Вестник Строител » Публикации по ключова дума » проекти

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи пред кметове от Северния централен район за планиране възможностите пред общините да кандидатстват за екологични проекти през 2016 г. На форума  местните власти от областите Русе, Силистра, Разград, Габрово и Велико Търново ще се запознаят подробно с финансовите инструменти, управлявани от МОСВ – Оперативна програма […]

Прочети още…           Прочетена: 98

Общо 234 проекта на стойност около 800 млн. лева са договорирани по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Това съобщи на националната конференция „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОПОС и ПРСР”, организирана от Камарата на строителите в България (КСБ), Божидар […]

Прочети още…           Прочетена: 92

Свилена Гражданска   Г-н Ибрямов, в Министерството на инвестиционното проектиране от няколко месеца отговаряте за диалога с общините. Как протича той? Работил съм с голяма част от местните администрации като изпълнителен директор на неправителствена организация. Натрупаният опит ми е от полза днес. Диалогът между министерството и общините е конструктивен. В МИП още от самото начало […]

Прочети още…           Прочетена: 160

Емил Христов   Министър Терзиева, началото на годината е време за очертаване на нови цели и приоритети. Какви са задачите, които си поставяте за 2014 г.? Приоритетите ми като министър на регионалното развитие ще бъдат реформата във ВиК сектора, успешното стартиране на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., продължаване на процеса по децентрализация […]

Прочети още…           Прочетена: 204

Първият конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) вече е факт. Това обявиха от фондациите „Отворено общество” и „Работилница за граждански инициативи” – оператори на програмата. В рамките на два месеца неправителствени организации ще имат възможност да подготвят и подадат проектните […]

Прочети още…           Прочетена: 93

Да представиш небостъргача в края на XXI в., това е основното изискване за участие в един от най-престижните архитектурни конкурси в света. Skyscraper Competition се организира от италианското сп. eVolo. Голяма част от представените проекти през 2012 г. нямат никакви шансове за реализация –  съвременните технологии просто не позволяват да се построи всичко, което измислят […]

Прочети още…           Прочетена: 72

От администрацията на министъра по управление на средствата от EC Томислав Дончев са изпратили до КСБ за становище проекти на тръжна документация за строителство и строителен надзор на инфраструктурни проекти. Със съдействието на инициативата JASPERS през 2012 г. стартираха дейности, целящи установяването на възможности за разработване на стандартизирани тръжни документи (за строителство, доставки и услуги) […]

Прочети още…           Прочетена: 197

Свилена Гражданска Официално Бяла е обявен за град от 1891 г. Разположен е на 50 км от Русе и Търново, Свищов и Попово. Сгушен в завоите на Янтра, градът потъва в ябълков цвят през пролетта, задъхва се, озарен е от златното сияние на житата в горещите дни на лятото, напоен е с мириса на шира […]

Прочети още…           Прочетена: 431

Виолета Михайлова Пет екипа от Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев” представиха своите идейни проекти в рамките на инициативата „Аз мога да строя” пред комисията от експерти: Красимир Милушев – ОП на КСБ – София, доц. д-р Владимир Щилиянов – ръководител на катедра „Парково и ландшафтно проектиране” в Лесотехническия университет и арх. […]

Прочети още…           Прочетена: 146

Свилена Гражданска Арх. Диков, какви са основните приоритети на оглавяваната от вас дирекция „Архитектура и градоустройство“ към Столичната община за настоящата година? Важно за нашата структура е приключването на голяма част от подробните устройствени планове (ПУП) на София, които все още са в процедура и засега не сме покрили цялата територия на града с ПУП-ове. […]

Прочети още…           Прочетена: 874

Анелия Кулинова, ОП на КСБ-Пазарджик Двата екипа от проекта „Аз мога да строя” на Професионалната гимназия по строителство и архитектура в Пазарджик представиха своите идейни проекти. Гости на събитието бяха инициаторът на „Аз мога да строя” Пламен Иванов – член на УС на КСБ и председател на ОП на пловдивските строители, консултантите на екипите арх. […]

Прочети още…           Прочетена: 93

Наименование:Извършване на строителен надзор на обект: : “Строеж канализация с.Козарско,подобект : „Модулна пречиствателна станция за битови отпадни води”МоПС2х500ЕЖ” Възложител: Община Брацигово Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 3 750 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/09/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Прочети още…           Прочетена: 121
Стр. 1 от 41234