Вестник Строител » Архив по категория » Наука

Проведе се дискусия по проблемите на безопасността на труда в строителството

Георги Сотиров Научно-техническият съюз по строителство в България (НТССБ) и Федерацията на научно-техническите съюзи организираха за първи път кръгла маса по проблемите на здравословните…

Прочети още… 39

ВСУ „Любен Каравелов” отбеляза своя 80-годишен юбилей с научна конференция с международно участие и празничен концер

Георги Сотиров С „XVIII международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ‘2018“ започна тържественото отбелязване…

Прочети още… 38

Доц. д-р инж. Веселин Славчев: Връзката между бизнеса и науката е двупосочна

Георги Сотиров Доц. Славчев, какво можете да ни кажете за младите в науката?…

60

Проведе се Х юбилейна международна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”

Георги Сотиров Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” беше домакин на Х юбилейна международна…

56

Откриха новата учебна година в УАСГ

Георги Сотиров Най-старото висше техническо училище у нас – Университетът по архитектура, строителство…

106

Доц. д-р инж. Милена Кичекова: Стремим се да подготвяме кадри, които са необходими на работодателите

Георги Сотиров Доц. Кичекова, ВСУ „Черноризец Храбър“ е най-големият частен университет в България. Като утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти, как започвате новата учебна година? С достатъчно или не на брой първокурсници? С нови специалности? Бих искала да използвам случая да пожелая на студентите и…

213

Проф. д-р инж. Любен Тотев: Истинско, реално строителство на АМ „Струма“ – това иска обществото

Георги Сотиров Проф. Тотев, освен всички административни длъжности и обществени задължения, които имате като ректор на МГУ „Св. Иван Рилски, Вие сте и ръководител на катедра „Подземно строителство”, която е най-близка до…

Прочети още… 90

Доц. д-р инж. Добромир Динев: Трябва да научим младите инженери как да се дообучават

Георги Сотиров Доц. Динев, завършили сте ВВИСУ „Любен Каравелов” (сега ВСУ) и само четири години след кариера на строителен офицер кандидатствате в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Разкажете повече как…

Прочети още… 49

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов: Със съдействието на КСБ отговаряме на високите изисквания на строителния бизнес

Георги Сотиров Доц. Стоянов, Строителният факултет на ВСУ „Любен Каравелов” има нови специалности. Разкажете ни по-подробно за тях. Наистина можем да се похвалим с включването на няколко нови специалности както в бакалавърската,…

Прочети още… 59

ВТУ гарантира висококвалифицирана подготовка на своите студенти

Георги Сотиров Проф. Георгиев, да започнем с актуалната за това време на годината тема за завършилата кандидатстудентска кампания и новия прием във ВТУ. Определено тази година ВТУ „Тодор Каблешков” направи много сериозна…

Прочети още… 76

Проф. д-р инж. Димитър Назърски: Процесът за енергийно обновяване на сградите у нас трябва да продължи

Мартин Славчев Проф. Назърски, какви са директивите на Европейския съюз (ЕС), свързани с енергийните характеристики на сградите? Според директивите на ЕС, след 2020 г. сградите в България, както жилищните, така и обществените,…

Прочети още… 337

Проф. д-р инж. Стойо Тодоров: След дипломирането нашите студенти са готови да проектират и строят жп обекти

Георги Сотиров Проф. Тодоров, водите курсове на студенти по „Транспортно строителство“, специалност за която доскоро имаше и немскоезично обучение. Няма ли вече интерес към нея, да се изучава на този чужд език?…

Прочети още… 86

Последни

Най-много 20 посетени публикации в последните 7 дни:

Търсене в архив

Дата
Категория
Търси с Google