Малина Крумова: Трябва да продължим усилията за формиране на механизъм за по-нататъшно обновяване на жилищните сгради

Прочетена: 85

За мен е огромна чест да присъствам на този голям форум, защото той се утвърди като един успешен начин на комуникация между изпълнителната власт и строителния бранш. Считам, че това е диалог, който подпомага формирането на важни процеси и политики в страната. В момента пред строителния бранш има много перспективи. Една от тях касае ВиК сектора. Фирмите са в очакване да се реализират редица проекти, а ние като управляващи имаме амбиция да обявим обществени поръчки за възлагане на част от дейностите, за които има проектна готовност. За да се случи това, е необходимо да имаме утвърдената документация.

Ще обособим механизъм за по-адекватно финансиране на ВиК сектора. В тази връзка със Световната банка разработваме стратегия за финансиране на отрасъла. Чрез документа ще се установи механизъм за осигуряване средства на онези територии, които към настоящия момент не отговарят на изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ или за друг вид европейско финансиране, за да може да се решат проблемите им. Целта е постигане на съответствие с изискванията на европейското законодателство по отношение на канализацията и пречистването на отпадъчните води.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството има с какво да се похвали и за

Националната програма

за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС).

Убедени сме, че трябва да продължим обновяването на жилищните сгради, резултатите са значими. За нас е важно тази програма да бъде поставена в контекста на цялостната жилищна стратегия, която сега се разработва. Тя ще представи мерки, които са не само финансови, но и законодателни, структурни и функционални за подобряване на жилищния фонд в страната.

Имаме над 3,9 млн. жилища в България, като основната част от тях са частна собственост. Много по-лесно е, когато една собственост е публична, да се правят каквито и да е обновявания в нея. Един от основните проблеми е, че в условията на етажна собственост имаме неразбиране на отделните собственици относно тяхната отговорност за общите части на сградите, при които често липсва системна поддръжка. Важна е и годината на въвеждане в експлоатация. Фондът не е съществено остарял – едва 1/4 от него е изградена преди 1959 г., но той се характеризира с изключително бързо влошаване на състоянието по отношение на конструктивните изисквания, поради неподдържане особено в последните 30 години. Освен това част от фонда е строен при различни норми и изисквания, особено този по индустриален способ.

Какви са ползите от
програмата?

Те са многостранни и засягат различни сегменти – от една страна, подобряване на условията на живот, от друга страна – спестяване на средства, които впоследствие могат да се използват за друго. Всички сме наясно, че програмата води до подобряване на общия изглед на населените места, на икономическото състояние. Да не забравяме и ползите за частния бизнес. Програмата е възможност за малките и средните компании в строителния бранш да имат постоянна ангажираност и работа.

НПЕЕМЖС се изпълнява в 165 общини, в 2022 сгради, които имат подписани споразумения с Българската банка за развитие за финансиране. Сключените договори за инженеринг са 1579. В реализацията на тези договори участват 919 изпълнители. Това е една съществена цифра на заети фирми, които осигуряват работа на над 20 хил. души. 708 сгради са въведени в експлоатация, а в момента се изпълняват още 614 сгради.

Какво предстои?

Около 11 млн. кв. м РЗП ще бъдат обновени по Националната програма. Общият брой на индивидуалните жилища, които ще бъдат реновирани, е над 140 хил., а обитателите са над 340 хил. От внедряването на мерки за енергийна ефективност ще постигнем съществени ползи и за екологията. Очакваната икономия на енергия от обновяването на тези 2022 сгради е над 975 226 MWh/год. и над 319 килотона въглероден двуокис спестени емисии. Това ще доведе до по-чиста околна среда. Прогнозата за намаляване на енергопотреблението е между 40 и 60%.

Постигнати резултати

През юли възложихме извършване на текуща оценка, която показа, че Националната програма постига търсените ефекти, като намаляване на разходите за енергопотребление и отопление в жилищата, подобряване на комфорта и спестени парникови емисии. Отчитаме и някои други положителни резултати – повишаване на общественото разбиране на необходимостта от обновяването на жилищните сгради. Разбира се, регистрира се съществен принос към икономиката, строителния бранш и заетостта.

Проведохме анкета сред живущите в 106 сгради, които са обновени преди началото на предходния отоплителен сезон. Над 65% от анкетираните са удовлетворени от програмата, а едва 2,7 отговарят, че не са доволни. В рамките на оценката са извършени три контролни обследвания, като две от сградите са показали клас B на енергийно потребление, въпреки че по програмата оптималният вариант е да се постига клас С. Домакинствата са спестили средно 30% (200 лв.) спрямо предходния отоплителен сезон, като за някои са отчетени намаления над 60%.

Бъдещето на програмата

Убедени сме, че трябва да продължим усилията за формиране на механизъм за по-нататъшно обновяване на жилищни сгради, защото много от тях са в лошо състояние, а резултатите до момента са изключително големи. Категорично е необходимо да осмислим позицията си по отношение на конструктивните мерки, които се оказват един от проблемите – не само при по-старите сгради. Някои от обектите, реализирани по индустриален способ, са в по-лошо състояние от здания, строени преди 50 – 60 – 70 години. Трябва да има обективна оценка за отчитане на действителните резултати, да се прави системен мониторинг по отношение на тези резултати, както и да се засили отговорността на собствениците. Трудно може да се постигне устойчивост, ако нямаме разбиране от тяхна страна, че е изключително важно те да продължат да поддържат общите части на сградите със собствени усилия и средства.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 04.10.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.