Браншът поиска намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес

Прочетена: 656

Екип на в. „Строител“

Браншът поиска намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес. Това стана по време на кръгла маса „Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес“, която бе организирана от Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и вестник „Строител“. Събитието се проведе в Централния офис на КСБ. В него взеха участие министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, заместникът му инж. Валентин Йовев, главният архитект на Столичната община арх. Здравко Здравков, председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков, председателят на УС на КАБ арх.

Борислав Игнатов, инж. Иван Каралеев, председател на УС на КИИП, Петър Кънев, председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм, Стамен Янев, изп. директор на Българската агенция за инвестиции, Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, изп. директор на Националното сдружение на общините в Република България Гинка Чавдарова, инж. Милка Гечева, началник на Дирекция за национален строителен контрол, инж. Михаил Киров, изп. директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общински съветници от Столичния общински съвет, членове на ръководствата на браншовите организации и др. Във форума се включиха председателят на Камарата на овластените архитекти и овластените инженери на Република Македония проф. инж. Миле Димитровски и специалисти от Македония, които споделиха опита на страната им в намаляването на бюрокрацията след въвеждането на електронни процедури.

„За КСБ от решаващо значение за ограничаване на административната тежест са въвеждането на мълчаливото съгласие, електронизацията на строително-инвестиционния процес и приемането на нормативни промени, за които Камарата е подготвила три законопроекта“, заяви в началото на събитието инж. Станков.

„Необходимо е съкращаване на срокове и облекчаване на процедурите, там където е възможно, като това не трябва да бъде за сметка на качественото изпълнение“, каза министър Нанков.

По думите на арх. Игнатов България е нужно да се поучи от добрия опит на останалите европейски държави. Инж. Каралеев подчерта, че партньорството между браншовите организации е важно, за да се подобри инвестиционният процес.

„Кръглата маса е посветена на един от най-важните проблеми в строително-инвестиционния процес – административната тежест“. Това заяви инж. Николай Станков, председател на УС на КСБ, при откриването на форума „Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес“. Съорганизатори на събитието бяха КСБ, Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и в. „Строител“.

„КСБ от години работи за решаване на проблема. Неслучайно по време на събитието ще се представят два доклада, изготвени по инициатива на КСБ – за административната тежест у нас и в Европа, а гостите ни от Македония ще презентират опита си“, допълни той. „За Камарата от решаващо значение за ограничаване на тежките административни процедури са няколко важни промени. В краткосрочен план е въвеждането на мълчаливото съгласие и електронизацията на строително-инвестиционния процес. В дългосрочен – трябва да се направят изменения на нормативната база, като КСБ е изготвила 3 проектозакона, които да заменят Закона за устройство на територията (ЗУТ), и с тях ние сме се постарали да интегрираме немския опит“, подчерта председателят на УС на КСБ. „Надяваме се на тяхното придвижване в бъдеще, минавайки през съответните институции, дебати, за да видят бял свят. Те са в посока на облекчаване на целия процес“, поясни инж. Станков. „Ще разчитаме на подкрепа от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е нашето ресорно ведомство“, каза той.

„Изконно е нашето желание да работим за облекчаване на административните режими и на тежестта за бизнеса и гражданите в инвестиционния процес и устройственото планиране. Действаме в тази посока“, заяви министър Нанков и припомни, че преди една година са изготвени сериозни промени в ЗУТ, които са приети в последния ден на 43-тото Народно събрание. По думите му водещата цел на измененията е да се облекчи инвестиционният процес, да се редуцира административният натиск, да се съкратят режими, да се въведат срокове там, където няма, респективно да отпаднат някои от изискуемите документи.

„Има редица неща, които трябва да наваксаме. Не е много характерно Македония да бъде давана за пример в България. Но в областта на териториалното планиране и на кадастъра съседната ни държава има добра практика не само за Балканите, но и за цяла Европа“, обясни Нанков и допълни, че са няколко основните неща, на които трябва да се наблегне в рамките на настоящия мандат. „Мисля, че ще има доста спорове по някои теми – например относно въвеждането на института на мълчаливото съгласие, тъй като това е една от спорните и деликатни теми. Ние ще държим много на електронизацията, цифровизацията, дигитализацията на процеси и на документи. Това е наш приоритет“, акцентира Нанков и поясни, че в сферата на кадастъра сме доста напреднали. Според министъра е необходима по-голяма публичност на това какво се предлага като услуги как функционират системите. „Колегите от кадастъра издават електронни скици, но те не се използват за отделните производства от административните органи, например общините, освен София“, съобщи той и обърна внимание, че трябва да се върви към намаляване на срокове и процедури с цел облекчаване на режимите, но не за сметка на контрола, за който е необходимо определено време, за да се извърши качествена проверка.

„Факт е, че административният контрол максимално трябва да отпадне за сметка на този вътре в браншовите организации и участниците в инвестиционния процес, но в рамките на разумното“, изрази мнение министърът. На следващо място според него трябва да се облекчат процедурите относно броя на документите, които се изискват. „Ще е нужен дебат, за да формираме най-добрата управленска политика в един от основните сектори у нас, за да намалим административната тежест. Създаваме работна група от браншовите организации и всички заинтересовани страни, за да работим през летните месеци по промени в ЗУТ. Ще отчетем и законопроектите, които КСБ са разработили досега. Това е доста обширен труд. Трите законопроекта, които се предлагат на нашето внимание, целят да направят инвестиционния процес у нас във вид, който ни подобава като страна член на ЕС“, подчерта министър Нанков.

„Изключително се радвам, че този дебат за намаляване на административната тежест продължава, защото той е важен. Създаването на механизми за поемане на отговорност от проектантите ще спомогне за облекчаване на бюрокрацията. Сега споделената отговорност между проектант, надзорник и главен архитект е в основата на всякакви административни тежести. Водих разговор с колеги по отношение на това как главният архитект със съгласуването и слагането на печата „Одобрявам“ поема солидарна отговорност заедно с всички проектанти“, каза арх. Здравков. По думите му е нужно ограничаване на режима, при който главните архитекти съгласуват проекта. Той трябва да бъде само в посока съответствие с градоустройствените решения. „Да се гледа само проектът по отношение кота и корниз, озеленяване, паркоместа, но не и всичките тези наслагвания във връзка с възможните вътрешни инсталации“, поясни главният архитект на София. Той добави, че проектантите трябва да носят цялата отговорност в процеса от проектиране, строителство и гаранционни срокове на сградата.

„В момента те си свършват работата, поставя се санкцията на главния архитект, оттам нататък започваме да носим солидарна отговорност. Административната тежест съществува, защото в момента, когато аз нося солидарна отговорност с проектанта, съм длъжен да проверя дали проектът отговаря на всички изисквания, включително материали, пожарна безопасност и т.н.“, подчерта арх. Здравков и обърна внимание, че проектантът в редица държави носи отговорност и за гаранционните срокове. Той даде пример, че когато влезете в сградата, която сте закупили, и установите, че нормите на шумово замърсяване са над определени децибели, вие трябва да завеждате иск не срещу строителя, а срещу проектанта. Оттам нататък застрахователите вдигат застрахователните отговорности. „Ако се въведе предложението, проектантът няма да прави двайсет сгради годишно, а две“, допълни главният архитект на София.

По думите му единственият възможен начин гражданите да спрат да комуникират с администрацията директно е създаването на максимален брой електронни услуги. „Министър Нанков спомена, че Направление „Архитектура и градоустройство“ приема електронните скици от АГКК, но трябва да разширяваме броя на е-услугите“, каза арх. Здравков.

Той информира, че е възложил да се направи така, че справките от Общия устройствен план да се правят електронно. Главният архитект припомни, че от няколко месеца в НАГ работи е-система за издаване на индивидуални административни актове, която е обвързана с Географската информационна система (ГИС). Той обърна внимание, че в момента се работи за обвързване на системите, които са на територията на Столичната община на базата ГИС.

„Това смятам, че са двете правилни стъпки за намаляване на административната тежест. На първо място е поемането на отговорност от страна на проектантите в целия процес и натоварването на администрацията единствено с процедирането на градоустройствените планове и когато има стабилен акт за издаване на градоустройствен план. На второ е създаването на максимален брой електронни услуги, защото натискът от граждани спрямо администрацията ще бъде намален до минимум“, подчерта арх. Здравков.

„КАБ работи постоянно за въвеждането на добри световни и европейски практики у нас, така че условията тук да са като в най-напредналите страни. За да се случи това, няма никакви пречки освен организационни. Нашата задача е да видим най-доброто, което е приложено в другите държави“, заяви арх. Игнатов. „Запознати сме с немския опит, този на Франция и на други напреднали европейски страни. Когато сме споделяли нашите наблюдения, често сме получавали коментари, че тук не е Германия и т.н. За щастие наскоро посетихме съвместно с представители на МРРБ, НАГ, НСОРБ съседна Македония, където научихме изключително ценни полезни неща, които колегите са въвели“, поясни той и информира, че в съседната ни държава е въведена система, която обработва изцяло електронно процеса за инвестиционното проектиране и за устройствените планове. Арх. Игнатов подчерта многократно, че няма гишета и опашки, защото всеки компютър с интернет е точка на обслужване. „Всеки може да си подаде документацията и да получи разрешение за строеж по електронен път, без да напуска офиса и жилището си. Това е голямо удобство и гарантира спазването на всички законови стъпки и срокове, защото системата не позволява протакане и нерегламентирани изисквания“, съобщи той.

„Благодаря на КСБ и на в. „Строител“ за организацията и на КИИП за изключително полезния контакт с македонската камара“, каза той и отново акцентира, че добрите практики, които са въведени в западната ни съседка, дават реални икономически резултати и облекчават проектантския и строителния процес, така че да има бум и развитие на бранша. „Това е изключително важно и за икономиката, където основен дял има секторът“, каза арх. Игнатов.

„КИИП от 2014 г. има много здрави връзки с ­КОАОИ“, заяви инж. Каралеев и добави, че заедно са провели множество мероприятия. „Имаме спогодба между двете камари за признаване на проектантска правоспособност“, информира той.

„Отчитаме успешна съвместна дейност с КИИП. Около 60 български инженери работят в Македония на обекти. Искаме да засилим общата дейност“, допълни проф. д-р Миле Димитровски, председател на КОАОИ.

По време на събитието бяха представени доклади за административната тежест у нас и в Европа. Адв. Валентина Бакалова от Софийска адвокатска колегия подчерта, че през последните години заедно с КСБ и другите браншови организации са идентифицирали местата с най-голяма бюрокрация в сектора, като са изготвили и конкретни предложения с мерки за справяне с нея. Тя припомни определението за административна тежест. Това е едно несъразмерно усложняване на административните производства, водещо до удължаване на инвестиционния процес. Явлението не се наблюдава от скоро. Тежестите пречат за реализацията на инвестиционните намерения както на частните лица, така и в публичния сектор. Сред най-честите прояви на негативния процес са удължаване на сроковете за получаване на разрешения и на съгласувателни актове, нарастване на административните разходи и натоварване на частния сектор с инвестиции в благоустройствени дейности, които са ангажимент на общините.

„Основният разрешителен режим, който е уреден в ЗУТ, е издаването на разрешение за строителство. Това, което го характеризира, са множеството съставни производства, които ние най-общо наричаме съгласувателни актове, без които то не може да бъде издадено. Не трябва да забравяме, че всяка една процедура, която завършва със съгласувателен акт, е уредена в друг специален закон. Тенденцията на законодателя е да обвързва издаването на разрешението за строеж с влизането в сила на съгласувателните актове, които подлежат на самостоятелно обжалване. Това води до удължаване на времето за издаване на разрешения за строеж прекомерно“, обясни адв. Бакалова и допълни, че съответната институция очаква наборът от необходими документи да бъде осигурен от инвеститора и чак тогава да се произнесе с издаването на крайния акт.

По думите й е нужно да продължи обсъждането на въвеждането на мълчаливото съгласие там, където е възможно. Според адв. Бакалова другото, което трябва да се дискутира, е служебното начало при получаване на част от съгласувателните актове, като първо трябва да се прецени кои от тях да се запазят. „При един анализ е необходимо да останат само тези, които охраняват обществения интерес“, акцентира тя.

„Когато административният орган поставя подпис – печат „одобрявам” или „съгласувам”, той се ангажира с качеството, с пълнотата и със законосъобразността на документацията. От своя страна проектантът, лицето, което е осъществило технически контрол, или консултантът, който е прегледал и оценил техническите проекти, също носят своята отговорност на базата на договорите. Добра стъпка би било да уредим въпроса така, че всеки участник в инвестиционния процес да носи еднолична отговорност за определена стъпка, действие и документ. Споделената отговорност се размива, затруднява и създава напрежение в работата на администрацията“, поясни адв. Бакалова.

Тя обърна внимание на понятието „строеж“ в законодателството – отделни видове различни СМР, консервация и реставрация, ремонти на съществуващи сгради, постройки и съоръжения, както и изграждане на високо строителство, подземни и наземни мрежи и съоръжения. „Тази прецизност ще ни даде възможност да дефинираме нужните ни предпоставки за даване на разрешение за строеж и респективно разширяване на списъка с дейностите, които не се нуждаят от него или за които може да се предоставя по изключително облекчена процедура“, отбеляза адв. Бакалова.

„Следващият голям разрешителен режим е този за въвеждане в експлоатация на готовите обекти. Тук може да се разгледа възможността за отпадането му за някои категории строежи, като се възложи отговорността за качеството, безопасността и експлоатационната годност на участниците в инвестиционния процес“, обясни тя.

Адв. Бакалова засегна и темата за разходоориентираността на административните такси. Според нея е необходимо да се идентифицират услуги по ЗУТ и съпоставянето им с други, за които общинските съвети определят цена с оглед недопускане заплащането на два или повече налога за една и съща дейност, или за такава, която местната власт не предоставя. Експертът подчерта, че сумите трябва да са съобразени с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Адв. Бакалова припомни, че през 2013 г. заедно с КСБ са изготвили анализ на налозите, които се събират от общините от област София-град и София-област.

Тя обърна внимание на необходимостта да се направи оценка на въздействието на разпоредбите от Закона за общинската собственост относно повишената стойност на териториите, когато се отчуждава част от не­уре­гу­ли­ран поземлен имот, а останалата част се урегулира за застрояване. Според нея е необходимо приемане на промени с цел усъвършенстване на нормативната уредба. „Нужен е анализ на практиката на т.нар. принудително даряване на собственост за прокарване на улици и въвеждане на данъчни облекчения при предоставяне на части от имоти и финансиране изграждането на обекти на транспортната и инженерна инфраструктура в населените места“, каза адв. Бакалова и допълни, че също така е важно да има стабилност на административните актове.

Инж. Адриана Спасова, председател на Управителния съвет на Българското общество по строително право, представи доклад за административната тежест в Европа. Тя направи сравнение на режимите в Англия, Франция, Германия, Италия и България спрямо разрешенията за строеж, обем на проектна документация, процедури и време. На Острова през 1894 г. се въвежда дуален режим на строителен контрол и инвеститорът може да използва частен такъв или общински, което намалява много цените. Тук има два вида процедури – уведомление за строеж с нисък риск и такова с пълна проектна документация. Има процедура за мълчаливо съгласие.

В Англия предприемачът може да започне на свой риск да изпълнява строителството още на следващия ден, след като е подал документацията. Ако има някакви несъответствия, той трябва да ги отстрани.

Строителният контрол във Франция е базиран на риска и подкрепен от застрахователната система, която изисква задължителна десетгодишна застраховка за гаранционна отговорност, в резултат на което в повечето случаи се използва технически контрол. Нивото на строителния надзор е свързано с няколко квалификации, базирани на риска. Сред тях е тази, касаеща сеизмичния риск. Минималният брой проектни документи за разрешение за строеж се идентифицира чрез апликационните форми, които са достъпни на уеб страницата на правителството. „Там се интересуват как обектът ще се впише в околното пространство“, подчерта инж. Спасова.

Тя отбеляза, че в Германия, като се внесат документите при съответния орган за строителен контрол, който е в общината или в областта, те правят процедурите за съгласуване. За обектите с по-нисък риск има опростено разрешение за строеж. Строителният контрол е различен в отделните провинции. Той може да е към общината или областта, а другият вариант е да има частни фирми, които да го правят. Извършва се и процес на електронизация.

„Очаквах Италия да е много по-бюрократична от нас, но не е. Въвежда се мълчаливото съгласие. Има редица други облекчения. Минимализиран е обемът на документите. Съществува независим строителен надзор по време на строителството – от една страна, за инсталациите, от друга страна, за конструкциите“, обясни инж. Спасова.

„Проучването на законодателството на Германия, Франция, Италия и Англия доказва, че в България процедурите за строежи с нисък и среден риск с малък брой посетители се нуждаят от облекчаване. Тези от пета и шеста категория би трябвало да се съобщават в съответствие с добрите европейски практики, като отпадне разрешителният режим“, заяви тя.

„Благодаря за поканата и за възможността да представим нашия опит в България. Работихме активно по промени в градоустройството и пространственото планиране, за да имаме в момента електронна система за сектора, която е задължителна“, каза Виктор Арнаудоски, ръководител на нормативно-правния, финансовия и административен сектор в Общността на органите на местно самоуправление в Република Македония (ЗЕЛС). Той допълни, че електронни са системите за издаване на строителни разрешения и кадастъра. „Водихме разговори с браншовата организация в какъв формат да бъдат подавани документите и т.н.

Направени са значителни промени в законодателната база. Имаше противници на въвеждането на системата, но успяхме и сега ни дават за пример. Възможностите за корупция са сведени до нула, защото всеки може да наблюдава стъпките до одобряване на проектите“, подчерта Арнаудоски. „При нас нямаше преходен период за преминаване от хартиено подаване на документи към електронно. Много от служителите в общините мислеха, че електронизацията няма да се случи и даже не бяха се сдобили с е-подпис. Но процесът стартира и те трябваше бързо да се научат“, обясни Арнаудоски и подчерта, че от ЗЕЛС са организирали три големи обучения.

„Идеята на е-системата е да се знае докъде е стигнало разглеждането на документацията, а не да трябва да се търчи от канцелария на канцелария, за да се разбере. Инвеститорът получава на своя телефон и на електронната си поща известие“, добави инж. Саша Гаврилович, програмист и автор на решенията за е-разрешителни. „Трябва да имате само електронен подпис и интернет достъп, за да използвате системата“, поясни той.

Арх. Реджеп Асани, ръководител на професионалното отделение на архитектите в КОАОИ, представи на участниците в кръглата маса на живо как работи самата система и стъпките за подаване на документите.

Презентациите от форума са качени на електронната страница на в. „Строител“.

Министър Николай Нанков: България е най-свръхрегулираната от гледна точка на екологични норми страна в Европа

„България е най-свръхрегулирана от гледна точка на екологични норми страна в ЕС и дори в цяла Европа, касаеща връзката между екологичното законодателство и устройственото планиране на инвестиционния процес. Знаете, че ОУП не подлежи на обжалване на неговите предвиждания. Но Оценката за въздействие на околната среда (ОВОС) може да се атакува, което с години забавя процеса“. Това съобщи пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков след приключване на кръглата маса „Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес“. По думите му така например, ако процедурата по ОВОС за лот. 3.2 на АМ „Струма“ се проточи повече от три години, може да загубим европейско финансиране за обекта.

Министър Нанков подчерта, че с последните промени в Закона за устройство на територията са въведени срокове за някои процедури. Като например за откриване на строителна площадка преди е нямало срок, а сега той е 7 дни. За допускане за разработване на подробен устройствен план в ЗУТ е въведен срок от 14 дни.

„Отделно съкратихме времето за някои дейности, както и процедури. В бъдещите промени на ЗУТ може да залегне да се премине на уведомителен режим за 5 категории обекти“, поясни той.

„Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) започва проверки на фирмите, упражняващи строителен надзор по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Проверки ще бъдат направени и на сгради, за които в МРРБ има подадени сигнали и жалби от граждани. Едновременно с това на извадков принцип ще бъдат проверени 56 сгради – по две в 28-те области, които се обновяват със средства по програмата“, каза Нанков.

В обхвата на контрола на ДНСК ще влизат съставените актове по време на строителството, качеството на изпълнение и спазване на технологичните изисквания при полагане на топлоизолация по фасадите, изпълнението на строително-монтажните работи по покрива, състоянието на строителната площадка и организацията на работа на фирмите изпълнители, наличието и квалификацията на работниците и т.н.

Милка Гечева, началник на ДНСК: Въвели сме две електронни услуги

По отношение на въвеждането на електронно одобряване на проекти и издаване на строителни книжа считам, че първата стъпка е направена с изменението на Закона за устройство на територията (ЗУТ), което е в сила от февруари 2017 г., а именно изискването инвестиционните проекти да се внасят в два екземпляра на хартия и един в електронен вид. С това ще се създадат предпоставки и ще се стимулират общинските администрации да създадат свои софтуерни продукти, да одобряват в електронен вид документите и да издават разрешителните за строеж максимално бързо.
За да не се блокира строително-инвестиционният процес, всичките ни стъпки в създаването на електронната система трябва да бъдат добре структурирани и подредени.

По отношение на броя на документите в инвестиционните проекти тук бих казала, че това зависи от спецификата и функцията на всеки един строеж. В момента е създадена работна група към МРРБ със задача да бъде направено изменение и актуализация на Наредбата за обхвата на инвестиционните проекти. В нея участват представители на всички браншови камари и организации и други заинтересувани страни. Тук е моментът да се прецизира обхватът на инвестиционните проекти. В момента се извършва един преглед на административната тежест. Такъв анализ беше направен с решение 411 на МС и бе изменен ЗУТ.

ДНСК има въведени 2 електронни услуги. Едната е регистриране на консултантските фирми за упражняване на строителен надзор и оценка на съответствие на инвестиционни проекти. При нея изцяло в електронен вид може да се получават документите, които са необходими, и да се изпраща издаденото удостоверение. За съжаление няма никакъв интерес към тази услуга. Всички колеги продължават да си входират досиетата на хартия.

Другата услуга, която предоставяме по е-път, е удостоверение за това, че съответните фирми не са били наказвани по ЗУТ. Тя също не се използва електронно. А според мен това наистина е пътят, за да се върви към облекчаване на разрешителните режими.

Смятам, че тази дискусия беше много полезна и се надявам в бъдещите ни съвместни разговори за развитие на нормативната уредба да имаме добро сътрудничество.

Инж. Саша Гаврилович, програмист и автор на системата за е-строителни разрешения: Средно са необходими 64 дни за издаване на РС

Чрез електронната система за строителни разрешения всяко физическо или юридическо лице може да подава искане за всяка категория на своя имот. То може да е за разрешение за строеж (РС), промяна по време на строителство, реконструкция, адаптация и др. За да подадете искане за разрешение за строеж в Македония, е нужно да имате регистрация с електронна поща на www.gradezna-dozvola.mk и да попълните необходимите данни. Следващата стъпка е да качите всички необходими документи в PDF формат – виза или подробен устройствен план, проект, подписан с цифров подпис, и документи за собственост.

Оторизирани потребители в общините да ползват системата за е-строителни разрешителни са кметът, архитектът, ръководителят на отдел „Архитектура и градоустройство“, отделът по контрол на качеството, финансовият отдел, бюджетният, администраторът на системата и архивът. Свързани са над 200 институции, сред които Агенцията по кадастър, министерства, Институтът за опазване на културното наследство и др. Системата позволява да се добавят и други, ако е необходимо.

Сред предимствата й са, че се осъществява 100% контрол на процеса, получава се известяване чрез електронна поща и SMS за всяка стъпка, лесно се намира информация и се сортират всички документи по вид и групи.

Подадените заявления в системата за 2 години са 8700, като одобрените са 6000, отказани – 1500, оттеглени – 1200, а само 61 са обжалвани. Средното време за издаване на електронно разрешение за строеж е 64 дни.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 29.06.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *