Вестник Строител » Публикации по ключова дума » АПИ (Страница 9)

На 2 март, петък, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, председателят на Управителния съвет на  Агенция „Пътна инфраструктура” инж. Лазар Лазаров и членът на УС инж. Илиана Захариева ще представят на пресконференция състоянието на републиканската пътна мрежа след обилните снеговалежи и снеготопенето. Пресконференцията е от 11 ч., в зала № 702, етаж 7 […]

Прочети още…           Прочетена: 55

Наименование:Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 „Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание: Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 „Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, с дължина […]

Прочети още…           Прочетена: 68

Наименование:Определяне на изпълнител на строителство на обект: Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание: Определяне на изпълнител на строителство на обект: Път I-9 „Слънчев бряг-Бургас” от км 222+849.41 до км 225+522.39участък: от км 222+849.41 до км 225+522.39 /километраж по проект обход Поморие/участък: от км 222+289.41 до км 224+962.32/километраж по съществуващ път/”1. Описание на […]

Прочети още…           Прочетена: 49

Наименование:Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: Автомагистрала „Струма“, Лот 2, участък Дупница – Благоевград Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание:  Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, Лот 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км359+000. 1. Проект. услуги включват:- Преглед и корекция на всички несъответствия и непълноти по […]

Прочети още…           Прочетена: 38

Наименование:Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 „Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание: Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-021 „Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево от км 0+000 до км 20+381.10, с дължина […]

Прочети още…           Прочетена: 27

В Агенция „Пътна инфраструктура” бяха отворени ценовите оферти за определяне на изпълнител за изработване на идеен и технически проект на обект: „Околовръстен път на гр. Пловдив – привеждане към габарит Г 20 – участъци: „Път ІІІ-805 „Път І-8 „Пазарджик – Пловдив” – ПВ Царацово – Съединение” от км 0+000 до км 4+120” и „Път ІІ-86 „ […]

Прочети още…           Прочетена: 59

Наименование:Определяне на изпълнител на строителството на обект: Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (Е 79) от км 0+000 до км 6+816,60 Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Описание: Определяне на изпълнител на строителството на обект: Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (Е 79) от км 0+000 до км 6+816,60 Oсн. предмет: 45233120: Строителни […]

Прочети още…           Прочетена: 51

На 08.02.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на строителството на обект „Рехабилитация на път III -3004 Тръстеник – Ореховица – път III -137- от км 13+648.45 до км 29+987.10, област Плевен  Application number: 2(2i)-1.1-6” Бяха отворени следните […]

Прочети още…           Прочетена: 58

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за надзор на рехабилитацията на път III – 293 „Александрия – Коритен – Северняк“ от км 35+927 до км 44+440, област Добрич На 02. 02. 2012г. в Агенция „Пътна инфраструктура”, бяха отворени ценовите оферти на допуснатите до този етап участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с […]

Прочети още…           Прочетена: 52

  На 02.02.2012 г., в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект „Рехабилитация на път III – 293 „Александрия – Коритен – Северняк“ от км 35+927 до км 44+440, област Добрич – Application number: […]

Прочети още…           Прочетена: 61

Днес в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за  определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“. Бяха отворени следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ: 1. 10:15/ 26.01.2012 […]

Прочети още…           Прочетена: 56

  Латвиец и инвеститор на Дянков влизат в директорския борд Шумно рекламираната Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (СИП) ще заработи най-рано от лятото. Повече от година след лансирането на идеята за създаването на т. нар. „малка АПИ“ (Агенция „Пътна инфраструктура“) тя все още няма съдебна регистрация, въпреки че промените в Закона за пътищата бяха приети […]

Прочети още…           Прочетена: 318