Проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова: Активно разработваме образователни програми, насочени към потребностите на бизнеса

Прочетена: 65

Георги Сотиров

Проф. Тодорова, в навечерието на 24 май можем да отчетем, че на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ (ВТУ „Тодор Каблешков“) предстои да завърши още една успешна академична година. Но краят й е и начало на кандидатстудентска кампания.

Смятам, че заедно с моя екип и с академичната ни общност постигнахме значими реални резултати в тази нелека година, отстоявахме високи стандарти в преподавателската и научноизследователската работа. Усилията ни бяха насочени към съхранение, приемственост и развитие на традициите на висшето училище, прозрачното и отговорното управление.

Изминаващата година преминава под знака на 95-годишнината на ВТУ „Тодор Каблешков“. Бяха проведени редица юбилейни мероприятия, изложения, срещи, както и XXIII международна научна конференция „Транспорт 2017“.

ВТУ „Тодор Каблешков“ определено е авторитетно и динамично развиващо се висше училище с модерно обзаведена учебна база, висококвалифицирани преподаватели и учени, амбициозни и мотивирани студенти, обучаващи се както в традиционно търсени, така и в новосъздадени специалности, съобразени с променящите се нужди на световната индустрия.

В момента протича кандидатстудентската кампания за 2018/2019 г. За да привлечем бъдещите ни възпитаници, посещаваме училищата в столицата и страната, както и участваме в кандидатстудентските борси. По време на Деня на отворените врати във ВТУ имахме като гости много ученици и преподаватели от професионални гимназии. Издаваме и разпространяваме рекламни материали, запознаващи младите хора с условията за обучение, спорт и отдих в материално-техническата база на университета.

С първокурсниците се провеждат срещи по специалности, на които ръководителите и преподавателите от катедрите им представят съвременните световни постижения в областта на специалността и анализират възможностите за бъдеща реализация. Тези срещи са особено интересни за младите хора.

Активно търсим нови и актуални ниши за развитие на образователни програми, конкретно насочени към потребностите на бизнеса. Разширяваме спектъра на бакалавърските и магистърските специалности във ВТУ „Тодор Каблешков“. Предлагаме обучение по 20 бакалавърски и 26 магистърски програми. Стартираме няколко нови – „Подвижен състав за високоскоростни влакове и метрополитен“, „Комуникационна и компютърна техника и системи“, „Двигатели с вътрешно горене“, „Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт“, „Метрополитен и градски наземен електрически транспорт“, „Изграждане на нефто- и газопроводи“, „Мрежова и информационна сигурност“, „Безопасност и сигурност в транспорта“, „Благоустройство и комунално строителство“. Последната програма създадохме заедно с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В зависимост от интереса специалностите могат да се преподават и на чужд език. Бих искала да спомена програмите „Корабоплаване“ и „Корабна механика“, в които обучаваме студенти заедно във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна.

Оказа се, че навлизането на електрическата мобилност и интересът към нея хванаха училищата неподготвени. В момента провеждаме курсове за подготовка и преквалификация на учители в тази сфера. Обучения за преквалификация на служители провеждаме и по поръчка на фирми в областта на железопътния и скоростния градски релсов транспорт, метрополитена, както и за поддръжка и контролиране на съоръжения с повишена опасност – асансьори, кранове и други.

Какво ново правите, за да привличате бъдещите си възпитаници?

Качеството на обучение и висшето образование са от особено значение за конкурентоспособността на нацията и съответно на държавата. Симбиозата от традиционните за университетите форми на обучение и новаторските подходи за справяне с предизвикателства позволяват да се прилагат модерни и гъвкави методи. Пред висшите училища в България стои сериозната задача да предложат на образователния пазар такива услуги, които да гарантират качество и добра реализация на всички, имащи желание да се учат. С премахването на бариерите за обучение и с предоставянето на равни възможности и права за следване през последните години се наблюдава пренасочване на интереса на българите към европейските висши училища. Това поставя въпроса за способността на българските университети да се справят с новите условия. Така че ние сме в конкуренция не само помежду си, но и с европейските висши училища. Невъзможността ни да осигурим добро заплащане ни лишава от най-перспективните млади кадри. Недостатъчните средства за материална база и битови условия пък ни определят като губещата страна в конкуренцията за студенти с чуждестранните вузове.

Във ВТУ „Тодор Каблешков” наблягаме на нашите образователни предимства като специализиран, насочен към практическата реализация университет. Той е сред малкото у нас, който може да се похвали със собствен кампус.

ВТУ проведе през годината редица научни конференции с участието на студенти, докторанти, преподаватели и гости от други висши училища. Последният бе Младежкият научен форум „Аз знам и мога, 2018“.

Ежегодно през май ВТУ „Тодор Каблешков“, съвместно със Студентския съвет, провежда форума, на който възпитаниците ни представят своите изследвания. След рецензиране докладите се публикуват в специализираното научно списание за студенти и докторанти. То популяризира постиженията на младите изследователи, като в него излизат и материали от български и чуждестранни автори, представляващи интерес за професионалната област. Всички предложения за публикуване са желани, но до страниците на списанието достигат само тези от тях, с чиято учебна и научноизследователска стойност са се ангажирали рецензенти, определени от редколегията.

Тази година Младежкият научен форум „Аз знам и мога, 2018“ бе на 16 май. В него се включиха студенти и докторанти от различни университети от страната и чужбина.

ВТУ „Тодор Каблешков“ си партнира с университети от 25 държави.

Повишихме ефективността на контактите ни и формите на сътрудничество в национален и международен план, както и установихме нови такива с образователни, държавни и обществени институции, бизнеса и медиите. Усилено взаимодействаме с фирмите партньори, включително и с компании от строителния бранш, относно качеството на обучение, учебното съдържание на бакалавърските и магистърските специалности, обогатяването им с нови постижения на знанието и съвременните бизнес практики. Тези действия носят определена полза за качеството на учебния процес. Разширяваме и националното и международно сътрудничество в областта на образователните услуги чрез ефективно коопериране с български и чуждестранни университети за привличане и обучение на студенти и докторанти – Китай, Италия, Швейцария, Индия, Турция.

Колко абсолвенти ще се дипломират тази година и има ли яснота къде те ще започнат професионалната си реализация?

В навечерието на 24 май ще имаме почти 200 абсолвенти магистри, като от тях 56 са отличници. ВТУ „Тодор Каблешков“ се слави като висше училище, чиито възпитаници лесно се реализират на пазара. Причината за това не е само в избора на преподавани специалности. Изключително полезно е партньорството бизнес – обучение. С цел по-добрата професионална ориентация на студентите във ВТУ е основан Център за кариерно развитие, който осъществява и поддържа връзката между възпитаниците ни и бизнеса. Той е партньор на редица компании в популяризирането на стажантските и стипендиантските им програми, на възможностите за професионална реализация. При значителен интерес от страна на студентите ежегодно се провеждат редица семинари, технически и корпоративни презентации, както и Ден на кариерата. Стажовете, организирани за възпитаниците ни в над 70 външни партньора, посещенията на представители на фирми във висшето училище – всичко това са фактори в полза на бъдещата реализация на студентите. Редовно във ВТУ „Тодор Каблешков“ провеждаме изложение на компаниите, които представят дейността си.

Випускниците ни никога не са имали проблеми с професионалната си реализация. Те не само лесно намират заетост, но потенциалните работодатели търсят форми за ангажирането им преди дипломирането. Вече стана дума за стипендии и платени стажове в големите фирми, свързани с предмета на дейност на училището. Ръководството на ВТУ съдейства с кариерна консултация, подписването на подходящи договори, организиране на срещи с работодатели и т.н.

Завършилите университета ни са предпочитани специалисти и градят кариера в метрополитена, компаниите за транспорт, строителните и проектантските фирми, комуникационните и охранителните дружества, консултантски бюра, в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в банки и други.

Позволете ми в навечерието на 24 май – Деня на българската просвета и култура, да си пожелаем от страниците на най-авторитетния професионален вестник да предаваме искрата на просветлението на нашите деца, да носим с гордост в сърцата си великото дело на учителите ни, да съхраним за поколенията традициите, любовта към знанието и нека погледнем с оптимизъм към бъдещето. С пожелание за здраве, вдъхновение и успехи за всички!

Сподели в социалните мрежи

Автор на 20.05.2018. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.