Вестник Строител » Публикации по ключова дума » АПИ (Страница 9)

Секция „Инженерна инфраструктура“ прие план за работа през 2012 г.   Камарата на строителите в България ще поиска спешна среща с ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура”. Тя ще бъде посветена на проблемите на пътното поддържане. Строителите искат да чуят обективен анализ на ситуацията и да разберат защо се е стигнало до големите разлики в договорите […]

Прочети още…           Прочетена: 56

Договорите за строителство и надзор на ЛОТ 4 „Сандански-Кулата” от автомагистрала „Струма” подписа председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров. На церемонията присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Подписаният договор за строителство е 55 980 000 лв., а индикативната стойност […]

Прочети още…           Прочетена: 32

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура по ЗОП с предмет: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗРАБОТКА НА АНАЛИЗ ‘ПОЛЗИ-РАЗХОДИ’ И ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ОБЕКТИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ‘ТРАНСПОРТ’ Ценовите предложения са както следва:   1. Участник ДЗЗД „Инфратранс”:   a. За Обособена позиция […]

Прочети още…           Прочетена: 41

Председателят на УС на АПИ инж. Лазаров изпрати писмо до фирмите с покана за намаляване на договорените единични цени за текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). „На фона на тази икономическа обстановка, извършваните разходи за развитието и поддържането (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) […]

Прочети още…           Прочетена: 92

На 2 март, петък, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, председателят на Управителния съвет на  Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров и членът на УС инж. Илиана Захариева ще представят на пресконференция състоянието на републиканската пътна мрежа след обилните снеговалежи и снеготопенето. Пресконференцията е от 11 ч., в зала № 702, етаж 7 […]

Прочети още…           Прочетена: 60

Наименование:Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 „Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание: Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 „Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, с дължина […]

Прочети още…           Прочетена: 73

Наименование:Определяне на изпълнител на строителство на обект: Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание: Определяне на изпълнител на строителство на обект: Път I-9 „Слънчев бряг-Бургас” от км 222+849.41 до км 225+522.39участък: от км 222+849.41 до км 225+522.39 /километраж по проект обход Поморие/участък: от км 222+289.41 до км 224+962.32/километраж по съществуващ път/”1. Описание на […]

Прочети още…           Прочетена: 50

Наименование:Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: Автомагистрала „Струма“, Лот 2, участък Дупница – Благоевград Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание:  Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, Лот 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км359+000. 1. Проект. услуги включват:- Преглед и корекция на всички несъответствия и непълноти по […]

Прочети още…           Прочетена: 40

Наименование:Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 „Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание: Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 „Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, с дължина […]

Прочети още…           Прочетена: 28

В Агенция „Пътна инфраструктура” бяха отворени ценовите оферти за определяне на изпълнител за изработване на идеен и технически проект на обект: „Околовръстен път на гр. Пловдив – привеждане към габарит Г 20 – участъци: „Път ІІІ-805 „Път І-8 „Пазарджик – Пловдив” – ПВ Царацово – Съединение” от км 0+000 до км 4+120” и „Път ІІ-86 „ […]

Прочети още…           Прочетена: 61

Наименование:Определяне на изпълнител на строителството на обект: Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (Е 79) от км 0+000 до км 6+816,60 Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание: Определяне на изпълнител на строителството на обект: Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (Е 79) от км 0+000 до км 6+816,60 Oсн. предмет: 45233120: Строителни […]

Прочети още…           Прочетена: 53

На 08.02.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на строителството на обект „Рехабилитация на път III -3004 Тръстеник – Ореховица – път III -137- от км 13+648.45 до км 29+987.10, област Плевен  Application number: 2(2i)-1.1-6” Бяха отворени следните […]

Прочети още…           Прочетена: 72