103 млн. лв. ще бъдат инвестирани в обновяването на пътна инфраструктура в Столичната община през 2018 г.

Проектобюджетът ще бъде внесен в СОС на 12 януари

Прочетена: 130

Росица Георгиева

„1,433 млрд. лв. предлагаме да бъде проектобюджетът на Столичната община за 2018 г. Запазихме нивата на местните данъци и такси, които плащат гражданите, като осигуряваме по-високи приходи. Капиталовата програма ще бъде 492,988 млн. лв. Над 75% от тези средства са защитени по проекти с европейско финансиране“. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на семинар в Правец за представяне на проектофинансовата рамка за 2018 г. Във форума участваха централната и районните администрации на Столичната община, общински съветници, зам.-кметовете по всички направления.

По думите на Фандъкова проектодокументът ще бъде официално внесен на 12 януари 2018 г. за разглеждане и приемане от Столичния общински съвет (СОС). „Приоритетите за следващата година остават същите като досега. Около 103 млн. лв. са предвидени за ремонти на пътна инфраструктура, като различното е, че се изравняват средствата за обновяване на големи артерии и вътрешно-квартални улици“, подчерта кметът на София и допълни, че се предвижда увеличаване на парите за транспорт, които ще бъдат вложени в подобряване на условията на труд за служителите в сектора. „Големият ни приоритет е свързан с повишаване на качеството на атмосферния въздух. Това е проблем, с който нито една институция не може да се справи сама. Работим в много добра координация с министъра на околната среда и водите Нено Димов. Имам уверението, че темата за чистотата на въздуха ще бъде разгледана на най-високо ниво по време на Българското председателство на Съвета на ЕС със Съвета на министрите на околната среда и водите и кметовете на европейските градове“, каза още Фандъкова. Тя припомни, че най-голям обем от средства се планират за строителството на третия лъч на метрото, което е не само важен транспортен, но и екологичен проект. 47% от първия етап на третата линия вече са изпълнени. До края на 2019 г. ще бъдат завършени първите 12 км от третия лъч от бул. „Владимир Вазов” до Софийския околовръстен път при „Горна баня”. В бюджета за 2018 г. е планирано да бъде продължено и обособяването на буферни паркинги при метростанцията на Националния стадион „Васил Левски“ и на една от спирките в жк „Люлин“. Целта е да се намали притокът на автомобили към централната част на града, което също ще има положителен ефект за околната среда.

След като в предишния брой на в. „Строител” бяха представени обектите, които ще се изпълняват по направление „Транспорт и транспортна инфраструктура”. В този ще се спрем по-подробно на инвестициите в общинския сграден фонд, екологичната и образователната инфраструктура.

Основните дейности за подобряване на визията на
общинските здания

ще бъдат свързани с тяхната модернизация. 36 млн. лв. е размерът на средствата, предвидени за това, като 15 млн. лв. са от Столичната община, а останалите 21 млн. лв. са от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). От тях за извършване на паспортизация на общински сгради, проектиране на разширения на училища и детски градини, както и за внедряване на мерки за енергийна ефективност са планирани 3 млн. лв.

Общо 6 здания ще бъдат разширени – в „Драгалевци“, „Княжево“, „Павлово“, „Подуяне“ и „Илинден“. През 2018 г. ще продължи изграждането на училищни спортни зали. „През последните години успяхме да инвестираме доста средства в салони към училища. Остават още 3 заведения, в които няма такива съоръжения. Нашата амбиция е в бюджетите до 2020 г. да заложим средства за строежа на салоните и след този срок да няма образователна институция без осигурени условия за спортуване на децата“, каза зам.-кметът по направление „Инвестиции и строителство“ Ирина Савина.

През предстоящата година с европейско финансиране ще започне цялостна модернизация на 24 обекта от
образователната инфраструктура.

Инвестиционните проекти за тях са готови, като за някои от обектите вече тече процедура за избор на изпълнители. Ако търговете приключат в срок и няма обжалвания, е възможно дейностите да започнат през април. Савина уточни, че поради естеството на работата и необходимостта учебният процес да не бъде прекъсван СМР ще завършат през 2019 г. За подобряване на образователната инфраструктура в София ще се търси финансиране и по Националния доверителен екофонд (НДЕФ). „Ще се кандидатства предимно с проекти за модернизиране на училища, тъй като те изискват по-голям ресурс. В проекта за бюджет са заложени средства за съфинансирането им от страна на Столичната община“, поясни Ирина Савина. Тя посочи, че са разработени 14 проекта, като 4 от тях вече са получили одобрение от НДЕФ. През следващата година се очак­ва и останалите 10 да имат положителна оценка от екофонда.

Сериозни инвестиции ще бъдат направени и
в социалната и културна инфраструктура.

В това направление 400 хил. лв. са отделени за ремонт на сгради на читалища, 600 хил. лв. за административни здания. До 2020 г. трябва да бъдат реновирани и двата общински културни института (ОКИ), по които досега не е работено – ОКИ „Средец“ и ОКИ „Надежда“.

В Направление „Зелена система, екология и земеползване“
също са заложени средства, с които да се подобри обликът на града. 3 млн. лв. ще се вложат в почистването на речните корита, които са разположени на територията на Столичната община. Очаква се 1,5 млн. лв. да бъдат инвестирани в почистването на 10 км от речното корито на р. Искър в участъка от края на 500-метровия участък под язовирната стена на язовир „Панчарево” до началото на корекцията при летище София. Разработва се и инвестиционен проект за корекция на коритото на реката с цел предотвратяване на риска от наводнения.

През 2018 г. се предвижда да започне и ремонтът на парк „Владимир Заимов”. Проектът включва обновяване на настилките и осветлението, изграждане на нова детска площадка на мястото на бившата SOS Kinderdorf и на атракционно съоръжение – сух фонтан. Ще бъдат обособени допълнителни фитнес зони и тенис маси, площадка и алея за кучета. Прогнозна стойност на дейностите е 1,8 млн. лв. Планирано е да започне и строителството на нов парк в 10-и микрорайон на жк „Люлин“. Проектът включва изпълнение на нова алейна мрежа, детска площадка, осветление, видео наблюдение, информационни табели, ново озеленяване и др.

През новата година ще продължат усилията за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Ще бъде извършен основен ремонт на втората сграда за стационара към ветеринарната клиника и здание с гаражни клетки в район „Връбница” на стойност 50 000 лв. Други 100 хил. лв. ще бъдат вложени в проектирането и в СМР по приюта в кв. „Слатина“. Ще продължи реконструкцията на общински приют за безстопанствени кучета „Сеславци“, както и обособяването на площадки за разхождане на домашни любимци в парковете на София.
2018 ще бъде годината, в която ще се избере цвят на София,

в който ще бъдат боядисани всички елементи на градската среда, като кошчета за отпадъци или стълбове на светофарите. „Догодина ще въведем унифициран цвят за града. Той ще бъде избран от експерти. Ще решим дали ще е шоколадово кафяво като на Париж, специфично зелено като на Лондон или пък графитено сиво. София трябва да намери своя цвят”, заяви главният архитект на Столичната община Здравко Здравков. Определянето на правилата ще стане с новата наредба за градския дизайн. Приемането й зависи от влизането в сила на промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община, които са внесени в парламента. По определянето на цветовия облик на града ще започне да се работи още в началото на 2018 г.

Арх. Здравко Здравков допълни, че през следващата година се очаква да се проведат и архитектурните конкурси за обновяването на пространствата на площад „Света Неделя” и пред Централната жп гара. Според него районът на гарата е силно подценен. „Там има огромен потенциал за развитие. На 15 минути пеша е от центъра, има всякакъв транспорт. Надявам се с конкурса за площада и обновяването му да привлечем инвестиции в целия район по подобие на площада пред гарата в Ротердам“, каза арх. Здравков.

Около 5,4 млн. лв. са заложени в проектобюджета на общи-
ната за изграждане на ВиК съоръжения.

Основно се разчита на пари, защитени пред ПУДООС и оперативните програми. Дейностите ще са свързани с картиране и подготвителни работи за изграждане на канализация, както и компенсаторно озеленяване.

В направление „Транспорт и транспортни комуникации“

ще продължи работата по обекти, на които са започнали дейности през 2017 г. Предстои обновяване на уличното осветление в шест столични района – „Младост“, „Красно село“, „Подуяне“, „Люлин“, „Връбница“ „Надежда“. Ще бъдат подменени и амортизирани стълбове и осветителни тела. В това направление се очаква да започнат дейностите по удължаване на маршрута на тролейбусна линия 5 от жк „Младост” 1 до втората част на комплекса.

Развитието на велоалеите

също ще е сред приоритетите на Столичната община. Осигурено е финансиране за изграждането на нови 23 км. Съоръженията ще бъдат обособени по бул. „Ген. Скобелев“ и бул. „Патриарх Евтимий“ от Руски паметник до бул. „Витоша”, по ул. „Обиколна“, като това е продължение на съществуващата алея до ул. „Димитър Пешев“. Велоалеи ще бъдат изградени и по бул. „България“, които също ще допълват съществуващите съоръжения до бул. „Ал. Пушкин“. Такива ще има и по бул. „Братя Бъкстон“, които ще са продължение на изградената алея до бул. „Цар Борис III“.

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община по направление „Финанси и стопанска дейност”, в.и.д. зам.-кмет по „Столично общинско здравеопазване“: В последните години се увеличават собствените ни приходи

13 млн. лв. очакваме да е увеличението на постъпленията от данъчните приходи за 2018 г. и 17 млн. лв. от неданъчните. Искам да подчертая, че това ще стане, без да имаме повишение на размера на местните налози и такси. Увеличаване ще постигнем от данъците за възмездно придобиване на имоти.

Към ноември 2017 г. са събрани 30 млн. лв. повече в сравнение със същия месец на 2016 г. Причините за това са нашата работа, готовността на хората и бизнеса да заплащат своите данъци и такси. Всяка година между 90 и 100 млн. лв. от допълнителни приходи отиват в капиталовата програма на града. Над 45,1 млн. лв. е проектобюджетът за общинското здравеопазване за 2018 г.
Дългосрочните задължения на Столичната община към 30 септември 2017 г. са близо 635 млн. лв. По-голямата част от тях са свързани с проекта за столичния метрополитен. Следват кредитите за изграждането на завода за третиране на отпадъци, за рехабилитация на пътища, за закупуване на нови превозни средства за градския транспорт.

Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет: Залагаме на устойчивото развитие на град

Проектобюджетът на Столичната община за 2018 г. е стратегически. Той е ориентиран в бъдещето, не е конюнктурен и популистки. Залагаме на инвестиции в устойчивото развитие на града. Голямата част от парите са насочени за метро и екология. Освен това са увеличени средствата във всички сфери, където това е необходимо.

Венера Милова, директор на Дирекция „Административно обслужване“ в СО: 34 административни услуги ще могат да се заплащат по електронен път

От следващата година 34 административни услуги в София ще могат да се заплащат по електронен път. Те са свързани с издаването на документи за регистрация на лицата, например удостоверения за настоящ адрес, свидетелство за наследници и други. Приложението за плащане по електронен път е изградено и работи в тестов режим. За да може жителите на столицата да се възползват от тези услуги, ще е необходима еднократна регистрация в Електронния портал на София. Чрез изпълнението на проекта за онлайн плащане ще се надградят електронните услуги, които се предоставят в София. Изграден е и портал за обществени консултации.

Анатоли Илиев, организационен секретар на Фондация „София 2018 – Европейска столица на спорта“: През 2018 г. трябва да започне изграждането на 4 спортни зали

През 2017 г. започна проектиране на 10 многофункционални спортни зали в дворовете на училищата. През 2018 г. трябва да започне изграждането на 4 от тях. Това е част от подготовката на инициативата „София 2018 – Европейска столица на спорта“, която се провежда в последните три години. Повече от 600 хил. души се включиха в събитията и спортните празници през годината, а близо 40 хил. лв. са събрани като дарения. През 2017 г. организирахме 47 пресконференции, 18 семинара и 40 обучения на клубове. През предходната 2016 г. стартира Уеб-навигатор, който съдържа информация за 895 спортни обекта и за над 1000 клуба. Част от посланията на инициативата са представени в 180 пана, разположени на 14 метростанции.

През 2018 г. се очаква да се проведат 92 спортни състезания, а на мястото на бившата гара Пионер предвиждаме да бъде изградена вело- и спортна зона – това е наша мечта, която се надяваме да осъществим.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 25.12.2017. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.