Комбинирането на източниците на средства – начин да се реализират ключови транспортни проекти

Чрез съчетаването на различните видове финансиране се модернизират железници, изграждат се магистрали и се ремонтират летища

Прочетена: 141

Свилена Гражданска

В бъдеще грантовете ще са насочени само за стратегически инфраструктурни проекти, за които няма други източници за финансиране. Това подчерта многократно Виолета Булц, еврокомисар по транспорта, по време на посещението си в България. По думите й експертите, които са се научили да работят с еврофондове, е необходимо да започнат да използват активно възможностите, които дават финансовите инструменти. Според нея е нужно да се изготвят качествени и атрактивни проекти, които да привлекат частните инвеститори за тяхната реализация. Една от възможностите за намиране на средства е комбинираното финансиране, или т.нар. блендинг (blending). То е един от новите инструменти на ЕК за мобилизиране на допълнителни средства в европейската транспортна инфраструктура. На 8 февруари 2017 г. Комисията за първи път публикува покана за представяне на проектни предложения, които ще бъдат финансирани с безвъзмездни средства в размер 1 млрд. евро от Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Субсидиите няма да осигуряват пълната стойност на проектите, затова ще се съчетават с пари от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), публични финансови институции, частния сектор. Приемът на предложения е разработен от ЕК в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и е одобрен от държавите членки през декември 2016 г.

Блендингът може да се постигне по различен начин – МСЕ и ЕФСИ, или МСЕ и финансова институция (най-вече ЕИБ или национални насърчителни банки). Очаква се скоро ЕИБ да публикува своите изисквания за отпускане на средства за проекти с комбинирано финансиране.

По време на форума за инвестициите в сектор „Транспорт“, който се проведе в София, бяха представени примери за проекти, които се реализират чрез смесване на различни източници на средства

още преди да се създаде блендингът. Такъв е
пътният проект D4 – R7 в Словакия.

Той се реализира чрез публично-частно партньорство (ПЧП) с подкрепата на ЕИБ чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции, Словашката национална банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Това е най-големият проект, който се осъществява по ЕФСИ в Централна и Източна Европа. Благодарение на него ще се скъси времето за пътуване. Реализацията му ще допринесе за намаляване на транзитния трафик през Братислава, ще подобри обществените транспортни услуги, като в същото време ще щади околната среда.

Проектът е част от TEN-T мрежата. Общата му дължина е 59 км. Ще се построят 27 км от магистрала D4 и 32 км от скоростния път R7. По трасето D4 ще се отклонят превозните средства от улиците и булевардите на Братислава, защото всички транспортни артерии са систематично претоварени над приемливо ниво, особено на входа на столицата. С R7 ще се реализира връзка между магистрали D1 и D4. R7 трябва да спомогне за елиминирането на ежедневните задръствания от посоката на Дунайска Стреда през кварталите на Братислава. Маршрутът му ще осигури връзка между индустриални зони и жилищните райони, което ще доведе до по-добри транспортни услуги за населението в засегнатите части. Изграждането на R7 ще има положително въздействие и върху транспортната система на агломерация Братислава – ще създаде по-ефективно разпределение на трафика около зоната на пристанището, както и частично ще облекчи силно натоварения пътен възел „Приевоз“. R7 ще минимализира пресичането на мостовете „Харбър“ и „Аполон“. Изграждането на участъка ще има положително въздействие и върху процента на произшествията.
Предвидено е изграждането на проекта D4 – R7 да продължи 4 години. Експлоатационният му срок е 30 години.

„Възлагането на обществената поръчка за реализацията на проекта беше много добре организирано. Процесът започна с публикуването на обявата в началото на 2015 г. Имаше огромен интерес. Участваха девет строителни консорциума“, обясни Питър Джефрис от ЕИБ и добави, че са започнали преговори с четири от тях. В средата на ноември 2015 г. консорциумите са представили оптимизирани оферти. „По това време в Словакия имаше парламентарни избори. Вотът доведе до формиране на коалиционно правителство и министърът на транспорта се смени. Новият искаше да направи задълбочена оценка на предложението за ПЧП и въпреки всичко проектът се развиваше невероятно бързо“, подчерта експертът. Необходими бяха 18 месеца след старта му, за да се обезпечи той финансово. По думите на Джефрис темповете и ефективността са били забележителни и си заслужават да бъдат давани за пример като добра практика. Според него това се дължи на огром­ния интерес, който е предизвикала идеята. Постигнат е и стремежът процедурата за избор на частен партньор да се проведе при максимална конкуренция.

„Решаващ фактор за това проектът да се случи бързо бе използването на финансовите инструменти. Частният сектор работеше със собствени консултанти и с тези на ЕИБ, за да се намерят най-добрите инженерни решения и да се извърши техническата оптимизация на предложенията“, поясни той и акцентира, че във всички проекти експертните познания на частния сектор трябва да се използват от публичния.

За реализирането на D4 – R7 е избран консорциум Obchvat Nula, включващ компаниите Cintra, Macquarie, Porr. „След проведената процедура успяхме да направим проект, който е с 60% по-ниска стойност, отколкото бяхме прогнозирали в началото. От значение беше техническата оптимизация на D4 – R7 и подкрепата по ЕФСИ“, каза Джефрис. Общата стойност на проекта е 883 млн. евро.

Модернизация на полските железници

Przewozy Regionalne е най-големият регионален железопътен превозвач в Полша. Той е с пазарен дял от приблизително 36% за пътници – 76,8 млн. души годишно, и с 57% подвижен състав. Дружеството има ключова роля в транспортната система на страната, като оперира в 15 от 16-те области и е единствен превозвач в рамките на 8 от тях. То се фокусира върху регионални услуги за пътнически превоз. Въпреки исторически силната си позиция на пазара компанията започва да страда от невъзможност да покрива разходите си. Благодарение на финансовите си загуби дружеството отчита сериозен проблем с ликвидността в средата на 2015 г. Ръководството на предприятието започва да търси начини за справяне с проблема. Стартират партньорство с PwCCapital Projects & Infrastructure. Разработват проект за стабилизиране на жп дружеството през 2015 г. По думите на Агнежка Гажевска от PwCCapital Projects & Infrastructure договорите на Przewozy Regionalne за обслужване на регионите се сключват за много кратки периоди, което се оказва проблем за планиране на дейността и извиква необходимостта от стриктен план за преструктуриране.

„Основната тема беше как да се промени моделът за подписване на контрактите, така че те да бъдат за по-дълъг период от време и по-благоприятни за компанията. Беше необходима и финансова инжекция“, обясни Гажевска и добави, че е трябвало задачите да се определят ясно.

Планът за преструктуриране бил изпратен на ЕК за одобрение, защото в него фигурирало предоставяне на държавна помощ. Финансовата инжекция се оказала доста значителна. Над 700 млн. полски злоти се влагат в дружеството от Държавната агенция за индустриално развитие, която се превръща в основен акционер. „Przewozy Regionalne успя да подпише договори с повечето региони за период от три до пет години за предоставяне на обществени услуги. Това беше съвсем нов подход“, подчерта Гажевска. Трима от кредиторите са полски банки. Получени са 630 млн. полски злоти, т.е. близо 150 млн. евро. Тези средства се използват, за да се обнови остарелият подвижен състав. „Освен това ЕИБ и ЕФСИ бяха включени в общата схема с 200 млн. евро също за подвижен състав. Търсихме различни финансови възможности, за да осигурим модернизацията. Средствата по ЕФСИ могат да бъдат насочени не само за стартиране на нещо от нулата, но и за преструктуриране на дружества“, подчерта Гажевска.

По ЕФСИ ще се
модернизира и италианската държавна жп компания

Ferrovie дело Stato (FS). В Рим е подписан договор между ЕИБ и дружеството за финансиране от 300 млн. евро. Със средствата ще се закупи нов подвижен състав – 49 влакови композиции и 250 двуетажни вагона за регионите в Лацио, Тоскана, Венето, Пиемонт и Лигурия. Общата инвестиция е 700 млн. евро.

Друг проект, който се реализира с комбинирано финансиране, е
Rail Baltica.

Той е между Финландия, балтийските държави – Естония, Литва и Латвия, и Полша. С предложението се цели подобряване на железопътните връзки между Централна и Северна Европа. Той предвижда непрекъсната железопътна връзка от Талин (Естония), Варшава (Полша) през Рига (Латвия) и Каунас (Литва). Тя ще заобиколи Калининградска област (Русия) и Хродна (Беларус). Rail Baltica е един от приоритетните проекти на Европейския съюз по TEN-T.

Първата фаза, известна като Rail Baltica I, е от границата Полша – Литва до Каунас. Тя е открита на 16 октомври 2015 г. Изграждането на втората фаза ще започне през 2019 г. Благодарение на нея ще бъдат свързани Каунас, Рига и Талин. Чрез фериботи ще се прави връзка с Хелзинки от Талин. Има и предложена идея за строителство на тунел между двете столици, който може да осигури жп трасе между тях. Дължината на жп линията между Талин и Варшава ще бъде най-малко 950 км. Дружеството RB Rail, което отговаря за реализацията на проекта, е създадено през октомври 2014 г. То е с разделена поравно собственост между балтийските държави. Планирано е проектът да завърши през 2025 г. Той се финансира от Естония, Литва и Латвия, от бюджета на TEN-T мрежата,

Структурните и Кохезионния фонд.
Само за 35 дни ще се извърши

реконструкция на летището във Вилнюс, Литва. То ще се обнови с помощта на ЕФСИ. Периодът на реновирането му ще е от 14 юли до 17 август т.г. Ще се подмени старото покритие на пистите, като основата ще бъде укрепена и ще бъдат поставени нови дренажи за дъждовни води. Ще се ремонтира системата за контрол на сигналните светлини. Оптималното време за реконструкция е избрано с оглед на техническите изисквания за проектиране и други условия, сред които са валежите, температурите и продължителността на дневната светлина. Използван е опит от реконструкциите на други летища и е изготвен проект за 29 млн. евро. Изпълнителят на дейностите – латвийската компания А.С.В., ще изпълни работите за 19 млн. евро. Повече от 20 години тя осъществява ремонти на международното летище на Рига, също и на това на НАТО в Лиелварде (Латвия).

Прогнозата е за ръст на пътниците в Литва, затова са планирани подобрения по пътеките за рулиране, модернизация на терминала, мерки за безопасност, така че да се осигури капацитет за още 1,5 млн. пасажери.

Крайно необходимо било да се променят системите за обработка на багажа, които 20 години са разчитали на 100% ръчно обслужване, но вече процесът е напълно автоматизиран.

Ще се изгради пречиствателна станция за предотвратяване замърсяванията на почвата и подземните води. Предвидено е обновяване на системата за мониторинг на шума. Половината от проекта ще е за реконструкция на търговски зони на терминала за заминаване. Основната цел е да се повиши ефективността на магазините. Обърнато е внимание и на сигурност­та, като ще се закупят 11 нови съоръжения за проверка на пътниците и багажа. В момента в подземния паркинг на летището има място за 224 коли. Планира се в новия да могат да се съберат 1000. В него ще се предлагат и повече услуги. Ще има автомивка, колонка за зареждане на електромобили, място за мотори и велосипеди. Той ще е с площ 1,0283 хектара.

Развитие на пристанищата на Иберийския полуостров

По проекта „Испански държавен фонд за достъп до пристанища“ чрез заем ще бъде подобрен железопътният и автомобилният достъп на портовете в Испания. Той е продължение на широка подкрепа от страна на ЕИБ за развитието на пристанищната мрежа през последните години.

Проектът допринася за стратегическите цели на транспорта, включително TEN-T, действията по климата, икономическо и социално сближаване и т.н. ЕИБ осигурява 250 млн. евро, а общата стойност на предложението е 1,2 млрд. евро. Финансирането е комбинирано от ЕИБ, Испанската национална насърчителна банка и средства на пристанищата.

Един от добрите примери за ПЧП, сочен от Брюксел

в сектор „Транспорт“, е мостът „Рио-Антирио“. Той свързва Етолоакарнания с Пелопонес през Коринтския залив в Западна Гърция. Открит е на 7 август 2004 г. Има дължина 2880 м, а в най-разтворената централна част разстоянието между пилоните е 560 м. Широк е 27,2 м и разполага с пешеходна и велосипедна зона. Намира се на 210 км западно от Атина. Таксата за преминаване с автомобил по моста е 13,20 евро.

Съоръжението свежда времето за пътуване от Рио до Антирио – от двете страни на протока, свързващ Коринтския залив със залива на Патра, от 45 минути с ферибот до 4 минути по автомагистралата на моста.

Това е най-големият мост в света, окачен на стоманени въжета и с най-много отвори – 3 между 4 бетонни подпори. Заложено е да издържа на земетресения над 7-а степен по скалата на Рихтер и на сблъсък с кораби. „Рио-Антирио“ се нарежда и сред 10-те окачени мостове в света с най-голям отвор – разстояние между 2 съседни подпори. Първото място е на Татара в Япония – 890 м.

Мостът е планиран в средата на 90-те години и е построен от френско-гръцки консорциум, ръководен от френската група Vinci SA, който включва гръцките фирми Hellenic Technodomiki-TEV, J&P-Avax, Athena, Proodeftiki и Pantechniki. Обединението управлява съоръжението на концесия. Подготовката на площадката и драгирането са започнали през юли 1998 г., а изграждането на масивните подкрепящи пилони – през 2000 г. Общата стойност на моста е около 630 милиона евро, осигурени от гръцката държава, консорциума и заеми от Европейската инвестиционна банка.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 06.04.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *