Вестник Строител » Архив по категория » Наука

Проф. Румен Миланов: Най-големият проблем за пътната безопасност е системата на поддържането, а основната причина – липсата на средства

Десислава Бакърджиева Проф. Миланов, какви курсове водите по специалността „Транспортно строителство“ в УАСГ? Преподавам няколко дисциплини. Основните са „Градоустройство, градско движение и улици”, „Организация…

Прочети още… 153

Проф. д-р инж. Руско Вълков: Студентите ни изучават най-съвременните методи в железопътното строителство

Георги Сотиров Проф. Вълков, Вие сте преподавател в професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия”, като…

Прочети още… 218

Проф. д-р инж. Богомил Петров: УАСГ притежава необходимия капацитет за развиване на научноизследователска дейност

Георги Сотиров Проф. Петров, освен че сте ръководител на Катедра „Строителни материали и…

520

Доц. д-р арх. Валери Иванов: Възпитаниците ни са изявени специалисти в подробното устройствено планиране

Георги Сотиров Доц. Иванов, разкажете за специалността „Урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство…

362

Дипломираха се 16 специалисти по управление на инвестиционни проекти

Георги Сотиров 16 бакалаври – строителни инженери, защитиха магистърска степен по „Управление на…

82

Доц. д-р инж. Борис Цанков: Дипломата от нашия университет е призната в страните от ЕС

Георги Сотиров Доц. Цанков, Вашите студенти се подготвят по едни от най-тежките и сложни учебни дисциплини. А обучението им сега трябва да е съобразено с бъдещи отговорности, съизмерими с евентуални бедствия и аварии от наводнения, скъсани диги, проблеми по язовирните стени и т.н. Моята специалност е „Водоснабдяване и канализация” и…

86

Проф. д-р инж. Иван Марков: Поставихме нови основи, посочихме целите пред академичната общност

Георги Сотиров Научен семинар на тема „Научни изследвания 2016 г.“ се проведе в УАСГ. Пред академичната общност бяха представени разработените миналата година теми от университетския научен план, финансиран със средства, отпуснати целево…

Прочети още… 93

Доц. д-р инж. Чавдар Колев: ВТУ „Тодор Каблешков“ обучава специалисти и за общините

Георги Сотиров Доц. Колев, очевидна е демографската криза. Едно от проявленията й рефлектира в много от обезлюдените селища и общини с намаляващо население. Как ще коментирате тази констатация? Като преподавател в университет…

Прочети още… 121

Проф. д-р инж. Петър Стефанов: Осигуряването на нормална проходимост на пътищата при зимни условия е комплексен и сложен процес

Десислава Бакърджиева Проф. Стефанов, през последните седмици институциите и снегопочистващите фирми положиха много усилия, за да се справят със затруднената зимна обстановка. Но част от републиканската мрежа беше непроходима. Защо се случи…

Прочети още… 169

Проф. д-р Сашо Пенов: През 2017 г. отбелязваме 125-ата годишнина на Юридическия факултет

Ренета Николова Проф. Пенов, в началото на 2017 г. каква е равносметката Ви за изминалата 2016 г. Кои бяха най-големите успехи за Юридическия факултет (ЮФ) на Софийския университет (СУ) и за какво…

Прочети още… 119

Висши училища кандидатстват с проект за Център за компетентност

Георги Сотиров Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Минно-геоложкият университет, Бургаският университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) като водеща организация заедно с институти на БАН и Фондация „Общество…

Прочети още… 91

ВСУ „Черноризец Храбър” налага нови подходи и модерни форми на обучение

Георги Сотиров Наскоро Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ организира майсторския клас „Устойчивото строителство – двигател за иновациите в строителния сектор“. За това какви са най-интересните изводи от него и как ще продължи…

Прочети още… 144

Последни

Най-много 20 посетени публикации в последните 7 дни:

Търсене в архив

Дата
Категория
Търси с Google