Комбинирането на инвестициите в транспорта – възможност за развитие на регионите

Прочетена: 138

Свилена Гражданска
Десислава Бакърджиева

Комбинирането на инвестициите в транспорта като възможност за развитието на Европейския съюз беше основна тема на двудневната конференция за насърчаване на вложенията в сектора. Тя се проведе в София и бе организирана от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия (ЕК) в сътрудничество с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В нея се включиха европейският комисар по транспорт Виолета Булц, служебният министър-председател Огнян Герджиков, служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие на ЕП, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Пим ван Балеком, малтийският министър на транспорта и инфраструктурата Джо Мици, европейските координатори – за коридор „Рейнско – Дунавски“ Карла Пейс и за коридор „Северно море – Балтийско море“ Катрин Траутман, министри на транспорта от ЕС и др.

„През последните не 20, а 2 години сме изправени пред редица огромни предизвикателства – ефектите от икономическата рецесия, мигрантската криза, Брекзит, тероризма, но това не трябва да ни спира да вървим напред в ЕС“, заяви еврокомисар Булц и подчерта, че един от стълбовете за развитие е транспортът. Той играе важна роля на общия европейски пазар чрез възможностите си за свързаност и търговия и по-конкретно за постигане на повече конкурентоспособност на икономиката на Съюза. Според нея са необходими невероятни усилия, за да се създаде нов модел за развитие на сектора и да се привлекат нужните инвестиции, така че той да е основа за растеж. По думите й тенденцията в икономиката е положителна, но трябва още доста работа. Булц припомни, че по данни на Международния валутен фонд 1% увеличение на инвестициите в конвенционалната инфраструктура – транспорт и енергетика, води до нарастване на брутния вътрешен продукт (БВП) от 1,5% до 2,5%. „Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) e важен, защото той носи свежи пари за сектора. Дотук одобрените проекти в ЕИБ би трябвало да доведат до допълнителни 177 млрд. евро за един период от само три години. Предложението за удължаване и увеличаване на средствата по ЕФСИ ще ангажира нови инвестиции“, обясни еврокомисарят и подчерта, че трябва да се работи за дигитализация на сектора. В началото на мандата на Булц процентът на употреба на най-новите технологии в отрасъла е бил нисък, а сега функционират механизми, които подпомогнат дигитализацията. Те допринасят за нови услуги и мобилност, мултимодалност и използване на ресурсите по най-добрия начин.

Според нея дигитализацията върви ръка за ръка с декарбонизацията. Като се обединят тези две дейности, ще се постигне много, особено в интелигентната мобилност, решенията за градовете и по-добрата свързаност в селищата. „Винаги когато предприемаме нещо, си задаваме въпросите кой е бенефициентът и кой ще спечели от проекта, затова сега сме насочили усилия към безопасността на пътищата“, каза тя и добави, че от катастрофи в ЕС загиват по 70 души на ден. За конкретни инициативи по темата Булц е обединила усилия с ООН и с всички заинтересовани страни. По изнесени от нея данни инцидентите на пътя с тежки последствия, особено когато се изисква дълго време рехабилитация, струват 100 млрд. евро на ЕС на година. Това е почти четири пъти повече от бюджета за транспорт за 6 години.

Какво можем да
направим?

„В Европа има голямо разнообразие на източници на средства. Единият е безвъзмездната финансова помощ, но в бъдеще ще се използвана само за стратегически проекти, за които няма откъде да бъдат осигурени пари“, обясни Булц. Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) обединява всички държави членки с една цел – развитието на европейския транспорт и изграждането на коридори, които ще позволят свободното движение на хора и стоки в ЕС. Бюджетът на МСЕ в периода 2014 – 2020 г. е 24 млрд. евро. Чрез него се финансират изключително сложни проекти по 9-те основни коридора. През последните години по МСЕ бяха одобрени 452 проекта за 20 млрд. евро, чрез тях се очаква да бъдат привлечени 37,7 млрд. евро. В момента се прави оценка на 349 предложения, постъпили по време на третата покана, които са за 7 млрд. евро.

Следващата възможност за средства е по ЕФСИ. „За да върви ЕС напред, ние не можем да инвестираме само в нискорискови проекти. Именно затова решихме да създадем ЕФСИ с цел намаляване на риска в различните проекти“, заяви Булц и поясни, че с негова помощ ще се осъществяват рискови стратегически предложения. По думите й държавите, които работят по Структурните и инвестиционни фондове, трябва да се научат да използват и финансовите инструменти.

„Публично-частното партньорство

(ПЧП) е мощен инструмент за реализацията на инфраструктурни проекти в цял свят. ПЧП е непрекъснато във фокуса на вниманието на страните членки от ЕС. Данните обаче показват, че много се говори за него, но в същото време не се прилага широко и няма достатъчно опит в Съюза“, коментира Жан-Ерик Пакет, зам.-генерален секретар на ЕК. По думите му през 2016 г. на територията на ЕС са осъществени само 70 ПЧП на стойност 12 млрд. евро. От тях едва 12 публично-частни партньорства са били в сектор „Транспорт“. Според Жан-Ерик Пакет има няколко основни проблема, които пречат на страните в ЕС да реализират ПЧП. Това са липса на технически и административен капацитет, политическа и нормативна нестабилност и неправилно разпределение на риска. „От септември 2016 г. работим по програма за популяризиране на публично-частното партньорство. Посетили сме 13 държави членки, за да разясняваме как да се използва този инструмент. Ще продължим разговорите със страните от ЕС в следващите месеци по темата за ПЧП“, информира Пакет.

По време на форума се дискутира проектната готовност, като се подчерта, че има голям дефицит на компетенции в държавите членки с оглед да се генерират качествени инвестиционни предложения. Подчертано бе, че Европейският консултантски център предлага безплатна помощ на всички етапи на подготовката.

Участниците в конференцията се обединиха около тезата, че е необходима промяна на общоевропейското законодателство с цел да се насърчи прозрачността и
да се ускорят процедурите в областта на обществените поръчки.

Комисар Булц припомни, че капиталовите разходи са занижени за инвестиции в инфраструктурни проекти. Освен това са внесени предложения за ограничаване на таксите за вложения в инфраструктурни проекти от страна на корпоративни субекти, което ще гарантира участието на частния сектор. Предлага се да се намаляват таксите, плащани от банки за определени инфраструктурни активи.

Вицепрезидентът на ЕИБ Пим ван Балеком подчерта, че институцията заделя 15 – 20% от годишния си кредитен портфейл от 75 млрд. евро за транспортни проекти за Европа и за целия свят. 90% от кредитите, които отпускат, са насочени към ЕС. „Подкрепяме политиките и целите на Съюза да насърчава икономическата и социалната кохезия, за да се създаде една Европа, която е полезна за всички. Ние сме банката за и на страните от ЕС. Искаме заемите ни да осигурят възможно най-големи допълнителни ползи и да подкрепят икономическото приобщаване и всеки регион да разгърне своя потенциал“, обясни той. По думите му влагането в транспортни проекти е важно, защото секторът е гръбнакът на икономиката. „Трябва да работим повече, защото има огромни потребности от инвестиции. Бюджетните ресурси ще продължат да бъдат ограничени. Трябва да се справяме с измененията на климата, повишаването на морското равнище, промените в структурите на градските и селските региони, демографските дисбаланси. Инфраструктурата е не само елемент от свързаност­та, а и решаващ фактор за растежа и конкурентоспособността“, каза Балеком и поясни, че развитието на транспорта не означава само строителството на нови пътища и поддържането на съществуващите, а и устойчивост на околната среда и по-екологосъобразни решения, иновации и цифровизация.

Вицепрезидентът на ЕИБ представи
новия механизъм

за по-чист транспорт. По него ще се финансира внедряване на алтернативни и по-чисти горива. В момента се реализират няколко проекта най-вече за автобусния транспорт. Балеком съобщи, че ЕИБ увеличава консултантските услуги в България, Румъния и Гърция. „Бюрокрацията трябва да се намали. Необходимо е да се работи по системата на едно гише, което ще облекчи доста живота ни“, каза той.

В изказването си при закриването на конференцията комисар Булц обърна внимание и на „Бялата книга”, представена от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, в която той предлага идеи за бъдещето на общността след излизане на Великобритания. „Тя ни показва, че е време да помислим за развитието на Съюза. Не можем да предвидим бъдещето, но можем да работим заедно за него – да продължим да контактуваме, да преговаряме, да търсим решения. Само така ще успеем да преодолеем всяко предизвикателство“, подчерта още Виолета Булц.

В следващия брой на в. „Строител“ ще Ви представим транспортни проекти, по които се работи чрез комбиниране на средства.

Блендингът мобилизира финансиране

Комбинираното финансиране, или т.нар. блендинг (blending), е един от новите инструменти на ЕК за мобилизиране на допълнителни средства в европейската транспортна инфраструктура. На 8 февруари 2017 г. Комисията за първи път публикува покана за представяне на проектни предложения, които ще бъдат финансирани с безвъзмездни средства в размер 1 млрд. евро от МСЕ. Субсидиите няма да осигуряват пълната стойност на проектите, затова ще се съчетават с пари от ЕФСИ, публични финансови институции, частния сектор. Приемът на предложения е разработен от ЕК в сътрудничество с ЕИБ и е одобрен от държавите членки през декември 2016 г.

Блендингът може да се постигне по различен начин – МСЕ и ЕФСИ, или МСЕ и финансова институция (най-вече ЕИБ или национални насърчителни банки). Очаква се скоро ЕИБ да публикува своите изисквания за отпускане на средства за проекти с комбинирано финансиране. Това стана ясно от думите на Антонджулио Марин от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия, който представи критериите за допустимост по първия прием за блендинг. „Ако проектът е одобрен по ЕФСИ, шансовете да получи безвъзмездна финансова помощ (БФП) се увеличават“, каза Марин. Той обясни, че този 1 млрд. евро е разпределен в няколко приоритетни направления. Най-голяма част – 700 млн. евро, са предвидени за изпълнението на проекти, които премахват проблемни транспортни участъци – тесни, незавършени или липсващи отсечки. Останалите 300 млн. евро са разделени поравно в други две насоки – 150 млн. евро. за иновации и безопасност на инфраструктурата и 150 млн. евро за хоризонтални мерки, морски магистрали. БФП ще е различна според спецификата и качеството на проект – 20%, 30% или максимално 50%. Едно от условията за кандидатстване е общата стойност на предложението да е минимум 10 млн. евро. „Ще се финансират строително-монтажни работи и услуги, които генерират печалби. Няма да се отпускат средства за проучвания“, подчерта Марин. Той допълни, че за да получат пари по МСЕ, кандидатите ще трябва задължително да представят писмо за подкрепа на проекта като доказателство за възможност да получат допълнителни средства от публични или частни финансови институции. В документа ще трябва да бъдат посочени и сроковете за предоставяне на парите. При оценяването важна ще е не само финансовата готовност на проекта, но и техническият напредък или цялостната му зрялост. Други важни елементи при оценяването ще са икономическа стойност, разходи, ползи, екологичен аспект. Проектите могат да се реализират до 31 декември 2023 г.

„Поканата ще има два крайни срока за представяне на предложения — 14 юли 2017 г. и 30 ноември 2017 г. Ако на първия прием се съберат достатъчно качествени и устойчиви проекти, вторият прием може да бъде отменен.“ Това обяви Марк Вандерхаген от Изпълнителна агенция за иновации и мрежи на ЕК. Той обясни, че подаването на предложенията може да стане единствено по електронен път на системата TEN-Tec чрез попълването на общо 5 задължителни формуляра. „Документите трябва да са разписани възможно най-кратко и ясно, за да се подобрят шансовете за одобрение“, допълни Вандерхаген. По думите му предложенията от първия прием ще се оценяват през ноември 2017 г. от ЕК и още същия месец ще започнат консултации с държавите членки.

Окончателното решение на Комисията за това кои предложения ще получат БФП, ще стане ясно през януари 2018 г., а договори с бенефициентите ще се сключват през април 2018 г.

„Ще има и други приеми за комбинирано финансиране в бъдещите периоди. Всички те ще са за добре разработени проекти, значими за икономиката и за обществото, които генерират приходи, за да покрият поне част от разходите по тях“, заключи Стефан Уокаи от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на ЕК.

Еврокомисар Виолета Булц: България се справя добре с усвояването на средствата по ОПТТИ

България се справя добре с усвояването на средствата по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ (ОПТТИ). Това заяви европейският комисар по транспорт Виолета Булц, която инспектира столичното метро. На проверката присъстваха служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД инж. Стоян Братоев, Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК у нас, зам.-кметът Евгени Крусев и други. Булц поясни, че София може да се възползва от различните възможности за финансиране от ЕС за развитие на екологично чист и удобен транспорт. По нейните думи метрото е важна първа стъпка за развитието на София като зелен град.

В момента се изгражда третият лъч на метрото, който е първият одобрен проект по ОПТТИ. Строят се 8 метростанции и до края на април ще започнат още 4 от „Овча купел“ до Околовръстния път при кв. „Горна баня“. Целта е през 2019 г. да се завършат поне още 12 нови километра метролинии. През последните години са изградени над 21 км метро – вторият лъч и разширението на първия диаметър.

Министър Христо Алексиев: Подкрепяме включването на повече частни капитали

„България подкрепя инициативите на Европейската комисия за привличане на повече частни инвестиции в транспортния сектор, които да надграждат и допълват инвестициите с публични средства.“ Това каза служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев по време на двудневната конференция. Той посочи, че тези инструменти могат да допълват традиционните финансови източници (европейски фондове, национален бюджет и др.), но не и да ги заменят напълно. По думите му включването на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в процеса е от съществено значение, тъй като предварителната подготовка на всеки един проект е определяща за неговото реализиране и изпълнение.

„Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията има добро сътрудничество с ЕИБ в сферата на консултантската дейност и се надявам занапред банката да осигури още по-голяма подкрепа в подготовката на трансгранични проекти с фокус върху железопътните коридори. По този начин ще се постигне устойчивост и мултиплициращ ефект на проектите в дългосрочен план“, каза министърът.

В рамките на форума Христо Алексиев проведе двустранни срещи с еврокомисаря по транспорт Виолета Булц, както и с ресорните министри на Украйна и Черна гора. По време на разговора си с Виолета Булц Алексиев е представил инвестициите в транспорта, които ще бъдат реализирани в България с хоризонт до 2022 г. Той е посочил, че трябва да има общи стандарти за проектите в рамките на Европейския съюз, за да бъде постигната оперативна съвместимост на транспортните системи. Комисар Булц е изразила позиция, че страните членки трябва да черпят опит и добри практики помежду си, както и да си партнират в общите проекти. Христо Алексиев е дал пример с проекта Бургас – Александруполис и е заявил, че има много добро сътрудничество с гръцката страна и съвсем скоро ще бъдат предприети съвместни действия по този обект.

На среща с министъра на инфраструктурата на Украйна Володимир Омелян е обсъден проектът за изграждането на автомагистрала между Украйна, Румъния, България и Гърция. Министър Омелян е заявил, че украинската страна ще организира среща между държавите в обхвата на инициативата и че се надява да бъде постигнато съгласие за реализирането й. Министър Алексиев е посочил, че България подкрепя този проект и ще вземе участие в предстоящите дискусии. Украинският министър е споделил, че гръцкият му колега също поддържа идеята и ще се включи в съвместна среща.

В рамките на форума с министъра на транспорта и морските въпроси на Черна гора Осман Нуркович е обсъдено възобновяването на спогодба между двете държави в сферата на автомобилните превози. Последната е от 2011 г. и в момента се подготвя актуализиран вариант на документа, който предстои да бъде съгласуван от двете държави.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 30.03.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *