Корина Крецу: Одобрените проекти на регионите и градовете са за 120 млрд. евро

Прочетена: 91

„Радвам се, че има увеличение на броя на одобрените проекти за регионите и градовете за периода 2014 – 2020 г. В края на 2015 г. те са за 58 млрд. евро, а в момента числото е достигнало 120 млрд. евро. Шампион е Ирландия, където сключените договори са за 80% от средствата, с които разполага страната“. Това заяви Корина Крецу, комисар по регионалната политика. Тя взе участие в заседанието на Комисията по регионалното развитие към Европейския парламент.

„Нивото на междинните плащания буди тревоги по отношение на ефикасността. Призовавам компетентните органи в държавите членки да декларират по-точни прогнози за междинни плащания. Разговаряла съм с ресорните министри по темата. В бюджета за 2017 г. са отделени пари за стари задължения“, обясни тя.

По думите й за да се очертае бъдещето на кохезионната политика, трябва да се направи задълбочен преглед на действието й досега. „Преминаваме през труден период и е необходимо да продължим политическия дебат за това, което ни предстои“, каза тя и подчерта, че нито една общност не може да съществува, ако има големи разлики в стандарта на живот и не може да помогне на хората да си подобрят положението. „Всички знаете, че политиката ни за сближаване е създадена с цел да се предотвратят неравенствата между районите. Тя премина през много промени, но ЕС и сега е изправен пред редица огромни предизвикателства. Крехко е икономическото възстановяване. Имаме крещяща нужда от солидарност между страните“, акцентира еврокомисарят.

Според Крецу трябва да се привлекат още повече градовете в разработването и прилагането на политиката. Необходимо е да се създадат стимули за развитието на икономиката и за откриване на работни места. „Трябва прозрачно и критично да работим за опростяване на политиката за сближаване, за да удовлетворим нуждите на хората“, заяви Крецу и допълни, че през 2017 г. ще продължат усилията за успешната й реализация. Тя се обърна към евродепутатите с молба да споделят повече резултатите от кохезионната политика.

ЕП търси начини за намаляване на данъчните измами

Измамите с данъка върху добавената стойност (ДДС) върху стоки, изнесени в други страни членки, струват на европейските данъкоплатци около 50 млрд. евро всяка година. Европейската комисия (ЕК) предлага план, който трябва да намали тези загуби и да модернизира правилата за ДДС, приети още през 1993 г. Европейският парламент (ЕП) обсъди предложенията на ЕК и прие позиция.
Депутатът Вернер Ланген (ЕНП, Германия), който подготви проекта за становище на ЕП, подчерта две основни цели на правилата. „Първата е определянето на окончателна система за ДДС, тъй като за последните 23 години ние имахме само преходна. Втората и по-важна задача е борбата срещу измамите с ДДС, които имат съществен мащаб“, акцентира той.

В неговия доклад се отбелязва, че системата на ДДС е необходимо да се основава на принципа, че облагането става в страната на местоназначение на стоките и услугите. Текстът посочва също така, че най-ефективният начин за борба с измамите е налагането на прости правила с възможно най-ниски ставки и минимален брой изключения от общите принципи.

Вернер Ланген призовава Комисията да проучи внимателно идеята отговорността за декларирането и плащането на ДДС да бъде прехвърлена от доставчика на клиента. „При този модел става излишна цялата процедура на предварително начисляване и възстановяване на налога и отпада голяма част от рисковете от измами“, подчертава той.

ДДС е данък върху потреблението и затова при износ на стоки износителят се освобождава от плащане, а облагането става в страната на клиента. С този принцип могат да се извършат злоупотреби чрез създаването на компания, която купува от една държава на цена, в които не е калкулирано ДДС. След това тя продава стоката в своята страна с включено ДДС и изчезва с парите, без да преведе дължимия налог на властите.

Евродепутатите приеха нови национални тавани за замърсители

Евродепутатите подкрепиха планове, които да бъдат въведени до 2030 г., за по-амбициозни национални тавани на емисиите на основни замърсители като азотен оксид, прахови частици и серен диоксид. „Замърсяването на въздуха е водещият причинител на смърт от околната среда в ЕС“, каза докладчикът Джули Гирлинг (ЕКР, Великобритания). „През последните три години политическата обстановка се промени драстично. Може би има и осъзнаване, че през последното десетилетие сме били толкова концентрирани върху СО2, че сме забравили чистотата на въздуха“, добави тя.

„Силно вярвам, че вотът на ЕП е стъпка в правилната посока. Това не е перфектно решение, но е значителен напредък към подобрение на здравето на нашите граждани“, каза Гирлинг.
Новото законодателство определя ангажиментите на държавите членки за ограничаване емисиите на серен диоксид (SO2) – със 79%, азотни оксиди (NOХ) – с 63%, неметанови летливи органични съединения (NMVOC) – с 40%, амоняк (NH3) – с 19%, и прахови частици (по-малки от 2,5 микрометра) – с 49%. Промяната би довела до намаляване на влиянието на замърсяването върху здравето на хората с около 50% до 2030 г. Според Европейската агенция за околна среда тези замърсители идват от различни източници от отопление, промишленост, транспорт, селско стопанство и други.
Резолюцията бе приета с 499 гласа „за“ срещу 177 „против“ и 28 „въздържали се“.

ЕК: Оценките потвърждават необходимостта от укрепване на ЕФСИ

Европейската комисия (EК) прие заключенията от три независими оценки в съответствие със своето предложение за укрепване и разширяване на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Плана за инвестиции за Европа. Инициативата вече доказа ефективността си за насърчаване на устойчив растеж на вложенията в държавите от ЕС. Докладът на Комисията бе публикуван на 14 септември т.г. Оценката на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – стратегическия партньор на Комисията по Плана за инвестиции – бе представена на 5 октомври. Накрая световната счетоводна фирма EY публикува външна независима оценка на 14 ноември. Във всички анализи се констатира, че ЕФСИ вече е спомогнал за увеличаване на достъпа до финансиране и мобилизиране на частен капитал и се посочват области, в които Планът за инвестиции може да бъде подобрен.

„Той е нашата водеща политика и вече демонстрира ефективността си за подобряване на инвестиционната среда в Европа. Ние извлякохме поуки от първоначалния опит. Получените отзиви са в съответствие с нашето предложение за усъвършенстване, разширяване и укрепване на плана“, заяви председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер.

„Планът за инвестиции вече дава конкретни резултати и достига до хората и предприятията в цяла Европа. Компаниите могат да разширят дейностите си, да наемат нови служители и да влагат повече в научноизследователска и развойна дейност. По проектите, одобрени от ЕИБ в рамките на ЕФСИ, са мобилизирани 154 млрд. евро общи инвестиции в 27 страни от ЕС в полза на 380 хил. малки и средни предприятия. Приканваме държавите членки и Европейския парламент да приемат нашето предложение за модернизиран ЕФСИ възможно най-скоро, за да ни помогнат да подкрепяме устойчивите инвестиции, да намерим работа за европейците и да засилим растежа в ЕС“, допълни зам.-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

По същество констатациите в трите оценки присъстват в предложението на Комисията за удвояване на продължителността на ЕФСИ до края на 2020 г. и на капацитета му от 315 млрд. евро на поне 500 млрд. евро. В него вече се поставя още по-голям акцент върху приноса на частния сектор и допълняемостта, както и върху повишаването на прозрачността при избора на проекти.

Във всяка от оценките се изтъква и високият потенциал на разработването на нови форми на сътрудничество между ЕФСИ и другите източници на финансиране от ЕС. Подчертава се също необходимостта от внимателно следене на евентуалната конкуренция между ЕФСИ и някои от фондовете на ЕС. В предложението си Комисията акцентира и върху потенциалните ползи от съчетаването на ЕФСИ с други източници на средства и от съфинансирането от национални насърчителни банки, тъй като това са основни начини за подобряване на географския обхват на плана, и по-конкретно за засилване на по-слабо развити и транзитни региони. Подпомагането на тези региони се увеличава с изрично споменаване на всяка индустрия, която иначе не би била обхваната от общите цели на ЕФСИ. Предлагат се също подобрения в Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси с цел създаване на постоянен поток от проекти и инвестиционни платформи и увеличаване на комбинациите с различни фондове на ЕС.

Комисията предлага също инициативи за улесняване на финансирането на реалната икономика. Така например държавите от ЕС ще могат да се възползват от по-ясни насоки за счетоводните правила за публичния сектор, особено в областта на публично-частните партньорства (ПЧП). През септември Евростат и ЕИБ публикуваха ръководство за статистическото третиране на ПЧП.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.12.2016. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *