Държавата предприема спешни мерки за справяне с административната тежест

След няколко седмици ще отпадне необходимостта от издаване на свидетелство за съдимост

Прочетена: 140

Свилена Гражданска

„Искаме гражданите и бизнесът да не се редят на опашки от гише на гише и да им вгорчаваме живота с дни. Представляваме отделни звена, но гражданите трудно правят разликата кое касае община или държава. Заради административната тежест те губят дни за издаване на даден документ. Така се създава усещане за тревога, за корупция и напрежение в обществото“. Това заяви премиерът Бойко Борисов в началото на работната среща, свикана от него, с представители на местната власт, държавните институции и браншови организации. На нея бяха обсъдени мерките за намаляване на бюрокрацията и облекчаване на режимите за работа с гражданите. Тя се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет. От страна на правителството участие взеха още вицепремиерът Томислав Дончев, министрите на правосъдието Цецка Цачева, на икономиката Емил Караниколов, на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, заместникът му инж. Валентин Йовев, както и зам.-министърът на финансите Кирил Ананиев. В срещата се включиха и инж. Николай Станков, председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България, председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) Росен Желязков, председателят на УС на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Даниел Панов, Камен Каменов, зам.-председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара, арх. Борислав Игнатов, председател на УС на Камарата на архитектите в България (КАБ), представители на Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Висшия адвокатски съвет и др.

„Надали има някой политик – кмет, министър или премиер, който да не е поставял въпроса за намаляване на административната тежест във фокуса на своята предизборна кампания. Искам да използваме цялата си воля да намалим бюрокрацията. Нито имаме месеци или години, нито време за анализи да го направим. Всички прекрасно знаят къде са местата, които предизвикват опашки и се формира най-голямо напрежение“, каза премиерът и добави, че там, където е необходимо,

ще се вложат средства,
ще се създаде по-добър
контрол,

за да се облекчат гражданите и бизнесът. „Ще наложим санкции, където разпоредбите не се спазват“, подчерта той. „Много ми се иска да отпаднат свидетелствата за съдимост като документ, защото нужната информация би могла да се проверява в регистър. Да, няма да влязат приходите от таксите за дейността, но 26 млн. човекочаса се губят за вадене на удостоверението“, обясни премие-рът Борисов. „Целта на срещата е да окажем огромен натиск върху бюрокрацията. На много места положителните примери са факт, но на други – дали от незнание или нежелание, промяната не се случва. С общи усилия ще се определят всички зрънца, които не искат да вървят в крак с времето, в което живеем“, обобщи министър-председателят.

„До момента процесът на редуциране на бюрокрацията е протичал по следния начин: Идва ново политическо ръководство, адресира проблема, вижда се с експерти от администрацията, те му казват, че е много сложно да се променят нещата, предлагат да се направи анализ. Проучването се възлага. Изготвя се в продължение на близо година и повече. На втората година да предположим, че имаме нужния продукт и действително той води до решаване на проблемите. Една година се приемат наредби и закони, свършва хоризонтът на политическото ръководство и нещата приключват. И след това евентуално започват от начало при следващия кабинет. Понеже съм гледал филма повече от веднъж, сега няма да направим нещата по този начин“, подчерта вицепремиерът Томислав Дончев. „Нямаме намерения да се задоволим просто с повишаване на качеството на административното обслужване, боядисване или освежаване на някой информационен център или свързване на две ведомства. Нещата трябва да бъдат поставени на принципна основа. Преди да мислим за керемидите, е необходимо да поставим фундамента. За тази цел ядрото на реформата се базира на служебен първичен достъп до данни от регистри“, каза той и обясни, че ще се прецени каква част от информацията в тях ще може да се получава по служебен път. „Този процес ще тече максимално бързо дотолкова, доколкото е обект на механичен контрол. Дотогава трябва да се свърши и друга работа. Първо има звена, в които административното обслужване е безобразно – няма служебен достъп до регистрите, организацията на процесите е лоша, помещенията са неприветливи, създават се опашки, на които се чака по един ден. Случай по случай за една или две седмици – всеки трябва да бъде решен с мобилизацията на целия ресурс на държавата“, заяви Дончев. „Нито срещата днес, нито следващите ще текат по обичайния начин – общините казват, че държавата е виновна, а централната власт – обратното. Проблемите са общи“, акцентира вицепремиерът.

Той даде пример, че за разрешително за строеж на обект от ниска категория са нужни 7 документа, а 5 от тях се издават от администрацията, която ги изисква. „Обяснете ми защо караме гражданинът да се снабди с първия, втория, третия и т.н., после да ги пакетира и да Ви ги донесе? В случая няма нужда от интеграция на регистъра. Въпросната информация е налична в администрацията. Това показва, че всичко е въпрос на воля. Законово проблемът е уреден. В Административно-процесуалния кодекс (АПК) има категоричен запис, че услугите трябва да са интегрирани“, обърна се Дончев към участниците в работната среща и подчерта, че проблемът на звеното по кадастъра в София е физическата невъзможност да приеме човекопотока и затова се върви към модела „изнесени работни места“ в районните администрации. По думите му всеки предприемач и гражданин очаква
общинските услуги да се предоставят по един и същи начин в различните местни администрации.

Анализът на Световната банка по темата от 2013 г. обаче показва, че една и съща разпоредба изглежда по различен начин по брой документи, срок на предоставяне и т.н. Дончев напомни, че Върховната административна прокуратура е проверила 5000 общински наредби, които въвеждат такси. Прокурорите са протестирали пред административните съдилища по 1000 от тях. 403 от протестите са уважени. Според вицепремиера областните управители трябва да са по-активни, за да следят разпоредбите на местните власти. Той допълни, че е нужно да се разгледа и темата за таксите и техния размер. „Постъпленията от услугите са съществени за администрациите. Когато има достъп до съответния регистър по служебен и/или електронен път, трябва да бъдат съкратени служители. Това е една от големите причини за тихата консенсусна съпротива куп реформи да не се случат. Не можем да очакваме от всички върхово ниво на мотивация за промяна“, каза Дончев.

„Ще използваме инструментите на административната и законовата принуда. В рамките на следващите няколко месеца доста режими могат да отпаднат, базирайки се на вътрешноведомствена справка изцяло по електронен път. Това е голямата задача“, съобщи той.

„Същественият извод е, че се наблюдава консенсусна съпротива. Оказа се, че има режими, които могат да отпаднат, но не са, защото се появява аргументът, че по този начин дадената администрация ще загуби власт. Когато издаваш документи, си силен, други зависят от теб. Ако не го правиш – губиш приходи“, обобщи Дончев.

„Издаването на свидетелство за съдимост може да отпадне след няколко седмици, ако не са необходими промени в нормативната уредба, защото платформата, която позволява справки по служебен път, е налична. Естествено, трябва да се реши въпросът с тези 3,8 млн. лв. по-малко приходи, които ще постъпват в бюджета. Но това не е аргумент да не се случат процесите“, каза той и допълни, че когато по Закона за обществените поръчки се изисква да се удостоверят обстоятелства, свързани с липса на задължения, това трябва да се прави също по служебен път – още повече че възложителите са главно публични институции. „Има десетки други случаи с режими, които са излишни“, подчерта вицепремиерът Дончев.

„Електронното управление не е екзотика, за която говорим в последните 15 години. Това е нещо, което преобръща мисленето, начина ни на живот, на поведение и действие. То ще се случи независимо дали го искаме или не. Електронното управление има четири основни стълба – електронна идентификация, чрез която едно лице може да се заяви във виртуалното пространство, свързаност между регистрите, така че те да обменят данни без човешка намеса, възможност да се плаща по електронен път и да се получи заявката на електронен адрес“, обясни председателят на ДАЕУ Росен Желязков и добави, че е-управлението ще се случи у нас до три години, като за целта е осигурено финансиране.

По думите му, ако базисните регистри обменят данни,
над 80% от удостоверителните услуги няма да ангажират хората.

Сред тях са тези на Агенцията по вписвания, на МВР, кадастъра и ГРАО. Желязков посочи, че с вицепремиера Дончев подготвят изменение на АПК във връзка с комплексното административно обслужване, с което ще се намали бремето за бизнеса и гражданите.

„Трябва да се направят изменения на няколко нормативни акта. Например за да заработи Имотният регистър, е нужно да се приемат две наредби, свързани с двустранната връзка и обмена на данни с кадастъра. Текстовете на тези документи са готови от 2007 г.“, посочи той.

Председателят на ДАЕУ обясни, че при покупка на моторно превозно средство има три хипотези. Първата е внос на МПС, втората е купуване на ново и третата е придобиване на употребявано. „При последната възможност имаме няколко участници в процеса – продавач, купувач, нотариус, администрации в КАТ и общината. Важното е междурегистровият обмен на данни да бъде направен автоматично. Колегите от Нотариалната камара притежават такава информационна система. Трябва да се направи необходимата организация на обмена на данни от нотариус към КАТ, от там към общината“, заяви той и допълни, че по този начин процесът ще се улесни.

„От 2009 г. имаме информационна система и работим по въпроса. Готови сме след подписването на договора при нас по електронен път да го изпратим на „Пътна полиция“, така че гражданите да получат талона в кантората, т.е. всичко да стане на едно място. Без да се променя таксата за нотариус. Необходимо е обаче да има норма за това“, заяви Камен Каменов, зам.-председател на Съвета на нотариусите на Нотариалната камара, и допълни, че така ще се даде възможност да се проверява собствеността на автомобила, дали има запори и т.н., както се подхожда в момента по отношение на недвижимите имоти. Ще могат да се откриват и автомобили, които са обявени за издирване. Възможно е промяната да се случи до месец.

„Имотният регистър (ИР) не съществува. Нормативният хаос в тази материя е налице. В спешен порядък трябва да се приемат двете необходими наредби, за да започне ИР да работи“, подчерта министърът на правосъдието Цецка Цачева и допълни, че две са отговорните ведомства това да се случи – министерствата на правосъдието чрез Агенцията по вписване (АВ) и на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). „Веднага стартираме работа по наредбите“, каза тя.

„За 20 дни успяхме да видим къде са проблемите във връзка с режимите във ведомството“, заяви министърът на икономиката Емил Караниколов, който представи накратко анализ за облекчаване на административната тежест за бизнеса. Предвижда се промяна в 60% от услугите, предоставяни от институцията и второстепенните разпоредители към нея. Измененията включват отпадане на режими, намаляване на изискуеми документи, понижаване на такси, съкращаване на срокове и служебно предоставяне на информация.

Анализирани са общо 187 бр. услуги. Има идеи за промени в 113 бр., като 67 бр. такси са предложени за намаляване, а за 21 бр. налогът напълно ще отпадне. 15 режима са заложени за съкращаване на изискуемите документи, а за 8 – те напълно ще отпаднат. Сроковете, предложени за намаляване, са 23, а служебно предоставяне на изискуемите документи ще се прави по 14 процедури.
В резултат от понижаването на таксите по данни на администраторите на режими се очаква редуциране на пряката финансова административна тежест за бизнеса
с около 200 хил. лв. годишно.

„Размерът на таксите трябва да покрива само разхода за извършването на услугата, а не да формира печалба. Предстои още много работа в министерството“, акцентира Караниколов.

По време на работната среща министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков информира, че инж. Михаил Киров е новият изп. директор на АГКК. „Той трябва да пренесе добрия пример от Ловеч за оптимизиране на процесите за предоставяне на услуги на гражданите по отношение на кадастъра и в другите структури на агенцията. Ще напомня, че област Ловеч е със 100% покритие на кадастъра за урбанизираните територии, при положение че средният за страната процент е 25“, заяви министър Нанков. „До дни в София ще заработят два нови изнесени офиса за улеснение на гражданите при заявяване и получаване на електронни услуги, касаещи дейността на АГКК. Там ще бъдат командировани служители от централната администрация на агенцията“, информира Нанков.

Той обяви, че от подадените в столицата над 77 хил. заявления за предоставяне на услуги през 2016 г. само 6800, или по-малко от 10%, са били заявени електронно, и допълни, че това е една от причините да се образуват ежедневни струпвания в службите по кадастър.

Министър Нанков подчерта, че АГКК и АВ ще работят заедно, за да може ИР да функционира изцяло. Целта е да се осигури двустранна свързаност въз основа на идентификатора на недвижимите имоти и обмен на данни между двата регистъра. Ще бъде сформирана работна група за съставяне на наредбите, които ще определят условията и реда за създаването, ползването и поддържането на системите.

В дискусията за намаляване на бюрокрацията се включи и арх. Борислав Игнатов, председател на КАБ. Той посочи, че през годините са изготвяни много анализи какво трябва да се направи, но невинаги се е стигало до реални действия. „В Македония от година и половина не могат да се подават проекти на хартия, а само електронно. Там разрешението за строеж се получава по електронен път. Затова сме поканили колеги от съседната ни държава и на 27 юни заедно с КСБ организираме кръгла маса по темата. Целта е да се запознаем с македонския опит. При тях промяната е довела до ръст на инвестициите и бум на строителството“, подчерта арх. Игнатов.

По инициатива на министър-председателя Бойко Борисов ще бъде организира среща с НСОРБ. На нея ще бъдат представени всички възможни е-услуги, които общините могат да ползват. „Дадохме много добри идеи, чието изпълнение сме разпределили в срокове, и бързо ще се осъществят“, обобщи премиерът в края на
форума.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 22.06.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *