Регистрационна форма

show-noКамара на строителите в България и Българската асоциация по водите организират Национална конференция на тема:
ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г. - 22 ноември 2016 г., 9:00 часа, зала „Средец“, „София хотел Балкан“

Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите за шеста поредна година организират конференция, на която да бъдат публично дефинирани и дискутирани най-належащите въпроси в областта на пречистването на отпадъчните води на населените места – новите технологии и практики у нас и в чужбина; качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите за тяхната оценка; ролята на отговорните фактори – съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дружествата и неправителствените браншови организации, за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др.

КАТО СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ:

Вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика
Министърът на околната среда и водите
Министърът на регионалното развитие и благоустройството
Изп. директор на ДФ „Земеделие“


Такса участие:
- 125 лв. (без ДДС), при плащане с банков превод до 18.11.2016 г.
- При заплащане на място в деня на събитието: 150 лв (без ДДС)

Забележка: В основание за плащане посочете името на участника. С попълването на настоящата форма заявявате вашето участие във форума.
Контакти:
0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0884 20 22 57 / 02 806 2422- Калоян Станчев

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА (попълва се индивидуално за всеки участник)
Име Имейл
Фирма/Организация Длъжност
Телефон Факс
Адрес П.К.
Член на КСБ дане
Условия за плащане и данни за данъчна фактура:
Организация МОЛ
ЕИК ДДС №
Град П.К.
Код: captcha
Плащане по сметка:

  • "Вестник Строител" ЕАД
  • Райфайзен Банк
  • IBAN: BG27RZBB91551004809103
  • BIC: RZBBBGSF

Забележка: В основание за плащане посочете името на участника. С попълването на настоящата форма заявявате вашето участие във форума.
Контакти:
тел: 0888 55 39 50 - Рената Николова ; 0884 20 22 57, 02 806 29 26 - Калоян Станчев

e-mail: events_vestnikstroitel@abv.bg