Вестник Строител » Публикации по ключова дума » МОСВ

Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри днес новото Регионално депо за битови отпадъци в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик. Заедно с изпълнителния директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) Ренета Колева и кмета на Пазарджик Тодор Попов той преряза лентата на новото съоръжение. С […]

Прочети още…           Прочетена: 23

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще посети Велинград в понеделник, 4 септември. В 12.00 часа, в голямата зала на Община Велинград, той ще се срещнe с граждани, синдикати, представители на браншови организации от сферата на туризма и неправителствени организации, за да обсъдят проекта за добив и преработка на волфрамсъдържаща руда и други […]

Прочети още…           Прочетена: 51

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще направи днес първа копка на рехабилитацията на ВиК мрежата на община Долна Митрополия.  Събитието е от 11 часа на строителната площадка на околовръстния път в града. На него ще присъстват кметовете на общините Плевен и Долна Митрополия и управителят на Плевенска област Мирослав Петров. Строителните работи […]

Прочети още…           Прочетена: 41

Междуведомствена работна група от представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма, Дирекция „Национален парк „Пирин“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ дава предписания на концесионера „Юлен“ АД да извърши ремонт на мост и обезопасяване на ски писти в Пирин. Експертите извършиха оглед и проверка на обектите днес. Мостът е на река Бъндерица […]

Прочети още…           Прочетена: 35

„Конкурсът „Защити ме – за да те има“ е част от общата дейност на Министерството на околната среда и водите за работа с подрастващото поколение, защото обичта към природата се формира в първите седем години. Ако искаме да ме устойчиво развитие, трябва да формира обич към природата у децата още в най-ранна детска възраст“. Това […]

Прочети още…           Прочетена: 50

Трети ден продължава проследяването на качеството на атмосферния въздух в населените места в близост до възникналия пожар на 2 юни в Шишманци. Измерванията от тази нощ (3 срещу 4 юни), показват спазване на нормите по всичките 26 показателя, които се засичат от мобилната станция на Регионалната лаборатория на ИАОС. Показанията за циановодород, засечени в село […]

Прочети още…           Прочетена: 54

Продължава проследяването от експерти на РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда за качеството на атмосферния въздух в населените места в близост до възникналия вчера пожар в Шишманци. Измерванията се извършват в с. Белозем, община Раковски. Изследваните показатели са под нормативно определените стойности. Показанията на циановодород са на 50-60% от […]

Прочети още…           Прочетена: 51

България ще спазва ангажиментите по споразумението от Париж на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Това е становището на министъра на околната среда и водите Нено Димов, цитирано от пресцентъра на ведомството. Според него страната ни ще изпълнява твърдо общата политика на ЕС. Споразумението е ратифицирано от Народното събрание и е в […]

Прочети още…           Прочетена: 49

„Министерството на околната среда и водите е изпълнило всички ангажименти по предварителните условия към Споразумението за партньорство, по които е идентифицирано като отговорна институцията“. Това заяви в отговор на питане по време на редовния парламентарен контрол министърът на околната среда и водите Нено Димов. По отношение на финансовата и физическата реализация на ОП „Околна среда […]

Прочети още…           Прочетена: 47

Днес министърът на околната среда и водите Нено Димов ще представи екипа си на редовното заседание на парламентарната Kомисия по околната среда и водите. В дневния й ред са включени за обсъждане и приемане вътрешните правила за работата и дейността на комисията. Заседанието ще е от 12 часа в зала 3, Източно крило в сградата […]

Прочети още…           Прочетена: 60

Министърът на околната среда и водите Нено Димов е разпоредил пълен одит на всички проекти на т. нар. „зелени“ организации. Това обяви той в отговор на журналистически въпроси в Бургас, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Проверката е във връзка с подадени сигнали. Министърът уточни, че пълната проверка е започнала вчера с негова заповед и ще […]

Прочети още…           Прочетена: 61

Само България е изпълнила в срок задълженията си за транспониране на българското законодателството по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) преди крайния срок 16 май 2017 г. Това стана известно на последната среща на групата на националните експерти по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка към Европейската комисия, съобщиха от пресцентъра […]

Прочети още…           Прочетена: 47
Стр. 1 от 512345