Проф. д-р инж. Славейко Господинов: Тази година в УАСГ обучението си започнаха нови 560 студенти

Прочетена: 1064

Георги Сотиров

Проф. Господинов, да започнем с това, че Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) е на първо място в новото издание на Българската рейтингова система в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

Няма нищо по-нормално от това един университет, зад чиято абревиатура стоят три компонента с професионално направление, да заема, и то за шести пореден път, полагащото му се първо място в рейтинговата система. Мисля, че причините за подобна хегемония трябва да се търсят във всичко, което е допринасяло за това обучението в УАСГ да бъде практически без конкуренция на българския образователен пазар и да е напълно конкурентоспособно на това в сродните европейски университети. Ето защо не трябва да се възприемат като случайност високите оценки на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Нещо повече – по неофициални данни УАСГ е с най-добри комплексни показатели от всички висши учебни заведения в страната.
Освен това нашият университет притежава и няколко престижни европейски акредитации – от най-голямата и авторитетна професионална федерация на европейските инженери (FEANI), присъждаща званието „Евроинженер“, от Кралския институт на британските архитекти (RIBA) – признание за образованието по специалност „Архитектура“, и от Министерството на културата и комуникациите на Франция.

Тази година УАСГ чества 75 години от основаването си. Събитията по повод юбилея са под патронажа на президента Румен Радев. През ноември ще се проведе Международна юбилейна научна конференция. Разкажете повече за нея.

Красноречив жест от страна на президента Румен Радев. Значимостта на един университет за страната, подкрепена нееднозначно и категорично от нейния държавен глава.

Относно конференцията – очаквам тя да се превърне в един уникален научен форум на високо ниво. Увереност за тези ми думи дава декларираното присъствие на немалък брой световно известни учени, много от тях – почетни доктори на УАСГ. Убеден съм, че ще има ползотворни дискусии, обмяна на мнения, планиране на съвместни дългосрочни проекти от международен мащаб. Убеден съм, че дните, посветени на 75-годишнината на УАСГ, ще затвърдят и издигнат ролята и мястото на университета ни като неоспорим фактор в развитието на българската архитектура, строителство и геодезия.

УАСГ единствен в страната подготвя инженери геодезисти. Специалността „Геодезия“ е наследник на една от първите две специалности „Строително инженерство“ и „Земемерно инженерство“, открити през 1942 г. в най-старото висше техническо училище в България. Ръководите катедра „Висша геодезия” в Геодезическия факултет…

Действително, ако погледнем комплексно на обучението с всичките му компоненти – кадрова обезпеченост с необходимия брой хабилитирани преподаватели на основен трудов договор, материална база, история, постижения и традиции, можем да кажем, че Геодезическият факултет е единственият, където се подготвят инженери геодезисти на нужното равнище. Това статукво ще се запази още дълго време, но е необходима ежедневна, ежечасна работа.

За катедра „Висша геодезия“ бих могъл да кажа, че тя е с особено непреходно място в структурата на Геодезическия факултет. Катедрата е създадена на 4 април 1948 г., т.е. около шест години след основаването на Висшето техническо училище. Пръв ръководител и считан с право за неин основател е световно известният учен геодезист акад. Владимир Христов, който има водеща роля в развитието на теорията на изометричните координати. Акад. Христов е притежавал обширни и задълбочени познания по геодезическа астрономия, теория на фигурата на Земята и гравиметрия, наблюдението и числената обработка на геодезическите мрежи от висш клас, т.е. знания, които покриват практически цялата област на „тогавашната“ висша геодезия. Последователно съставът на катедрата е попълнен с учени, оставили значим отпечатък в развитието на тази наука – проф. Мара Даскалова, проф. Богдан Русев, проф. Славчо Пейчев, проф. Владимир Стойнов, проф. Георги Вълев, доц. Димитър Жеков…

В момента в катедра „Висша геодезия“ има осем души, от които двама професори, един доцент, четирима главни асистенти и един асистент. Седем от членовете на катедрата притежават звание „доктор“. Акцентите в работата – образователна и научноизследователска, са съсредоточени в основните геодезически измервания и мрежи, физическата геодезия, гравиметрията, геодезическата астрономия, елипсоидната геодезия, спътниковата (космическата) геодезия, геодезическите навигационни спътникови системи, приложението на геодезическите методи за целите на сеизмологията и геодинамиката. Членовете на катедрата участват и ръководят множество научноизследователски проекти у нас и извън граница.

Какво прави УАСГ търсено и предпочитано учебно заведение?

Плановете и програмите, по които се реализира обучението в университета, са адаптирани към последните постижения на технологиите в професията на архитектите, строителните, пътните, хидроинженерите и геодезистите. Широко са застъпени географските информационни системи, компютърното проектиране, спътниковите навигационни системи, лазерното сканиране. Много от авангардните постижения на съвременната наука намират място в учебния процес.

Независимо от струпването през последните години на редица неблагоприятни обстоятелства, като демографската криза, инвазията на реномирани чужди университети, провокираща желание в младите хора за обучение в чужбина, кризата в сектор „Строителство“, архаичната и ретроградна система за финансиране на висшите училища, УАСГ продължава да се радва на висок интерес към своите специалности. Дипломата от УАСГ остава не само един престижен документ, но и гаранция за успешна професионална реализация. Възраждащата се активност в сферата на строителството и инвестиционното проектиране, сериозното финансиране на големи инфраструктурни проекти, развитието на геодезията и системата на кадастъра, издигането на значимостта на устройственото планиране са само някои от предпоставките, обуславящи необходимостта сега и в бъдеще от квалифицирани специалисти. Такива, които нямат комуникационни и езикови прегради, висшисти, познаващи и прилагащи новостите в своята професионална сфера, способни да отговорят всеки момент на предизвикателствата, които им отправя пазарът.

Ясно е, че подготовката на кадри с изброените качества изисква адекватна организация в провеждане на образователния процес. Стереотипите от миналото трябва да отстъпят пред новите реалности. Материалната база на университета трябва да се поддържа в унисон с технологичните реалности и тенденции от практиката. Нивото на професионална и педагогическа подготовка на преподавателския състав трябва да приеме нови измерения.

Удовлетворяването на всички тези изисквания, макар и безкомпромисно осъзнати, е нелека задача, предполагаща наличие на сериозни финансови ресурси. Ето защо ежедневен ангажимент на ръководството на университета е намирането на алтернативни на държавната субсидия варианти за финансово обезпечаване на образователния процес в университета.

Има ли нови специалности? Колко студенти приехте през новата учебна година?

Да, въведохме нови специалности от тази учебна година. Таква е „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“, която е с петгодишен срок на обучение и завършилите получават образователно-квалификационна степен „магистър“. Другите две специалности са с четиригодишен срок – „Водно строителство“ и „Организация и управление на движението“, с образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

В резултат на кандидатстудентската кампания обучението си в УАСГ ще започнат 560 първокурсници. Най-голям интерес традиционно бе проявен към специалностите „Архитектура“, „Геодезия“, „Строителство на сгради и съоръжения“, както и към новата „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“. В момента се осъществява прием за обучение по магистърските програми на студенти, които имат завършена степен на висше образование.

Като зам.-ректор отговаряте и за качеството и акредитацията. Какви са усилията Ви в тази насока?

Дейността ни по процедурите за акредитация е много активна. В началото на 2017 г. бяха разработени и предадени в НАОА документи за акредитация на 28 докторски програми. През юни т.г. Геодезическият и Архитектурният факултет бяха посетени от експертни групи на НАОА с цел проверка на условията на обучение и работа в тях. То бе във връзка с програмната акредитация на специалности по регулирани професии във факултетите.

Подготвяме се за посещения на експертни групи и в останалите факултети. През 2019 г. трябва да подадем документи за институционалната акредитация на УАСГ. Затова усилията на целия ни колектив са насочени към получаване на оценка, по-висока от постигнатата в предходната акредитация 9.31 при максимално възможна 10.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 17.10.2017. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.