Учреди се Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за човека и природата в Кресненското дефиле“

Прочетена: 151

Десислава Бакърджиева

На Учредително събрание се създаде Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за човека и природата в Кресненското дефиле“. То се проведе в сградата на Камарата на строителите в България, където ще бъдат седалището и адресът на управление на новата организация. Тя ще изпълнява дейност в обществена полза, изразяваща се в проучване, опазване и възстановяване на дивата флора и фауна на територията на Кресненското дефиле и в ангажирането на населението в доброволни дейности за опазване на природата в района и за осъществяване на обществен контрол. Учредители са Лесотехническият университет (ЛТУ), Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Камарата на строителите в България (КСБ) и неправителствените обществени организации Федерация на потребителите в България, Българска асоциация на пострадалите при катастрофи, Български ловно-рибарски съюз, Сдружение „Клъстер Зелен Транспорт”, Българска асоциация за селски и екологичен туризъм, Сдружение „Клъстер Уелнес БГ“; Екологично сдружение „Марица 2004“, Съюз Интелигентна България, Балкански център за устойчивост и екоинженеринг, НГК „Природата за хората и регионите”, Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“; Съюзът на ландшафтните архитекти, Сдружение „Български будители“ и Сдружение „Зелена Кресна“. КСБ бе представена от почетния председател инж. Симеон Пешов и инж. Мирослав Мазнев, експерт в Камарата. На събитието присъства и председателят на УС на КСБ инж. Николай Станков. Гости на форумабяха кметовете на Симитли Апостол Апостолов и на Кресна Николай Георгиев, както и инж. Дамян Дамянов, директор на Югозападно държавно предприятие. На срещата присъстваха още прокуристът и главен редактор на вестник „Строител” Ренета Николва, екипи от в. „Строител” и „24 часа” – медийни партньори на сдружението.

Заседанието откри инж. Симеон Пешов, който представи основната идея на Сдружение „Бъдеще за човека и природата в Кресненското дефиле“ – да покаже, че
пред всички екологични проблеми най-важен е човекът.

„Природата е средата, където човекът трябва да може да живее по начин, по който най-пълноценно да работи и почива, както и да осигури най-добрата среда за себе си и за поколенията напред. Това не значи хората да се затворят в своите градове и села и да не извършват нищо, за да не се наруши свободното развитие на растенията и животните. Така наречените „зелени еколози“ ни казват – оставете планината, оставете реките и всичко, свързано с природата, животните и растенията. Ние казваме обратното – хора, отидете в природата при животните и растенията, но по начин, който да съвмести нашето присъствие с тях. Само когато човек опознава природата, може да я обикне“, заяви инж. Пешов. Той подчерта, че наскоро са се случили две събития в региона на Кресненското дефиле. Едното позитивно – Висшият експертен екологичен съвет при МОСВ одобри осъществяването на инвестиционното предложение за Източен вариант Г10,50 за АМ „Струма”. Другото, негативно – пожарът в района на Кресна, който бушува шест дни. „Въпреки усилията на пожарникари, горски и доброволци се унищожиха много декари. В тази връзка нашите амбиции са да разработим устройствен план на една голяма зона до Кресненското дефиле. С лесоустройствени проекти ще изготвим програма за най-пълното възстановяване на растителните видове. Ще направим същото и с животинските видове. На база изградения лесен достъп дотам чрез магистралата ще развием зони за отдих, спорт, туризъм и развлечения. Към тях ще се обособят търговски, хотелски, СПА зони, за да може повече хора да се възползват от богатството на нашите минерални извори. Ще се определят зони за биоземеделие, животновъдство. Така ще се засили интересът към района и ще се привлекат средства и инвестиции. Ще се създадат работни места и вместо обезлюдяване ще увеличим интереса към тази територия и ще привлечем нови хора. Целта на изградената инфраструктура не е само за бързо преминаване през определен район, а за откриването пред хората и бизнеса на нови възможности в региона. Ще търсим и привличаме средства по различни програми и ще подпомагаме общините и малките населени места в участието им в такива. Така ще покажем на практика, че природата ни дава много, ако успеем да се съвместим правилно с нея”, заяви инж. Симеон Пешов.

Първата точка от дневния ред на заседанието включи гласуване на решение за учредяване и регистрация на сдружение с нестопанска цел. След това
структурата определи целите и средствата за тяхното постигане.

Третата точка бе приемането на устав и избирането на председател и членове на Управителния съвет. За председател на УС на „Бъдеще за човека и природата в Кресненското дефиле“ бе избран Владимир Харизанов (Сдружение „Зелена Кресна“). Членовете на УС са доц. д-р арх. Валери Иванов (УАСГ), д-р Веселин Грозданов („Сдружение „Клъстер Зелен Транспорт“), Владимир Тодоров (Българската асоциация на пострадалите при катастрофи), Филип Цанов (НГК „Природата за хората и регионите”), Георги Пиперков (Български ловно-рибарски съюз), д-р Йордан Стоицев (Сдружение „Български будители“), инж. Мирослав Мазнев (КСБ) и проф. д-р Иван Илиев (ЛТУ). Последната точка от предварително обявения дневен ред бе за определяна размера на разноските по учредяването на сдружението. В края на събранието бе решено, че „Бъдеще за човека и природата в Кресненското дефиле“ ще бъде регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение зa осъществяване на общественополезна дейност. Веднага след това Управителният съвет проведе и първото си открито заседание. На него председателят Владимир Харизанов предложи да бъде избран изпълнителен директор на новата организация. УС единодушно гласува позицията да заеме инж. Мирослав Мазнев. „Благодаря за доверието. Всички ние трябва да вложим цялата си енергия в една нелека, но крайно необходима дейност”, заяви инж. Мазнев.

Първата важна задача на Сдружението с нестопанска цел „Бъдеще за човека и природата в Кресненското дефиле“ през следващите 6 месеца ще е да изработи устройствен и лесоустройствени план на територията, за да се набележат конкретни задачи в съответсвие с целите на организацията. Управителният съвет ще привлече необходимите специалисти за изготвянето на плановете.

Основни цели

1. Икономическо, културно, духовно, екологично и инфраструктурно развитие на района около Кресненското дефиле.
2. Съдействие, сътрудничество и организация по изработката на генерален устройствен план на територията за пълноценно развитие – екологично, комуникационно, икономическо, туристическо и урбанизационно.
3. Съдействие, сътрудничество и организация по изготвяне на лесоустройствени планове с цел възстановяване и развитие на растителни и животински видове, засегнати от пожарите.
4. Разработване на програми за изграждане на зони за отдих, спорт, търговия, забавления и туризъм.
5. Проучване, опазване и възстановяване на популациите на диви растителни и животински видове и техните ареали на територията на Кресненското дефиле, като работи приоритетно за тези от тях, които са застрашени в международен и национален мащаб.
6. Популяризиране на идеята за опазване на дивата природа сред населението, в това число включването му в доброволни дейности по опазване на биологичното разнообразие и устойчивото развитие.
7. Изграждане на механизми за осъществяване на обществен контрол по спазване на българското и международно природозащитно законодателство.
8. Съдействие на държавни, обществени, научни, културни, стопански и други институции, организации и граждани в работата им по опазване на биологичното разнообразие и на дивата природа и за съхранението на природните екосистеми за бъдещите поколения.
9. Осъществяване на сътрудничество и обмяна на опит със сдружения и организации със сходни интереси и цели.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 13.11.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.