Доц. д-р инж. Красимир Кръстанов: Каквото търси бизнесът, науката трябва да му го осигури

Прочетена: 322

Георги Сотиров

Доц. Кръстанов, Вие, освен че сте декан на Факултета по техника и строителни технологии в транспорта, сте и ръководител на катедра „Подемно-транспортни и строителни машини и системи“ на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ (ВТУ „Тодор Каблешков“). Ваши възпитаници ще открием практически на всеки строителен обект от пътния и железопътния сектор.
Радвам се, че Вашият уважаван професионален вестник „Строител“ редовно запознава бранша с младите хора, които се обучават във ВТУ „Тодор Каблешков“ и усвояват знания, които после ще са им от полза в работата по строежите в сферата на инфраструктурата – пътна, железопътна, газова и т.н. Подемно-транспортната и строителната техника е моят път в науката и преподаването и изцяло е свързана с работата ми в училището. Първо завърших тук като курсант, после станах редовен докторант и след защитата след три години – асистент в катедрата, после преподавател. Смятам, че като млад човек лесно намирам общ език с моите студенти.

Правилно отбелязахте, че на всички големи инфраструктурни обекти в страната лесно ще откриете възпитаници на ВТУ „Тодор Каблешков“ – на строежа за разширяване на метрото, на изграждането на магистралите, на реконструкциите на жп трасета. И това може само да ни радва. Но ще споделя, че броят на желаещите да учат машинно инженерство, вкл. и такова, свързано със строителния бранш, от година на година намалява. Причините явно са комплексни, но искам само да изтъкна, че голяма част от завършващите средно образование не горят от желание да бъдат машинни инженери, дори и много от тези, които се дипломират в професионални гимназии по транспорт или по подемно-транспортни и строителни машини. Признавам, че ученето на математиките и механиката през първите две години е трудно и сложно, но инженер без това няма как да се стане.

Бизнесът също вече се усети, че такива кадри липсват, след като едно активно поколение на 60-годишните преминава постепенно в пенсия. Завършилите инженери се реализират много успешно в големите производствени фирми, някои от които вече имат и свои конструкции в областта на подемните машини за строителството.
Ще работя за подобряване на връзката между училището и фирмите от бранша, които имат известно предимство с новостите, защото определено са по-мобилни. Идеята ми е да работим съвместно с такива компании и да ползваме техния софтуер, за да може да имаме изпреварващо обучение.

Впрочем младите ни инженери особено добре се вписват на строителните обекти от всякакво естество – най-често като технически ръководител, където непосредствено трупат опит и практически познания, в метрото или при изграждането и ремонта на трамвайните линии, на жп трасетата, и т.н.

Вие сте автор или съавтор на над 70 публикации в областта на подемно-транспортните машини и транспорта в България, Русия, Полша, Турция, САЩ, Австралия, Великобритания…

Като докторант имах шанса да правя публикации в чужбина и в страната. Стартирах този вид дейност с едно американско списание, където мои статии се приеха добре. Първата беше свързана със строителството на автоматизирани паркинг-гаражи. После продължих научното сътрудничество с професионални издания и в другите страни. Ще отбележа, че научен екип от Австралия хареса моя разработка за развитието на пристанищната инфраструктура в България…

Имате награда за млад учен с международни и национални постижения „За принос към младежко иновационно и информационно общество”.

Още през 2007 г. бях номиниран от ВТУ „Тодор Каблешков“ за отличието и станах един от първите му носители. То ми бе връчено лично от тогавашния министър-председател Сергей Станишев.

После излезе сборникът „Младите учени на България”, където също съм включен.

Най-важното според мен е, че ръководството на ВТУ ми отвори пътя за цялостно научно и преподавателско развитие.

Какви са днешните възпитаници на ВТУ „Любен Каравелов“?

Според мен големият брой на висшите училища също в някаква степен пречи на добрия подбор на кандидат-студенти в традиционните и авторитетните университети. Така и без друго малкият брой на абитуриентите се размива, младите хора отиват да учат там, където е по-леко, където практически няма приемни изпити и където тежките инженерни специалности просто липсват.
Колегите от катедрите по математика и механика твърдят, че обучението във ВТУ „Любен Каравелов“ започва практически от повтаряне на преподаваното в средното образование, а чак след месец-два се навлиза в подготовката на това, което се нарича обучение по инженерно мислене…

Специализираните катедри като тази, която ръководя, по никакъв начин не могат да образоват толкова инженери накрая на курса, колкото са постъпили в началото. Младите хора отпадат през първата или втората година, когато се изучават основните дисциплини, но без които никой не е получил диплома за инженер. Подготовката им в средното образование не е на добро равнище. Това го твърдя от моята практика като преподавател.

Иначе сме единствените в страната, които развиваме бакалавърска специалност по двигатели с вътрешно горене. Имаме и няколко доста атрактивни програми, които са много актуални. Едната е „Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност”. Става дума за подемни машини и кранове, които са по наредбите за безопасна експлоатация и технически надзор – строителни кранове, кулокранове, автокранове. Програмата е насочена и към проектиране и строителство на газови инсталации, водогрейни и парни котли, нефто- и газопроводи, всички съоръжения под налягане и асансьорните съоръжения. Създадохме я съвместно с Държавната агенция по метрологичен технически надзор (ДАМТН), с която академичното ръководство подписа меморандум за сътрудничество. Досега над 160 наши инженери са я завършили и се реализират във всичките опи­сани сфери – било като проектанти, конструктори, строителни инженери или надзорници. Започнахме и магистърска програма по надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения в катедра „Транспортно строителство и съоръжения” във връзка с новосъздадената към ДАМТН Дирекция за надзор на язовирните съоръжения и язовирните стени. Знаете сложните проблеми, които може да има по тях… С особен интерес се очаква от есен­та и стартирането на специалността „Строителство на газови и нефтопроводи”, която освен своята атрактивност и бъдеща добра реализация не само в България се явява новост за цялото ни висше инженерно строително образование. Последната програма „Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения” сме я съгласували с Института по заваряване (ИЗ). Идеята е нашите студенти да получат основите на теоретичното образование, а с допълнителен курс в ИЗ – и международен сертификат на инженери по заваряването, за да могат да се реализират навсякъде по света. Такива специалисти са много търсени и без тях не може при изграждането на един небостъргач например… Всичко това е обусловено от изискванията на икономиката. Каквото търси бизнесът, науката трябва да му го осигури.

Как ще продължат научните Ви амбиции през следващите месеци?

От миналата година съм декан на най-големия факултет на ВТУ „Тодор Каблешков”. Амбициите ми са свързани с професионалното развитие именно тук и когато съм готов, ще пристъпя към осъществяването на следващата научна крачка. Имам издаден учебник в САЩ, а сега подготвям три нови. Първият е съвместно с колеги от Техническия университет в София – „Машини и системи за непрекъснат транспорт”. Идеята е да има учебно помагало и студентите да видят как се смятат конструкциите. Другият учебник е авторски – „Техническа безопасност на подемно-транспортна и строителна техника”, а третият, който е на английски език, касае методите за оптимизиране и изчисление на автоматично паркиране на автомобили, в който има математически зависимости и формули и т. н.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 26.02.2018. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.