Вестник Строител » Публикации по ключова дума » обществена поръчка

Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт през 2016 г. Търгът е разделен на две обособени позиции. Първата е за основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД за 2016 г. А втората обособена позиция е за […]

Прочети още…           Прочетена: 204

Община Гоце Делчев обяви обществена поръчка за изработване на технически паспорти на две училища, две детски градини, една детска ясла и на Дома на културата, както и проекти за ремонта им. Обявлението е публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Става въпрос за Второ основно училище „Гоце Делчев, Трето основно училище „Братя Миладинови“, ОДЗ […]

Прочети още…           Прочетена: 171

Двет са отворените оферти в тръжната процедура за разработване и въвеждане в Агенция „Пътна инфраструктура“ на интелигентна информационна система /ИИС/, включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от I-ви и II-ри клас; предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители на републиканската пътна мрежа, включително обратна връзка към АПИ, както […]

Прочети още…           Прочетена: 134

Открити са две обществени поръчки за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Североизточен и Северозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”. Обществената поръчка за поддържане на републиканските пътища в Североизточния […]

Прочети още…           Прочетена: 178

Обществените поръчки от бр. 33 можете да видите тук

Прочети още…           Прочетена: 344

Иван Рачев В миналия брой драснахме няколко реда за една абсурдна поръчка в Града на миньорите. Кратката дописка беше озаглавена „А в Перник си пожелаха за 170 метра обикновена улица… строителен светец”. Идеята ни беше днес да доразкажем историята докрай. Нищо подобно. Още докато мастилото не беше изсъхнало, историята се оказа толкова заплетена, че направо […]

Прочети още…           Прочетена: 433

Кандидатите за строителен надзор на дейностите по рехабилитация на Централна жп-гара в София могат да подават оферти до 21 януари 2013 г., като предложенията им ще бъдат отворени на следващия ден. Това стана ясно от съобщение на Национална компания „Железопътна  инфраструктура“ (НКЖИ), която обяви открита процедура по избор на строителен надзор. Участниците в процедурата трябва […]

Прочети още…           Прочетена: 127

Наименование:ВЕЦ „Алеко“ – „Ремонт покрив сградоцентрала Възложител: „Национална електрическа компания“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Довършителни строителни работи Прогнозна стойност: 99 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/10/2012, 17:30 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 146

Наименование:Рехабилитация чрез полагане на изолационна суспензия на циментова основа и ремонт на фуги Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Oсн. предмет: Хидроизолационни работи на покривни конструкции Прогнозна стойност: 100 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/09/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 187

Наименование:Укрепване на дъното на тунел “Алеко” Възложител: Национална Електрическа Компания ЕАД Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на облицовки на тунели Прогнозна стойност: 70 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/09/2012, 17:30 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 173

Наименование:Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и улици в населените места в община Белово Възложител: Община Белово Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/09/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 225

Наименование:Строително-монтажни работи – Текущ ремонт на част от покрив на сграда на ДИПКУ, сектор „Б“. Видовете и количества СМР и изискванията на Възложителя, относно изпълнението на СМР, са подробно описани в техническото задание (Приложение № 1, към поканата) Възложител: Тракийски университет, Студентски град Oсн. предмет: Хидроизолационни работи на покривни конструкции Прогнозна стойност: 8 333 лева […]

Прочети още…           Прочетена: 188