Вестник Строител » Архив по категория » Наука

Доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец: Варненският свободен университет е отворен за сътрудничество със строителния сектор

Георги Сотиров Доц. Петкова-Слипец, освен научен секретар на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” Вие сте и ECTS (Европейската система за натрупване и трансфер…

Прочети още… 33

Проф. д-р инж. Петър Павлов: Доказахме необходимостта от създаването на Национален център по сеизмично инженерство

Георги Сотиров Проф. Павлов, каква е причината да бъде разработено проектното предложение „Изграждане и развитие…

Прочети още… 124

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов: Завършилите ВСУ прославят българските строителни традиции навсякъде по света

Георги Сотиров Доц. Стоянов, изминалите коледни и новогодишни празници са време и за…

367

Проф. д.т.н. инж.-мат. Петър Колев: Въпрос на време е България да има свой транспортен университет

Георги Сотиров Проф. Колев, в навечерието на коледните и новогодишни празници е време…

126

Проведе се дискусия по проблемите на безопасността на труда в строителството

Георги Сотиров Научно-техническият съюз по строителство в България (НТССБ) и Федерацията на научно-техническите…

102

ВСУ „Любен Каравелов” отбеляза своя 80-годишен юбилей с научна конференция с международно участие и празничен концер

Георги Сотиров С „XVIII международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ‘2018“ започна тържественото отбелязване на знаменателната 80-годишнина на висшето училище. В своето обръщение към гостите и участниците в юбилейната конференция ректорът на ВСУ проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов запозна присъстващите с историята на учебното заведение и представи официалните гости.…

118

Доц. д-р инж. Веселин Славчев: Връзката между бизнеса и науката е двупосочна

Георги Сотиров Доц. Славчев, какво можете да ни кажете за младите в науката? В преподаването и в науката няма млади и стари, а такива, които непрестанно се учат и се стремят да…

Прочети още… 124

Проведе се Х юбилейна международна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”

Георги Сотиров Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” беше домакин на Х юбилейна международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, която се проведе от 20 до 22 септември на тема…

Прочети още… 117

Откриха новата учебна година в УАСГ

Георги Сотиров Най-старото висше техническо училище у нас – Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), откри 76-ата си академична година. По традиция началото на новата учебна 2018/2019 г. бе дадено в…

Прочети още… 171

Доц. д-р инж. Милена Кичекова: Стремим се да подготвяме кадри, които са необходими на работодателите

Георги Сотиров Доц. Кичекова, ВСУ „Черноризец Храбър“ е най-големият частен университет в България. Като утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти, как започвате новата учебна година? С достатъчно…

Прочети още… 279

Проф. д-р инж. Любен Тотев: Истинско, реално строителство на АМ „Струма“ – това иска обществото

Георги Сотиров Проф. Тотев, освен всички административни длъжности и обществени задължения, които имате като ректор на МГУ „Св. Иван Рилски, Вие сте и ръководител на катедра „Подземно строителство”, която е най-близка до…

Прочети още… 169

Доц. д-р инж. Добромир Динев: Трябва да научим младите инженери как да се дообучават

Георги Сотиров Доц. Динев, завършили сте ВВИСУ „Любен Каравелов” (сега ВСУ) и само четири години след кариера на строителен офицер кандидатствате в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Разкажете повече как…

Прочети още… 118

Последни

Най-много 20 посетени публикации в последните 7 дни:

Търсене в архив

Дата
Категория
Търси с Google