.67 без ДДС, а продължителността – 120 дни. Оферти се приемат до 14 ноември. www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=752079&mode=view

Прочети още…           Прочетена: 966