Инж. Галина Василева: Договорени са 50% от бюджета на ОПТТИ

Проблемите на програмата са свързани най-вече с безбройните обжалвания

Прочетена: 97

Договорените средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ са близо 50% от общия й бюджет. Разплатените средства към бенефициентите и изпълнителите на договорите, които са сключени по обществените поръчки, са 12%. Това са 221 млн. евро. Те са разделени по двата фонда, които финансират програмата – Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). По КФ са платени 87 млн. евро, а по ЕФРР – 134 млн. евро, където по-големият процент на плащанията се дължи на бързото развитие на проекта за третия лъч на метрото в столицата. Сертифицираните разходи към ЕК са с 2% по-ниски от разплатените. Това са данните към 15 септември т.г.

Управляващият орган (УО) много стриктно следи процента на сертифицирани разходи, изпратени към ЕК, защото те показват степента на усвояване и са много важни по отношение на правилото N+3. За първи път тази година то ще бъде приложено към оперативната програма и ще се проследи дали са изпълнени целите.

През 2017 г. няма да имаме проблем в това отношение, тъй като със сертифицираните средства към момента сме изпълнили целите и по двата фонда. Предизвикателството ще бъде през 2018 г., когато трябва да сертифицираме разходи за над 400 млн. евро по двата фонда. За достигане на тези суми трябва да се даде силен тласък на тръжните процедури, които все още не са приключили, както и на изпълнението на някои от големите проекти.
Необходимо е да има усилено строителство през 2018 г.

Не трябва да допускаме загуба на средства по
„ОПТТИ 2014 – 2020“.

Към оперативните програми, които са постигнали целите си в края на 2018 г., ще се разпредели т.нар. резерв за изпълнение, който за България е 6%. Непрекъснато правим прогнози на разплащанията. Считаме, че ще се справим с разходите за 2018 г., но това не бива да ни успокоява, а напротив – трябва да полагаме още по-големи усилия.

И в този програмен период ОПТТИ финансира големи инфраструктурни проекти. Това е и предимство, и предизвикателство, защото ресурс, равностоен на 88% от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, стои зад 6 големи проекта. Именно те ще определят размера на усвоените средства и съответно успеха или неуспеха й. Това са рехабилитацията на жп отсечките Пловдив – Бургас и Елин Пелин – Костенец. Общият ресурс, необходим за двата проекта, за да бъдат завършени в рамките на 2023 г., е 900 млн. евро. Втората фаза на проекта за жп линията Пловдив – Бургас е във финален етап на разглеждане от УО и предстои да бъде изпратен в ЕК. Очаквам в началото на следващата година да имаме одобрение.

Постигнахме съгласие
с ЕК изграждането на АМ „Струма“

да се раздели на два формуляра за кандидатстване, предвид това, че готовността на двете части на АМ „Струма“ е в различен етап. Първата апликационна форма за лот 3.1, 3.3 и тунел „Железница“ е на стойност 388 млн. евро. Тя е одобрена на национално ниво, а положително решение от Европейската комисия трябва да има до края на ноември. Изпълнението на лот 3.3 от АМ „Струма“ се развива с много добри темпове. Очак­ваме същото да се случи през 2018 г. с лот 3.1, тъй като вече има разрешение за строителство и наскоро дейностите стартираха.
За лот 3.2 на АМ „Струма“ се говори много. Индикативната стойност на проекта е 600 млн. евро. Изпълнението на този лот прави рисков целия проект за изграждане на АМ „Струма“, застрашава цялата Приоритетна ос 2 на

ОПТТИ, както и участъците на АМ „Струма“, изградени през първия програмен период с финансиране от ОП „Транспорт 2007 – 2013“. Затова ще се фокусираме след приключването на екологичните процедури за лот 3.2, да изготвим тръжната документация, да стартираме обществените поръчки за строителство и строителен надзор, както и върху подготовката на апликационната форма, която е не по-малко важна. Необходимите 600 млн. евро не могат да се осигурят на този етап от ОПТТИ, налични са 200 млн. евро.

Друг голям проект е изграждането на третата линия на столичното метро. Първоначално в „ОПТТИ 2014 – 2020“ бях заложени 8 метростанции, но впоследствие бяха включени още 4, с което станаха общо 12. Те формираха втория етап от разширението на метрото от „Овча купел“ до „Горна баня”. Това е първият одобрен проект от ЕК. Той е с две апликационни форми, като одобрената безвъзмездна помощ е в по-голям размер от допустимите средства, тоест парите, които ние можем да предоставим от Приоритетна ос 3. Ресурсът, който имаме по ОПТТИ за третата линия на метрото, е 390 млн. евро. Останалата част от финансирането ще осигури Столичната община. И двата етапа вървят с добри темпове, като физическото изпълнение на първия е достигнало 40%, което е най-доброто по ОППТИ.

Приоритетите за 2018 г.

Както споменах, трябва да започнем подготовката на формуляра за кандидатстване за лот 3.2 за АМ „Струма“. Това ще стане веднага след издаване на положително решение от Министерството на околната среда и водите за избрания вариант на преминаване на автомагистралата през Кресненското дефиле. Успоредно с това е важно да стартира и подготовката на тръжната документация. За да може да завърши проектът в рамките на програмния период, реалното строителство трябва да започне най-късно в началото на 2019 г.

През 2018 г. ще приключат тръжните процедури, една част от които вече са стартирали, и ще бъдат подписани договорите зa изпълнението на всички големи проекти по Приоритетна ос 1 и 2. В ход е процедурата за строителството на жп трасето Елин Пелин – Костенец, но тя се обжалва. Наскоро се обяви търгът за тунел „Железница“ с три лота за строителство, но все още не е обявена процедура за строителен надзор. Този проект много закъсня, с повече от 2 години. Това не беше предвидено.

Оперативната програма финансира и други по-малки проекти и такива за техническа помощ. През 2018 г. очаквам да се проведат тръжните процедури и да се подпишат договори за тях, за които също е необходим голям период от време. Те са за реконструкция на жп гари, внедряване на интелигентни системи за управление и контрол на различните видове транспорт, за подобряване корабоплаването по р. Дунав, както и техническа помощ за подготовка на жп и пътни проекти.

Проблемите на ОПТТИ

са свързани най-вече с провеждането на обществените поръчки и безбройните обжалвания. Това забавя много проектите, а имаме времева рамка за реализацията им. Има риск да се случи това, което стана през първия програмен период, а именно последните 2 години да изпълним болшинството от тях.

Най-голямата трудност за оперативната програма е осигуряване на допълнително финансиране по Приоритетна ос 1 и 2. На база на индикативните стойности на проектите недостигът по двете приоритетни оси е в рамките на 450 млн. евро. Само 400 са за АМ „Струма“ за лот 3.2. Това ще е предизвикателство за държавата.

„ОПТТИ 2014 – 2020“ се допълва от Механизма за свързване на Европа, по който се очаква да се изградят над 100 км жп линии, 9 жп гари и да се въведат различни мерки за подобряване на управлението на въздушния трафик.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 05.10.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.