25 години след началото НСНИ продължава битката за регулация на бранша

Юбилейният форум обсъди нов етичен кодекс, подготвя се регистър на посредниците

Прочетена: 308

Елица Илчева

За възхода на жилищния пазар в България темата за регулацията отново излиза на преден план. След като не успя в продължение на няколко години да прокара закон за дейността на брокерите на имоти, браншът е твърдо решен да успее да въведе правила. Това стана ясно на форума, посветен на 25-годишнината от създаването на Националното сдружение „Недвижими имоти“ (НСНИ). Събитието в „София хотел Балкан” откри зам.-министърът на икономиката Лъчазар Борисов, а представители на всички държавни агенции, имащи отношение към пазара на недвижими имоти, бяха подканени да се обявят в подкрепа на исканията на НСНИ. Такава дойде и от Нотариалната камара, и от Софийската адвокатска колегия. Председателят на КСБ инж. Николай Станков изпрати поздравителен адрес, а в. „Строител“ бе медиен партньор на събитието.

НСНИ отново предлага създаването на камара, която да управлява съответните професионални регистри и да следи за спазването на нормативната уредба. Записани са и дефиниции за отделните участници на пазара, които да залегнат в бъдещия закон, както и условията, на които трябва да отговарят, за да могат да бъдат вписани и да упражняват професията. Всичко ще бъде подложено на широка дискусия в бранша, така че да се оформи единно мнение за бъдещата регулация или регламентация. Тъкмо липсата на общо мнение преди години стана причина подготвеният законопроект за брокерската дейност да не намери поддръжник, който да го внесе в парламента.

Сега зам.-министър Лъчезар Борисов заяви, че Министерството на икономиката ще подкрепи НСНИ в преодоляването на съществуващите предизвикателства. „Вече 25 години налагате стандарти и високи професионални норми, гаранция за коректност и успех на бизнеса. За мен Вашата дейност е изключително важна, защото освен с пазара на недвижими имоти се занимавате и с привличане на инвестиции. Имате голямата заслуга за поставяне на жилищния пазар сред най-бързорастящите в света според класациите на много консултантски компании“, каза той и съобщи, че по данни на Евростат страната ни е на 12-о място по ръст на новопостроени жилища с повишение от 8,8% през последното тримесечие на 2016 г. спрямо предходната. България е сред държавите в ЕС със силен ръст и на цените на имотите и сме на пета позиция по повишение след Малта, Литва, Естония и Германия.

„През 2016-а станахме свидетели на бързо разгръщане на позитивните тенденции на пазара на имотите в България. Очак­ванията са, че подемът в София и другите големи градове ще продължи. Предимствата на нашия пазар са безспорни и Министерството на икономиката работи по някои от факторите за насърчаване на инвестициите и предприемачеството. Запазването на добрия бизнес климат в страната е необходимо условие за устойчивия растеж на имотния пазар. Затова основните насоки, по които работим, са насърчаване на инвестициите, подобряване на бизнес и иновационната среда, както и осигуряване на висококвалифицирани кадри“, допълни зам.-министър Борисов.

Събитието включи публична дискусия за професионалисти в сферата на недвижимите имоти. Гостите обсъдиха предложения проект за регулативно-регистрационен режим при търговията и посредническата дейност при сделки с недвижими имоти, новия етичен професионален кодекс на НСНИ, правилата за вписване в доброволен професионален регистър на агенциите за недвижими имоти в България и проекта за национален MLS (MultiListingSystem) за професионално сътрудничество между агенциите за недвижими имоти при работа с ексклузивни договори. Относно предвижданите промени в Етичния кодекс на НСНИ членът на УС на сдружението Добромир Ганев обясни, че в тях са засегнати всички казуси, представляващи лоши практики на пазара. Уточнено е кога може да се предлагат услугите на клиентите. Засегнат е и проблемът с фалшивите обяви и реклами, злепоставянето на колеги от техни конкуренти. Също и казусите за съвместни сделки. „Бихме желали да има и контрол от обществото и чрез медиите. Потребителите трябва да знаят какви са стандартите на нормалното обслужване”, добави той. Главните поправки в кодекса бяха приети на заседанието на НСНИ, но ще претърпят допълнителна редакция.

За това как е възникнало и как се е развило през годините Сдружението, говориха досегашните председатели на НСНИ. Всеки от тях сподели за вълненията от своето време. Първият председател Христо Бойков призна, че преди 25 години са имали очаквания, но не вярвали, че ще стигнат нивото, на което са сега. „Преодоляхме и преживяхме много заедно, включително и всички бурни времена. Надявам се и в бъдеще да обичаме професията си и да запазим добри взаимоотношения помежду си“, каза той.

Какво е най-важното за успешния брокер, разкри Страхил Иванов, управлявал НСНИ в периода 1996 – 1997 г. „Специалистът в бранша трябва да познава правната и техническата материя, но най-важното е да бъде добър психолог. През годините най-доброто, което се случи със Сдружението, е, че запазихме и развихме имиджа си. Благодарение на това оцеляхме през 3 кризи и успяхме да превърнем бизнеса си в професия“, каза той.

Национално сдружение „Недвижими имоти“ е международно призната браншова структура на професионалистите в сферата и обединява над 1500 специалисти в 12 регионални организации. Работи в посока структуриране дейността на агенциите за недвижими имоти в страната под професионална рамка и за налагането на етични стандарти.

Какво включва предложената структура?

Камара

Сдружението предлага камарата да се учреди от всички агенции за имоти, които са упражнявали дейност в последните 3 години. Освен това асоциацията представи и проект на нов етичен кодекс за брокерите. Приемането му беше отложено с цел прецизиране на текстовете.
Професионален регистър
Предвижда се бъдещият професионален регистър, който ще се управлява от камарата, да се състои от 3 модула – един за вписване на агенциите, втори за брокерите и трети – за агентите.
Задължително условие за вписване на агенция в регистъра ще е сключването на застраховка „професионална отговорност”. Предстои да се обсъди какъв срок е най-удачно да се даде за вписване след приемането на закона за брокерската дейност – дали да е 6-месечен, или 3-месечен с 6-месечен гратисен период за изпълнение на изискванията от агенциите, които не отговарят на всички от тях.

За брокерите и агентите се предвиждат минимални изисквания за образование и квалификация, така че да подлежат на вписване, както и различни декларации за доказване на опит.

Агенция, брокер, агент

Предлага се въвеждането на три понятия, с които да се дефинират дейността и отговорностите на основните участници на посредническия пазар.
Агенцията е юридическото лице, което обединява агентите и брокерите чрез съответните договори за трудова заетост – било то граждански, било то трудови или други. Така на практика се елиминират от пазара самостоятелните играчи.

Брокерът е лице с минимум 3 години опит на пазара на имоти, което притежава и необходимия професионален ценз за упражняване на тази дейност. Агенцията трябва да се управлява от брокер. Той ръководи дейността на агентите.

Агентите изпълняват помощни функции и нямат специфичен професионален опит, работят под ръководството на брокери и могат да станат брокери след 3 години стаж и полагане на изпит.

Ирена Перфанова, председател на НСНИ: Трябва да спечелим дори и състезанието с технологиите

Четвърт век е достойна възраст за организация, създадена в зората на частния пазар в България. Професионалистите постигнаха много успехи. Днес НСНИ е авторитетна институция, призната от държавата, обществото и световните организации за недвижими имоти. С приемственост, присъща на успелите, посрещаме новите професионалисти. Тази приемственост е гаранция за успех в бъдещето. Известно е, че в стратегическата програма на организацията продължават да стоят задачи, свързани с регулационната рамка на пазара на недвижими имоти и на целия бранш. Високите стандарти, към които се стремим, са невъзможни без регулация на пазара. Днес обаче трябва да мислим и за глобалните трансформации на бизнеса и изискванията, които ни се налагат на световно ниво. Работим в свят, в който се състезаваме с технологиите. Състезаваме се с времето и все повече си даваме сметка, че информацията струва 0 лв. и за нас е изключително важно да се превърнем в онези професионални консултанти, които не могат да бъдат заменени от машини. Поглеждайки назад, си даваме сметка колко трудно е било да започнем от нулата, но днес стоим на прага на своето бъдеще – и е важно да го направим подредено, комфортно и перспективно. Да намерим подкрепата на държавата, местните власти и потребителите. Голямата ни цел е да придвижим регулацията.

Димитър Танев, председател на Нотариалната камара на Република България: Колкото по-бързо излезе законът, толкова по-скоро ще се издигне престижът на професията

Благодаря от името на 700 нотариуси за поканата да присъствам тук. Понеже сред Вас имам много приятели, искам да направя препоръка в бъдеще при такъв тип мероприятия зад президиума да стои портретът на най-преуспелия брокер на нашето време, а именно на американския президент Доналд Тръмп, защото той е и символ за значимостта на Вашата професия.

Спомням си преди 27 години, когато стана възможно да се упражнява професията на предприемача и на брокера, Вашата дейност беше нещо като забранена зона, непозната територия. Фактът, че сте сформирани само две години след това, означава, че още в началото сте търсели чист пазар. Работил съм с много агенти и мога веднага да отлича професионалиста от този, дошъл само да печели пари. Специалистът трябва да има познания по градоустройство, по география, по история, да може да види и подчертае всички предимства на един имот, да бъде организатор на процеса и да разбира и от психология. Тези, които не жалеха времето си да са в помощ и да се обучават, именно те изградиха имиджа на Вашата професия и създадоха доверието на обществото във Вас.

Пред мен не стои колебание за това нужен ли Ви е закон, той е задължителен, за да се постави една рамка на Вашата професия. А главният герой, заради когото трябва да се направи регулацията – това е потребителят.

Много е важно и какво ще съдържа този закон и според мен там трябва да има характеристиките на едно минимално необходимо съдържание за посредничество, което да защитава и двете страни и да дава възможност да се претендират взаимно неустойки. Във Франция например комисионната от купувача се превежда предварително по сметка на самата сделка, откъдето нотариусът я прехвърля на агенцията. Там не може дори да се коментира дължи ли се комисионна. Колкото по-бързо излезе законът, толкова по-скоро ще се издигне престижът на професията.
Вписването на предварителните договори, което беше въведено за кратко през 2014 г., бе добро решение и това е нормална практика и в Германия, и във Франция. За 4-те месеца, в които функционираше, имаше много такива договори и отхвърлянето им беше грешка. Стига да не е задължително, това помага да се официализират отношенията между продавач и купувач, да има известност, че върху имота стои обещание за продажба.

Проблем за бранша е и липсата на имо­тни партиди. Толкова години говорим, че трябва да се създадат досиета на имота, а имотният регистър не работи както трябва. В Агенцията по вписванията също няма легални имотни партиди, защото когато трябваше да се прави този регистър, конкурсът го спечели фирма, която нямаше софтуер, хармонизиран с нашия закон на собствеността, и го взеха от Германия. Затова сега, като се отиде там, вписването не е съобразно закона за собствеността. На екрана излизат не номер на акт, не имената на страните, а името на нотариуса. Оттук-нататък се бави вписването.

Анастас Захариев, съучредител на НСНИ: Назрял е моментът да се върви към ПЧП за управление, стопанисване и изграждане на жилищен фонд

Връщайки се назад, си спомням как се събрахме в един офис в кино „Витоша“ и обсъждахме как да се структурира гилдията, която правеше първите си стъпки. Сега е време да дадем нашия дан на обществото. Назрял е моментът погледът да се обърне към ПЧП за управление, стопанисване и изграждане на жилищен фонд за задоволяване нуждите на хората под средния стандарт. Това не е ново за Европа. Прилага се в Австрия, Германия. С техния опит може да се направи и в София.

В момента жилищният фонд на столицата е разпилян и се стопанисва безобразно, няма структура, която да го реновира и да създава нормални условия за обитателите. В Германия има нормативна уредба, която създава условия общината да пази приоритет в собствеността, но чрез борса се продават дялове на частното партньорство и тези, които управляват имотите, печелят от управлението.

Мисля, че е реално, и пожелавам в следващите месеци или година да разработим такава концепция и да я предложим на Столичната община, а ако заработи, тя сама ще се прехвърли и в други областни центрове и градове.

Наско Атанасов, инициатор за създаване на регионалните сдружения: Най-голямото ни постижение е обучителният център

Учихме се от много чужди практики. Първоначално това бяха контактите ни със световните организации. Канехме чужди колеги, които да ни предават наложеното на пазара. С многото семинари формирахме система за обучение, първоначално в съвсем неформални условия, за да прерасне в училище, каквото Сдружението има днес.

Трябваше да мине много време, докато наложим нашата професия да влезе в единния регистър на страната. Едва през 1999 г. там бе записан и „брокер на недвижими имоти“, а сега имаме и утвърдена програма, благодарение на която може да се придобива образователен ценз, признат на държавно ниво. Това е най-голямото ни постижение, с което трябва да се гордеем.

Училището се ползва със солиден авторитет в последните години и докато другите професии се задъхват от липса на кадри, ние си ги създаваме сами. Обучението никога не е било активно както сега и не са много асоциациите, които така се грижат за образованието на членовете си.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 12.04.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.