Вестник Строител » Архив по категория » Наука

ВСУ „Черноризец Храбър” беше домакин на VIII Международна конференция ArCivE 2017

Георги Сотиров Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” отново беше домакин на поредната, VIII Международна конференция по архитектура и строителство ArCivE 2017. Събитието беше под…

Прочети още… 116

Български проект с награда „Млад архитект“ на кметството в Лион

Елица Илчева Българката Биляна Кацарова е носител на специална награда „Млад архитект“ на кметството в…

Прочети още… 34

Доц. д-р инж. Христина Заякова: Свлачищата са особено важна тема в строителството

Георги Сотиров Доц. д-р инж. Христина Заякова е един от успешните млади научни…

161

Инж. Доротея Дончева: Образованието в нашата гимназия е на много високо ниво

Георги Сотиров За 20-и пореден и юбилеен път в Университета по архитектура, строителство…

255

Проф. Румен Миланов: Най-големият проблем за пътната безопасност е системата на поддържането, а основната причина – липсата на средства

Десислава Бакърджиева Проф. Миланов, какви курсове водите по специалността „Транспортно строителство“ в УАСГ?…

413

Проф. д-р инж. Руско Вълков: Студентите ни изучават най-съвременните методи в железопътното строителство

Георги Сотиров Проф. Вълков, Вие сте преподавател в професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия”, като четете лекции на Вашите студенти по проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения. Да, става дума за две учебни дисциплини, по които чета лекции. Едната е „Горно строене и поддържане на железния път”,…

477

Проф. д-р инж. Богомил Петров: УАСГ притежава необходимия капацитет за развиване на научноизследователска дейност

Георги Сотиров Проф. Петров, освен че сте ръководител на Катедра „Строителни материали и изолации“, Вие сте и директор на Центъра за научни изследвания и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия…

Прочети още… 794

Доц. д-р арх. Валери Иванов: Възпитаниците ни са изявени специалисти в подробното устройствено планиране

Георги Сотиров Доц. Иванов, разкажете за специалността „Урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), където водите четири лекционни курса. Специалността „Урбанизъм” бе създадена преди 15-ина години в Архитектурния факултет на…

Прочети още… 624

Дипломираха се 16 специалисти по управление на инвестиционни проекти

Георги Сотиров 16 бакалаври – строителни инженери, защитиха магистърска степен по „Управление на инвестиционни проекти” в Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов”. Пред Държавната изпитна комисия с председател доц. д-р инж. Венцислав…

Прочети още… 97

Доц. д-р инж. Борис Цанков: Дипломата от нашия университет е призната в страните от ЕС

Георги Сотиров Доц. Цанков, Вашите студенти се подготвят по едни от най-тежките и сложни учебни дисциплини. А обучението им сега трябва да е съобразено с бъдещи отговорности, съизмерими с евентуални бедствия и…

Прочети още… 104

Проф. д-р инж. Иван Марков: Поставихме нови основи, посочихме целите пред академичната общност

Георги Сотиров Научен семинар на тема „Научни изследвания 2016 г.“ се проведе в УАСГ. Пред академичната общност бяха представени разработените миналата година теми от университетския научен план, финансиран със средства, отпуснати целево…

Прочети още… 106

Доц. д-р инж. Чавдар Колев: ВТУ „Тодор Каблешков“ обучава специалисти и за общините

Георги Сотиров Доц. Колев, очевидна е демографската криза. Едно от проявленията й рефлектира в много от обезлюдените селища и общини с намаляващо население. Как ще коментирате тази констатация? Като преподавател в университет…

Прочети още… 147

Последни

Най-много 20 посетени публикации в последните 7 дни:

Търсене в архив

Дата
Категория
Търси с Google