Обновяват училища и детски градини в София със средства от приватизация

Предстои да бъдат извършени дейности на стойност над 5 млн. лв.

Прочетена: 144

Росица Георгиева

И през тази година Столичната община (СО) ще обновява детски градини и училища със средства от приватизация. На 19 юни Съветът за управление на специализирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ) одобри списъка с обектите от образователната инфраструктура, които ще бъдат модернизирани. Той беше утвърден от Столичния общински съвет, който на последното си заседание даде своето съгласие да бъде направена инвестиция за над 5 млн. лв. Голяма част от тези пари, 2,16 млн. лв., ще бъдат вложени в дейности по въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Такива ще бъдат извършени в 8 детски градини и 7 училища, а в едно учебно заведение ще бъде изместен централен водопровод. Подборът на всички 16 обекта е съобразен с това, че сградите имат съставени технически паспорти, нямат конструктивни проблеми и енергийното им обновяване е наложително. Предстоят различни видове строително-монтажни работи. Например в 7 учебни заведения е предвидено да бъде извършено топлинно и хидроизолиране на покривите, тъй като са установени течове и там има нужда от неотложен ремонт. В 4 училища ще бъде подменена дограмата, която е силно амортизирана. В две детски градини ще се прави топлинно изолиране на външни стени, а в една ще бъде монтирана соларна система за битово горещо водоснабдяване. В две забавачници ще се извършва смяна на отоплителните инсталации, като в едната съществуващият нафтов котел ще бъде заменен с такъв на пелети.

Мерките за енергийна ефективност ще обхванат

8 детски градини – ДГ 50 „Зайчето Куики”, ДГ 81 „Лилия”, ДГ 149 „Зор­ница”, ДГ 110 „Слънчева мечта”, ДГ 184 „Мечо Пух”, ДГ 169 „Коледарче”, ДГ 71 „Щастие” и ДГ 33 „Сребърни звънчета”.
В сградата на ДГ 50 „Зайчето Куики” в район „Възраждане“ е заложено изпълнение на хидроизолация на покриви и козирки, както и топлоизолиране на фасадите и монтиране на нова дограма. Ще бъде подменена отоплителната инсталация и ще се работи по обновяването на електрическата и ВиК мрежите. Стойността на дейностите ще възлезе 200 хил. лв. За ДГ 81 „Лилия”, която също е в район „Възраждане“, са осигурени 180 хил. лв. С тях ще се извърши топлинно и хидроизолиране на покрива. След това ще бъде поставена соларна система за битово горещо водоснабдяване.
Със 105 хил. лв. ще бъде реконструирана отоплителната инсталация и ще бъде сменена горивната база в ДГ 149 „Зорница” в район „Сердика“. Ремонтът на отоплителната система на ДГ 110

„Слънчева мечта” в район „Подуяне“ ще струва 85 хил. лв. В ДГ 184 „Мечо Пух” в район „Слатина“ предстои да се направи топлинно и хидроизолиране на покрива. Дейностите са на стойност 130 хил. лв. Същите СМР ще бъдат извършени в ДГ 169 „Коледарче” в район „Красна поляна“. Там обаче стойността на проекта е 105 хил. лв. В ДГ 71 „Щастие” в район „Младост“ ще се поправи покривът и ще бъде поставена топлинна и хидроизолация. Сумата отново е 105 хил. лв. В ДГ 33 „Сребърни звънчета” в район „Овча купел” ще бъдат инвестирани 150 хил. лв. за топлинно изолиране на външните стени.

Училищата,
които са включени в списъка за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, са 129 ОУ „Антим Първи”, 164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес”, 14 СУ „Асен Златаров”, 24 СУ „Пейо Яворов”, 88 СУ „Димитър Попниколов”, 149 СУ „Иван Хаджийски”, 37 СУ „Райна Княгиня” и в 74 СУ „Гоце Делчев”.

За 129 ОУ „Антим Първи” и 164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес”, които са разположени в сграда на ул. „Султан тепе“ 1 в район „Оборище”, са заделени 55 хил. лв. от СУСОПФ. С тях ще бъде изместен топлопровод, който преминава през коридора и учебните стаи, разположени на сутеренния етаж. Тръбите са с голям диаметър и захранват абонатната станция на учебните заведения и съседните здания. Сградата на ул. „Султан тепе“ 1 е топлинно сертифицирана през седемдесетте години на миналия век и не отговаря на съвременните изисквания за безопасност.

125 хил. лв. ще бъдат вложени в подмяната на дограмата и ремонт на покрива в 14 СУ „Асен Златаров” в район „Сердика”. Зданието е в експлоатация от 85 години. Целта на заложените мерки е да се постигне по-висок клас на енергийна ефективност и по-добри условия и удължаване на експлоатационния живот на сградата.

За 24 СУ „Пейо Яворов” в район „Подуяне” ще бъдат изразходвани 150 хил. лв. за подмяна на дограмата. Същите дейности ще се реализират и в две училища в район „Овча купел”. 45 хил. лв. ще бъдат инвестирани в ремонтните работи на 88 СУ „Димитър Попниколов”, а за енергийното обновяване на 149 СУ „Иван Хаджийски” – 150 хил. лв.

100 хил. лв. са отпуснати от СУСОПФ за нова дограма на 37 СУ „Райна Княгиня” в район „Люлин“, тъй като от построяването на учебното заведение тя не е сменяна. 295 хил. лв. ще се инвестират за ремонта на покрива и поставянето на топло- и хидроизолация в 74 СУ „Гоце Делчев” в район „Връбница“. Предвижда се да се работи по четирите учебни корпуса на училището, както и по покрива над спортната зала.

Отделно мерки за енергийна ефективност ще бъдат въведени и в две училища в район „Витоша”, които не са в списъка с 16-те учебни заведения. Едното е 5 ОУ „Иван Вазов” в кв. „Павлово”, за което са заделени 200 520,52 лв. Сградата му е построена през 1949 г. През 2014 г. са установени компрометирани участъци от покривната конструкция. Същата година са отпуснати средства за ремонт на покрива и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Понастоящем са установени и други проблеми – по фасадата на сградата се наблюдават участъци с нарушена цялост на мазилката или напълно липсваща такава. Това е причинено от течове от водосточните тръби. Със средствата от Специализирания общински приватизационен фонд фасадата на обекта ще се обнови и топлоизолира. Очаква се дейностите да доведат до намаляване на разходите за отопление, както и до подобряване на цялостната визия на сградата.

Второто учебно заведение е 52 ОУ „Цанко Церковски” в кв. „Бояна“. В него ще се вложат 283 293,17 лв. Сградата е построена през 1962 г. и досега в обекта не са изпълнявани мерки за повишаване на енергийната ефективност. Установени са проблеми по покривите на двата корпуса на училището. Отоплителната инсталация също е компрометирана, нарушена е проводимостта на някои от радиаторите и се наблюдава корозия на хоризонтални и вертикални щрангове. Необходимо е да бъде проектирана изцяло нова система. Затова 201 984,97 лв. ще бъдат вложени в мерки за енергийна ефективност, а 81 308, 20 лв. – в изготвяне на проект и реализирането на нова отоплителна система.

Други дейности

Освен проектите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинските учебни заведения с настоящето решение на СУСОПФ и Столичен общински съвет ще бъдат разплатени и близо 246 хил. лв. за приключило конструктивно укрепване на 25 ОУ „Петър Берон”. Ремонтът е извършен през лятото на 2016 г. с цел да се осигури нормалният учебен процес.

През 2017 г. ще бъде довършен и физкултурният салон на 149 СУ „Иван Хаджийски” в район „Овча купел” с 400 хил. лв. от специализирания приватизационен фонд на СО. Зданието на учебното заведение е изградено през 1998 г., но поради липса на средства спортното съоръжение не е довършено. Заниманията на учениците се осъществяват в пригодена за целта класна стая. За физкултурния салон има изготвен инвестиционен проект, който ще се изпълни на два етапа. Първият включва довършване на всички строителни дейности по изграждането на физкултурния салон, на топлата връзка със сградата на учебното заведение, изпълнение на инсталации, оборудване и обзавеждане. Тези СМР ще възлязат на 1 960 219,08 лв. Във втория етап е заложено поставянето на ограда, изграждане на подпорни стени и вертикална планировка.

164 ГПИЕ „Мигел Де Сервантес” и 129 ОУ „Антим I”, които са в списъка с обектите за енергийно обновяване, ще получат допълнително 313 284,36 лв. от СУСОПФ. Те ще бъдат вложени в ремонта на училищния двор. През 2013 г. е изготвен инвестиционният проект, който е разделен на два етапа. Първата част на проекта, на стойност 406 038,35 лв., е изпълнена през 2014 г. През 2016 г. и 2017 г. са проведени срещи с ръководствата на двете учебни заведения. По тяхно искане втората фаза от проекта е разделена на два подобекта – II А и II Б. Изпълнението на етап II А е приоритетно. Той е на стойност 313 284,36 лв., с които ще бъде положена асфалтобетонова настилка, ще се извърши разчертаване и ограждане на спортните площадки, монтиране на ударопоглъщаща настилка и на спортни съоръжения, изграждане на осветление. Етап II Б е свързан с монтаж на пейки, ремонт на ограда по ул. „Оборище”, поставяне на настилки, на стъпала и изграждане на площадки. Той ще възлезе на 386 925,94 лв. и ще бъде изпълнен на по-късен етап.

150 хил. лв. са предвидени за строителството на дворна канализация на 2 СУ „Акад. Емилиян Станев” в район „Витоша“. При направени огледи е установено, че съществуващата канализация е компрометирана. Шахтите са запушени и не изпълняват своите функции. Това води до завиряване на спортните площадки и проникване на вода в сутеренния етаж на сградата, където са разположени столовата и складовете.

 

7,55 млн. лв. са инвестирани от СУСОПФ в подобряването на образователна инфраструктура през 2016 г.

В Специализирания общинския приватизационен фонд постъпват средства, акумулирани от дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ). Тези суми се разпределят от СУСОПФ по предложение на общинската администрация. През 2016 г. са проведени 7 редовни заседания на членовете на приватизационния фонд. Депозираните искания за финансиране са за 17,7 млн. лв. Поради ограничените средства разглеждането на част от предложенията е отложено. Общото одобрено финансиране през 2016 г. е в размер на 12 054 148,15 лв. От тях за подобряване на образователна инфраструктура са инвестирани 7,55 млн. лв.

През 2017 г. специализираният общински приватизационен фонд ще извърши плащания в размер на 6 765 416,48 лв. за преходни обекти. Решението за тяхното изпълнение е взето от Столичния общински съвет през 2010, 2011, 2014 и 2015 и 2016 г. Най-голям брой плащания – 25, ще бъдат направени за изпълнението на решения от миналата година. Ще бъде разплатено изграждането на физкултурния салон в 48 ОУ „Йосиф Ковачев”, строително-монтажните дейности и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в общинските учебни заведения, реализирани през 2016 г., разширението на сградата на Първа английска гимназия, ремонтите в някои общински здравни заведения и културни институти.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 05.07.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *