През първата сесия 44-тото Народно събрание е приело 19 закона, 102 решения и 2 декларации

Най-питан е министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков

Прочетена: 138

Десислава Бакърджиева
Свилена Гражданска

През първата сесия 44-тото Народно събрание е приело 19 закона, 102 решения и 2 декларации. Това сочи справка, подготвена от парламентарния пресцентър и дирекция „Пленарни заседания и финални текстове” на парламента. Имало е 43 редовни пленарни заседания.

За периода от 19 април до 27 юли т.г. са внесени 65 законопроекта, като 48 от тях са на народни представители. Постъпили са 113 проекта за решения, от тях 104 са от депутати, както и три проекта за обръщения и декларации.

Сред приетите законопроекти са промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в Наказателно-процесуалния кодекс, в Закона за опазване на околната среда, Закона за движението по пътищата, в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, в Закона за Министерството на вътрешните работи и др.

Използваното време за осъществяването на контролната функция на парламента през първата сесия на 44-тото Народно събрание е 40 часа и 22 минути. Парламентарен контрол е осъществяван в 12 пленарни заседания. Той е бил върху дейността на две правителства – служебното с министър-председател Огнян Герджиков и кабинета с премиер Бойко Борисов.

В Народното събрание от 19 април до 27 юли 2017 г. са постъпили 475 въпроса и 40 питания на депутати. В този период е имало 4 изслушвания и 5 разисквания по питания. Проведени са дискусии за Бялата книга за развитието на Европа, за стратегията за развитие на лечебните заведения за болнична помощ, за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за гарантиране на електроенергийната сигурност на България и за политиките за решаване проблемите на хората с увреждания.

Членовете на правителството са отговорили на 334 въпроса и 19 питания. Най-много пъти е излизал на пленарната трибуна министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – 73, следван от министъра на вътрешните работи Валентин Радев – 30, на здравеопазването Николай Петров – 28, на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – 27, на образованието и науката Красимир Вълчев – 24, вицепремиера по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – 22, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков – 20, на културата Боил Банов – 11, на енергетиката Теменужка Петкова – 10, и т.н.

Най-много въпроси и питания са отправили народните представители Георги Гьоков – 27, Миглена Александрова – 22, Светла Бъчварова – 20, Иван Валентинов Иванов – 19, Стоян Мирчев – 16, Николай Цонков – 13, Теодора Халачева – 12, Филип Попов – 12, Валентина Найденова, Георги Йорданов, Красимир Янков и Цветан Топчиев – по 11. Най-много са били внесени от народни представители от ПГ „БСП за България” – 304 въпроса и 31 питания, и от ПГ на ПП ГЕРБ – 92 въпроса и 5 питания. От ПГ „Обединени патриоти” са отправили 38 въпроса и едно питане, от ПГ на ДПС – 25 въпроса и 3 питания, и от ПГ на ПП „Воля“ – 16 въпроса.

През първата сесия на 44-тото Народно събрание една от ключовите промени, които бяха направени, бе в Закона за опазване на околната среда. Тя бе окончателно приета на предпоследното заседание на парламента преди ваканцията. Изменението бе по предложение на председателите на парламентарните комисии по околната среда и водите Ивелина Василева и по правни въпроси Данаил Кирилов, и зам.-председателя на парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения Станислав Иванов. То осигури „бърза писта“ при обжалвания на т.нар. обекти с национално значение, които се определят с решение на Министерския съвет. Такива са магистралите, първокласните пътища, съоръженията от железопътната и пристанищната инфраструктура, газопреносната система.

„В предложението ни за промяна в ЗООС е заложено евентуалните обжалвания за важни национални обекти да приключват с производство на една инстанция. Въвеждаме и специален ред за такъв тип обекти – съдебното производство да бъде в рамките на шест месеца, в които да има произнасяне и окончателно решение на съда“, обясни за в. „Строител“ Ивелина Василева. „Така даваме приоритет на тези обекти, които са важни за държавата, за развитието на регионите и реализацията на стратегически цели. Нерядко подобни проекти се изпълняват с европейско финансиране, затова е важно сроковете да се спазват. В някои случаи заради продължителни обжалвания е имало забавяния между една и три години в изпълнението на такива обекти. С промените, които предлагаме, акцентираме върху важността им и бързото производство за тях. Така не отнемаме права за достъп до правосъдие, а се опитваме да ограничим злоупотребата с подобни права“, подчерта тя.

Друг нормативен акт, който бе изменен през сесията, бе Законът за движението по пътищата. Депутатите решиха от шест месеца до година да бъде прекратявана регистрацията на автомобил, управляван от неправоспособно лице. Те одобриха да бъде премахнат знак, който предупреждава за контрол на органите в съответен участък.

И тази сесия на парламента не мина без
промяна на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Депутатите приеха промяна в Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, с която срокът за въвеждане и използване на електронната платформа за обществените поръчки е определен на 18.10.2018 г. До същата дата следва да бъде приета и наредба на министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с която се уреждат условията и редът за използване на платформата. Така срокът от 1 юли 2017 г. беше удължен на 18.10.2018 г.

Прагът за плащанията в брой да остане 10 хил. лв.,

реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С измененията се прецизират текстове, които ще подобрят ефективността на прилагането на закона за ангажиране на отговорност на трети лица за непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски на задължени юридически лица. Разширява се кръгът на лицата, по отношение на които може да се ангажира отговорност. Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова обясни, че с промените се създава възможност данъчната администрация да търси отговорност, когато фирми прехвърлят дяловете си на социално слаби лица.

По предложение на Министерския съвет депутатите приеха „Българската банка за развитие“ ЕАД да премине от министъра на финансите към министъра на икономиката, който вече ще упражнява правата на държавата в капитала на ББР. В мотивите на вносителите е записано, че по този начин ще се подобрят координацията и ефективността по дефинирането и прилагането на държавните политики в подкрепа на малките и средните предприятия и повишаване конкуренто-способността на българската икономика като цяло. Народните представители приеха Календар на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, 1 януари – 30 юни 2018 г. През периода ще се проведат шест събития. Срещата на председателите на Комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС (Председателски КОСАК) ще бъде на 21 – 22 януари 2018 г. в София. Интерпарламентарна конференция по въпросите за Общата външна политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана ще се състои на 8 – 10 февруари 2018 г. в София. Интерпарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС е планирана за 19 – 20 февруари 2018 г. в Брюксел. Останалите три ще бъдат в София. Съвместна група за парламентарно наблюдение на Европол ще е на 18 – 19 март 2018 г., Срещата на председателите на Комисиите по енергетика на парламентите на ЕС е предвидена за 13 – 14 май 2018 г. и Конференция на Комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС (Пленарен КОСАК) ще се състои на 17 – 19 юни 2018 г.

Парламентът прие единодушно декларацията относно Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. 206 народни представители гласуваха „за”, нямаше против или въздържали се. В декларацията се подчертава стремежът за по-нататъшно развитие на добросъседството и приятелството между двете страни, както и желанието за активизиране на икономическите и културните връзки и близките контакти между гражданите им. В последните дни преди ваканцията парламентът избра проф. Камен Плочев за управител на Националната здравноосигурителна каса. Одобри и новия състав на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). За председател бе преизбрана доц. д-р Ана Джумалиева, Баки Хюсеинов за зам.-председател, за членове – Орлин Колев, Златина Касърова-Дукова и Сабрие Сапунджиева.

За есенната сесия остана

Законопроектът за концесиите. Той бе приет на първо четене в пленарна зала, но достигна на етап разглеждане на комисии за второ. В него се транспонира новата европейска Директива за концесиите в сила от 18 април 2016 г. Сред останалите законопроекти за септември са и нови промени в Закона за движение на пътищата, в Гражданския процесуален кодекс, в Кодекса за социално осигуряване и др.

Следващото заседание на 44-тото Народно събрание ще е на 1 септември. Това обяви от трибуната председателят на парламента Димитър Главчев, който пожела почивка, но и ползотворна работа на депутатите през ваканцията. Първото есенно заседание ще започне с декларации от парламентарните групи.

Искрен Веселинов, председател на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление: През следващата сесия ще продължим с въвеждането на института „мълчаливо съгласие” и с дебата за промени в ЗУТ

Г-н Веселинов, как протече първата сесия на 44-тото Народно събрание?

С доста политически страсти. Нека отбележим, че това беше период, през който се конструираше парламентът и изпълнителната власт след проведени избори, тежка предизборна кампания и много нереализирани намерения в предходното 43-то Народно събрание. Нямаше как това да не се отрази на първите месеци от новия мандат.

Днес можем да кажем, че управлението е достатъчно стабилно. Приоритетите му са уточнени, стабилността на страната е гарантирана, а прогнозите за икономически растеж са достатъчно оптимистични. Беше даден и ясен знак за нова политика по отношение на доходите, за преодоляване на демографската катастрофа и за защита на потребителите от произвола на банки и монополни структури. В тази посока бяха започнати важни законодателни промени. Ще спомена само повишаването на минималната пенсия и промените в Гражданския процесуален кодекс, които слагат край на явлението „вечен длъжник“, въвеждайки за физическите лица абсолютна давност от 10 години за дълговете им, след която те не могат да бъдат притеснявани.

Кои бяха основните теми в оглавяваната от Вас парламентарна Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление?

Доста неща свърши комисията ни. Започнахме с един по-активен диалог с Националното сдружение на общините в Република България. Дори изготвихме ЗИД на Закона за общинската собственост по тяхно предложение, за да уредим възможността за отдаване на лекарски и зъболекарски кабинети в малките населени места. Проведохме срещи и с други неправителствени организации, свързани с местното самоуправление и строителния бранш, защото за нас те са естествен партньор. Безспорно най-сериозният законопроект, по който работихме, беше Административно-процесуалният кодекс (АПК). Като „Патриотичен фронт“ в предходния парламент водихме дълга борба за приемане принципа на мълчаливото съгласие в административния процес и не успяхме да го наложим. Сега темата залегна в коалиционното споразумение и намери своята реализация. Новият АПК въвежда регламента за мълчаливото съгласие и с това, от една страна, ще дисциплинира администрацията, ще я накара да работи в срок, а от друга, ще гарантира на гражданина, че ще може да получи своето право автоматично в случай на забава.

Освен сериозния брой законодателни предложения и проекти за решения, разпределени от председателя на НС, започнахме дебат в комисията по най-големия проблем за България – пропастта в развитието на регионите. Поисках доклад от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по въпроса и той разкри мрачна картина – почти половината БВП на страната се произвежда само в един регион с център София, който достига и 76% от средния за ЕС БВП. Доходите в столицата са два пъти по-високи, отколкото във Видин, и ножицата продължава да се отваря. Очертава се ясно разделение на България на две – Северна и Южна, като Северът изостава във всички показатели – икономически, социални, демографски. БВП, произвеждан на север от Балкана, е три пъти по-малък от този на юг. На юг отиват и 84% от чуждите инвестиции и 2/3 от туристическите приходи, безработицата е много по-ниска и пр.

Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание проведе сериозно разискване по доклада и прие специално решение по него. То гласи, че подкрепяме разработването и прилагането на интегрирани подходи и целенасочени програми като национален инструмент за допълнителна подкрепа на изоставащите в социално-икономическото си развитие райони с цел постигане на икономически растеж, откриване на нови работни места и привличане на инвестиции. Настояваме Министерството на финансите в рамките на бюджетната процедура за 2018 г. и съобразно възможностите да осигури допълнителни финансови ресурси за МРРБ и за министерствата, изпълняващи мерки в съответствие с тяхната компетентност по целенасочени програми за подкрепа на тези територии.

Решението е прието единодушно с 15 гласа „за“ и е изпратено както към МРРБ, така и в Министерството на финансите.

С какво планирате да започнете през есенната сесия?

Заедно с колегите от „Обединени патриоти“ сме вносители на промени в Закона за гражданската регистрация, който изисква в момента всеки да има три имена – собствено, бащино и фамилно. Проблемът е, че в много държави бащиното име отсъства като атрибут в именната им система. Сега децата, родени в тези страни, се записват в регистрите само с две имена, а на родителите коства нерви и съдебни процедури да извоюват бащиното. Многократно с този проблем е занимаван омбудсманът на Република България и той е издал становище, че е недопустимо да се създават подобни административни пречки пред българските граждани. Затова ще предложим нова регулация и лицето, родено извън страната, или неговият представител да може да изисква вписване на бащино име чрез заявление. Това, разбира се, е малък частен случай, но касаещ много хора и тяхното чувство за принадлежност към българската нация.

Големите приоритети остават АПК и мълчаливото съгласие, дебатът за промени в ЗУТ и мерките за преодоляване регионалните неравенства. Като знаете, в МРРБ вече има създадена работна група за промяна на ЗУТ. Основната цел е облекчаване на инвестиционния процес, намаляване разходите и губенето на време за хората и фирмите. Има обаче и революционни предложения за нов ЗУТ и за три нови закона, които да го заменят. Дебатът предстои.

Много важна е и темата за въвеждане на ТОЛ системата за камионите, която може да генерира по 700 – 800 млн. лв. допълнително средства за развитие на пътната ни инфраструктура. Смятам да насроча дискусия за нея още в първите дни след ваканцията. Знаете, че сега с евтините ни винетки ние на практика субсидираме транзитните ТИР-ове, които разрушават пътищата, замърсяват и създават заплахи а ПТП. Насочени към изоставащите региони, тези средства могат да подобрят сериозно шансовете им за развитие и за привличане на инвестиции.

Инж. Петър Кънев, председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм: ББР премина към министъра на икономиката

Тръгнахме много трудно. Имам доста стаж в българското Народно събрание, но за пръв път ми се случва толкова бавно да започва работата. Стана така, че едва в края на третия месец парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм започна да разглежда законопроекти, на които е вносител е Министерският съвет и са минали по цялата процедура за внасяне на промени от страна на правителството. Използвахме ситуацията и направихме изслушване на новите ръководства на двете ресорни министерства – на икономиката и на туризма. Ние сме единствената комисия, която наблюдава две ведомства. На две от заседанията министрите на икономиката и на туризма представиха своите политически кабинети и ни запознаха с приоритетите на работата им. Беше проведен и т.нар. блиц контрол. Междувременно комисията навлезе в нормален режим на работа.

На едно от последните заседания на 44-тото Народно събрание преди ваканцията мина на две четения Законът за изменение и допълнение на Закона за Българската банка за развитие. Чрез промяната стана прехвърляне на ББР от министъра на финансите към министъра на икономиката. Единодушно в икономическа комисия, както и в пленарна зала бе прието изменението. Считаме, че мястото на ББР е в Министерството на икономиката, защото в края на краищата банката е създадена да подпомогне малкия и средния бизнес. Тепърва ни предстоят няколко интересни законопроекта. Най-важният от тях ще е промяната в Закона за туризма. Предполагам, че октомври – ноември оглавяваната от мен комисия ще се занимава с измененията в него. Успоредно с това ще гледаме и проекта за бюджет за 2018 г.

В следващия брой на в. „Строител“ четете интервю с инж. Петър Кънев

Халил Летифов, председател на парламентарната Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения: Разгледахме и приехме редица изменения в Закона за движението по пътищата

Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения (КТИТС) имаше редовни заседания през първата сесия на 44-тото Народно събрание. Бяхме доста натоварени през цялото време. Разгледахме и приехме редица изменения в Закона за движението по пътищата (ЗДП). Дори и в последната работна седмица на НС проведохме заседание на КТИТС, на което приехме на второ четене поредния законопроект за изменение на ЗДП с много на брой и различни като обхват промени. Нов момент в тях е да се увеличи образователният ценз за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство. В момента условието да си извадиш шофьорска книжа е да имаш завършен 8 клас, а в новите текстове се предлага да стане 10 клас. Други важни изменения са да има по-високи санкции за каране в аварийната лента на магистралата и пробите за наркотици да не се обвързват с времето на приема им. Предстои тези предложения да се гласуват от парламента през есента.

Сред промените в ЗДП, гласувани на първо и второ четене, и в комисия, и в НС, която вече е в сила, е премахването на пътния знак Е24, който указва къде се извършва контрол с автоматизирани технически средства или системи. Други одобрени предложения са прекратяването на регистрацията на автомобил (за период от шест месеца до една година), управляван от неправоспособно лице, или употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 промила, или наркотични вещества и техни аналози. Актуализира се и редът за установяване употребата на алкохол
и/или наркотични вещества или техни аналози от водачите на моторни превозни средства.

През последните месеци КТИТС прие на първо четене и ЗИД на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), както и на Закона за концесиите, които ще разгледаме на второ четене през новия сезон. През есента Комисията ще продължи и работата си по Закона за движението по пътищата, като се надявам тя да е по обещания нов норматив от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Засега няма яснота на какъв етап е новият нормативен акт. Очаквам да има и още промени в ЗЕДЕП – това ще е другата основна сфера в дейността на КТИТС.

Ако трябва да направя равносметка за работата на Народното събрание, считам, че имаше доста загубено парламентарно време. През първата сесия липсваха законопроектите от Министерския съвет, свързани с т.нар. управленска програма. Това забавяне коства доста на бизнеса и на българските граждани, гласували доверие на всички парламентарни групи. Липсваше законодателство, което да повишава доходите и социалното положение на хората, както и за подобряване на бизнес средата и за икономически подем. Другата критика е, че има доста законодателни инициативи, около 80, които са в наказателна процедура.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 07.08.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.