Представиха визията за развитие на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ в УАСГ

Плановете до 2021 г. включват създаване на научноизследователски център и партньорство с браншови организации като КСБ

Прочетена: 90

Десислава Бакърджиева

В Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се проведе открит съвет на новата катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, на който беше представен план за развитието й в периода до 2021 г. В началото на 2018 г. по решение на Академичния съвет на УАСГ катедрите „Пътища“ и „Транспортни съоръжения“ са обединени в една. В тази връзка е разработена визия за развитието на новата структура през следващите три години. Тя бе представена от ръководителя на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов. В срещата участваха ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков, зам.-ректорите по учебна дейност, качество и акредитация проф. д-р инж. Славейко Господинов и по евроинтеграция и международно сътрудничество проф. д-р инж. Стойо Тодоров, проф. д-р инж. Румен Миланов, проф. д-р инж. Петър Стефанов, проф. д-р Владимир Тодоров, представители на Студентския съвет към УАСГ и др. Сред гостите на събитието бяха инж. Павел Диковски, зам.-председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“, Мартина Кръстева, експерт „Професионална квалификация“ към Камарата на строителите в България, екип на вестник „Строител“
и др.

„Обединението на двете катедри „Пътища“ и „Транспортни съоръжения“ беше положителна крачка в развитието на учебното заведение. Сливането стана по желание на двете структури, което ръководството на УАСГ подкрепи. По пътя на всяко ново начало има и трудности, които съвместно ще преодолеем, за да вървим напред. И двете катедри имат дълга и богата история, с която можем само да се гордеем“, заяви проф. Иван Марков. „Подготовката на специалисти по пътно строителство в УАСГ е изключително отговорна, защото над 90% от изградената инфраструктура и съпътстващи съоръжения в България са направени имено от възпитаници на УАСГ. Още с влизането в страната ни може да се видят плодовете на нашия труд – пътищата и магистралите, летищата и т.н.“, добави той. „Новата катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ е уникална за България. Убеден съм, че съставът и ръководството й ще продължат да работят за издигането на имиджа на професията и за привличането на млади хора към инженерните специалности в област­та. Убеден съм, че това ще се случи, защото българската икономика има нужда от възпитаниците ни“, подчерта проф. Иван Марков.

Проф. Николай Михайлов обясни, че
основният фокус и амбиция, заложени в плана до 2021 г., са насочени към

развитие на академичния и неакадемичния състав, повишаване на качеството на подготовката на студентите, следдипломното обучение на докторантите, както и стимулиране на научната и изследователската дейност в катедра „Пътища и транспортни съоръжения“. „Това трябва да се случи в период на намаляващ брой студенти и съответно на по-ниско финансиране“, подчерта проф. Михайлов. Той обясни, че в плана има три опорни точки. Първата включва
различни дейности

като оптимизацията на разходите и помещенията, ползвани от катедрата. „Искаме да развием научната и изследователската дейност като водеща. За това идеята ни е да създадем

научноизследователски център, в който ще има лаборатория, компютърна зала, конструктивна работилница, работни помещения за служители и обучаващи. В тях ще се използват съвременни продукти, които се прилагат в строителния бранш“, посочи проф. Николай Михайлов и допълни, че студентите в центъра ще изпълняват извънкурсови проекти и дипломни работи, за да могат да се развиват професионално още по време на следването си. Обектът ще бъде направен в помещенията на бившата печатница на УАСГ, които са предоставени на катедрата. Инвестицията за ремонта и оборудването на центъра ще възлезе на 300 хил. лв. Те ще бъде осигурена чрез външно финансиране от бизнеса. За създаването на подходяща среда за научноизследователската дейност са предвидени и други мерки, като дори има идея за издаване на електронно научно-техническо списание, което да бъде в помощ на целия университет.

Партньорство с браншовите организации

е вторият основен пункт във визията за следващите три години. УАСГ работи в тясно сътрудничество с неправителствените организации, като Камарата на строителите в България, Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, Българска браншова камара „Пътища“, Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура“ и др. Катедрата ще продължи да поддържа тесни връзки с всички тези структури, като ще се опита съвместно с тях да осигури стипендии и допълнителни стимули за изследователска дейност на студенти и докторанти. Приоритет ще бъде и развитието на отношенията с компании, с които УАСГ е сключила меморандуми за партньорство, като например „HTI България“.
„След успешното разработване на Наредба №1 и Наредба №2 съответно за Проектиране на пътища и Планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии, които ни бяха възложени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството преди 2 години, се създадоха стабилни връзки с правителствения сектор. Тези отношения следва да се запазят. Нормативната база в България е остаряла, а УАСГ разполага със сериозна експертиза, която може да бъде полезна в законотворчеството“, коментира проф. Николай Михайлов.

Третата опорна точка в плана е
международната дейност.

Проф. Михайлов посочи, че и в тази насока има създадени традиции. Той даде за пример организирането на научни форуми, като „Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие“, Национална конференция по пътища на Република Македония съвместно с дружеството за Пътища на Република Македония, както и стартирането на форум в Република Сърбия съвместно с местни и български партньори и др.

„Катедрата е основен двигател на Меморандума за разбирателство между Факултета по строителство към университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие и УАСГ. Имаме изградени отношения и с други страни, включително Техническия университет във Виена, строителните факултети към университетите в Бреша и Пиза, Италия. Планира се и партньорство с техническите висши училища в Сърбия и в Руската федерация с цел развитие на студенти, докторанти и преподаватели“, обясни проф. Михайлов.Набелязаните приоритети бяха приети положително от участниците в открития катедрен съвет. По време на обсъждането бяха направени и допълнителни предложения, които да залегнат в плана. Те ще бъдат разгледани и добавени към окончателния вариант на визията.

В заключение проф. Николай Михайлов изрази своето убеждение, че съставът и ръководството на катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ ще се справят с поставените високи цели, тъй като в тях влизат както млади и амбициозни членове, така и доказани в бранша и научноизследователската дейност експерти.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 09.04.2018. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.