Проектът на Капиталовата програма на София за 2018 г. е за 492,988 млн. лв.

Средствата ще бъдат за строителството на третата линия на метрото, ремонт на улици и изграждане на детски градини

Прочетена: 434

Росица Георгиева

„Проектът на бюджет на Столичната община (СО) за 2018 г. е 1,433 млрд. лв., което е със 104 млн. лв. повече спрямо изтичащата година”. Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова по време на пресконференция за представяне на планираната финансова рамка. В събитието участва и зам.-кметът по направление „Финанси и стопанска дейност” Дончо Барбалов. Проектодокументът се обсъжда по време на заседание на различните консултативни съвети към СО и с политическите групи в Столичния общински съвет.

Кметът Фандъкова подчерта, че не се предвижда увеличение на размера на местните данъци и такси. Планираните приходи от налози за 2018 г. са 306,6 млн. лв. (13 млн. лв. повече спрямо 2017 г.), а неданъчните постъпления са 347,3 млн. лв. (17,3 млн. лв. повече спрямо 2017 г.). От данъка върху недвижимите имоти, който плащат всички собственици на имоти в София, е заложено СО да събере 103 млн. лв., а от такса смет, с чиито средства се осигурява изцяло почистването и третирането на отпадъците – 200 млн. лв. След приключване на финансовата година и прехвърляне на преходния остатък планираният бюджет на СО за 2018 г. е възможно да стане около 1,5 млрд. лв.

Заложено е Капиталовата програма за предстоящата година да е 492,988 млн. лв. 383,6 млн. лв. от тях са средства, които общината е защитила по европейски програми. 103,5 млн. лв. е предвидено да бъдат вложени в ремонт на улици и булеварди, изграждане на пътни артерии в кварталите, обновяване на трамвайни трасета и мостови съоръжения. 37,7 млн. са планирани за поддръжката и обновяването на вътрешноквартални улици. 10 млн. лв. са разчетени за отчуждаване на имоти, върху които да се изгражда публична инфраструктура.

Най-големият обект за следващата година е строежът на третия лъч на метрото.

2018 г. се определя като ключова за напредъка на проекта. Над 327 млн. лв. ще бъдат дадени за разширението на градската железница. 16,7 млн. лв. от тях са предвидени от бюджета на Столичната община. „Планирано е тунелопробивната машина да излезе на Малък градски театър „Зад канала“, каза столичният кмет Йорданка Фандъкова.

С 15 млн. лв. ще продължи развитието на базовата инфраструктура в София. И през 2018 г. ще се работи активно отново по бул. „Тодор Каблешков”. Ще се отчуждят допълнително имоти за разширяването на пътната артерия в участъка от ул. „Костенски водопад” до бул. „Черни връх”.

Ще продължи изграждането на локалните платна на Северна скоростна тангента (ССТ) при бул. „Рожен”. Залага се строителството на Източната скоростна тангента, която ще осигури връзка между ССТ и бул. „Владимир Вазов”. Дейностите по обекта ще започнат след приключване на отчуждителните процедури, които в момента са в ход.

Един от обектите, залегнал в Капиталовата програма за 2018 г., е реконструкцията на ул. „Първа българска армия” в кв. „Орландовци”. Кметът Фандъкова обясни, че са получени множество сигнали за състоянието на трасето. Предстои провеждането на процедура за избор на изпълнител и стартиране на работа по рехабилитацията му.

Предвидени са половин милион лева за обновяването на бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев”. Към момента все още няма избран проект, по който да се извърши реконструкцията. Разглеждат се различни варианти. Предстои и избор на изпълнител. По думите на Фандъкова за реализирането на проекта Столичната община ще търси финансова подкрепа от страна на правителството. Кметът подчерта, че булевардът осъществява транспортния достъп до новата сграда на Софийския районен съд. Тя припомни, че веднъж СО вече е получила средства от кабинета, които впоследствие бяха пренасочени към ремонта на бул. „Черни връх”. „Ако има избран изпълнител, ще осигурим и финансирането на обекта“, акцентира Фандъкова.

Общината има готовност да започне изграждането на кръгово кръстовище на бул. „Климент Охридски” и бул. „Андрей Ляпчев”. Планира се да бъде довършено обновяването и разширението на бул. „Монтевидео”. Предвидени са средства за продължаване на дейностите по бул. „Шипченски проход”. Заложено е да се проведе нова процедура за избор на изпълнител след прекратяване на

договора с фирмата, работила по първия етап от ремонта през 2017 г.
4 млн. лв. са разчетени за обновяване на различни мостови съоръжения

на територията на Столичната община. Ще започне укрепването на съоръжението при разклона за кв. „Бояна”. „Там с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) имаме договорка ние да обновим обекта, а те да работят по подлеза на Софийския околовръстен път при село Казичене”, обясни Фандъкова.

През 2018 г. с 13,38 млн. лв. ще започне реконструкцията на ул. „Граф Игнатиев”. По-голяма част от средствата са осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). Останалите са заложени в бюджета на СО. А необходимият ресурс за подмяна на ВиК системата ще бъде осигурен от концесионера „Софийска вода“. В момента тече процедура по избор на изпълнител. В проекта се предвижда цялостна реконструкция на настилките на пътната артерия, както и озеленителни дейности. Планира се да бъде обновен основно пл. „Славейков”, където ще се обособят съвременни места за продажба на книги. Според кмета ще се провежда ежедневен пазар, като се осигурят достатъчно места за разходка и почивка. Ще се работи по възстановяване на фонтана, който не функционира от години. Залага се цялостната подмяна на трамвайните релси и ВиК инфраструктурата.

През следващата година ще се проектира реконструкцията на сградата на Столичната библиотека, която също се намира на пл. „Славейков“.

През 2018 г. ще започнат дейностите по обновяването на линията на трамвай № 5. Предвидените средства за целта са 24,63 млн. лв. Планира се закупуването на нови мотриси, които да обслужват трасето след приключване на ремонтните дейности и така стойността на целия реализиран проект ще достигне 35,5 млн. лв.

Още две трамвайни отсечки ще бъдат рехабилитирани – по ул. „Каменоделска” и довършване на кръстовището на бул. „България” и бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов”. Вторият обект ще започне да се изпълнява след приключване на работата по изграждане на метрото в района.

С 6 млн. лв. ще бъде обновено уличното осветление в различни части на града.

Реализирането на инфраструктурните обекти, заложени в Капиталовата програма на Столичната община, обаче е свързано с провеждането на отчуждителни процедури. 10 млн. лв. ще вложи администрацията за придобиване на ключови терени. Част от тях са в кварталите „Манастирски ливади” – изток, „Витоша – ВЕЦ „Симеоново”, „Кръстова вада” и „Малинова долина”.

През 2018 г. Столичната община ще инвестира 32,2 млн. лв. в строителство, основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на общински образователни институции. Над 13,2 млн. лв. са планирани да бъдат вложени в строежа на нови забавачки. Заложени за довършителни дейности са три детски градини – в „Драгалевци”, „Младост” и „Красно село”. Предвижда се да започне изграждането на 8 сгради в различни части на столицата.

И през следващата година ще продължават дейностите по училищата на територията на София. През 2018 г. трябва да завърши първият етап от разширението на сградата на Първа английска езикова гимназия. Ще бъдат обособени допълнителни 16 кабинета и капацитетът на зданието ще се увеличи с 50%. Ще стартира разширението на 9 Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”, както и изграждането на нова спортна зала в 149 училище в „Овча купел”.

Почти 19 млн. лв. ще бъдат вложени за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в учебни сгради. Източниците на средства за целта са различни – от европейски програми, от Националния доверителен екофонд, както и от бюджета на общината.

В направлението „Зелена система”

над 11,7 млн. лв. се отделят за възстановяването на различни обекти. През 2018 г. ще започне обновяването на Западен парк, където над 8,5 млн. лв. са привлечени от „ОПРР 2014 – 2020“ и над 2 млн. лв. са от бюджета на София. Ремонт на входа на Южния парк откъм бул. „Гоце Делчев” е планиран да бъде изпълнен през следващата година. Предвижда се също и реализирането на парк „Въртопо” в район „Младост”. 202 хил. лв. са отделени за компенсаторно озеленяване на коригираните участъци от Владайска река. Ще започне и обновяването на клетките на приматите в зоологическата градина. За целта ще бъдат инвестирани 1,5 млн. лв. Проектът вече е готов и предстои неговото изпълнение.

183,8 млн. лв. е заложеният размер на план-сметката за направлението за следващата година.

Средствата са увеличени с 11 млн. лв. „Ще продължим да работим по промяна в методиката за изчисляването на такса „Битови отпадъци“, както законът ни задължава да правим това от 2020 г.”, каза Фандъкова. Над 12,5 млн. лв. се планира да бъдат вложени в рекултивация на старите депа за битови отпадъци в кв. „Суходол” и кв. „Долни Богров”, както и в местност Садината.
През 2018 г. ще продължи изграждането на водопроводна инфраструктура в кв. „Горна баня”. Ще се изпълнява вторият етап от строителството на главен клон 2 в кв. „Модерно предградие” и довършване на канализацията по ул. „Костенски водопад” в кв. „Манастирски ливади” – изток. Средствата за реализирането на тези обекти са от бюджета на Столичната община. Водопровод и канализация в различни части на града ще се изграждат и като изпълнение на инвестиционната програма на концесионера „Софийска вода”.

През 2018 г.

София ще бъде спортна столица на Европа.

1 млн. лв. ще бъдат дадени на общинската фондация, която отговаря за организирането и провеждането на инициативата. Те ще са за дейности, свързани със спортни мероприятия. Планира се два пъти да се увеличи размерът на парите, които ще бъдат дадени за развитие на детско-юношеските клубове. По тази програма на Столичната община през последните две години са финансирани 69 проекта.

420 хил. лв. ще бъдат вложени в ремонта на Столичния куклен театър. Ще продължат инвестициите в разкриването на културно-историческото наследство.

Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ)

През предстоящата година се очаква да започнат строителните дейности по изпълнението на проекта за превръщане на сградата на Топлоцентралата на Националния дворец на културата (НДК) в Център за съвременно изкуство. Проведен е конкурс и е избран проект, по който да се извърши трансформацията. Сградата се намира в Южния парк и към момента е почти разрушена. Продължава подготовката за провеждането на архитектурен конкурс за обновяването на площад „Света Неделя“. Ще се организира и състезание за избор на проект за адаптиране на пространството пред НДК и експониране на паметника на Първи и Шести пехотен полк.

В НАГ продължава активната работа по провеждането на конкурса за обновяването на Зона 3 от Централната градска част. Това е районът Градската градина, пространството около Руската църква, пл. „Александър I“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Георги Сава Раковски“, ул. „Княз Александър I“, ул. „Генерал Гурко“, ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Московска“.

По част от обектите, заложени за изпълнение в Капиталовата програма на София, ще се работи заедно с държавата. Такъв проект, например, е разширението на Южната дъга на Софийския околовръстен път от район „Младост“ до АМ „Тракия“. Предстои АПИ да обяви процедура, с която да избере изпълнител. Продължават дейностите по проекта в участъка от бул. „Братя Бъкстон“ до АМ „Люлин“. Според кмета Йорданка Фандъкова държавата е поела ангажимент да осигури средства за реализацията му през 2019 г.

По-малки обекти, за изпълнението на които НАГ планира да работи през 2018 г., са свързани с изграждане и обновяване на съществуващите връзки между ул. „Граф Игнатиев“ и Борисовата и Княжевската градина.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 14.12.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.