Проектобюджетът на Варна за 2018 г. е 384,7 млн. лв.

Най-голямото перо е насочено за благоустройства и инженерна инфраструктура

Прочетена: 284

Елица Илчева

След като преди година община Варна обяви бюджета си от 270,7 млн. лв. за 2017 г. за рекорден, сега се поставя нов с предложения за 2018 г. Проектът е със 114 млн. лв. повече, или е общо 384,7 млн. лв. Изпълнението ще се базира на няколко основни приоритета. Първият от тях е запазване на данъчната тежест, а най-важният е превръщането на морската столица в град на развитието чрез създаването на модерна среда. „Проектобюджетът е балансиран, осигурява средства във всички сфери на обществения живот. Цели реализация на нови инфраструктурни проекти и ремонт на съществуващи обекти“, съобщиха от местната власт.

За благоустройства и инженерна инфраструктура ще се изразходват над 162,3 млн. лв. и това е най-голямото перо. След него се нарежда сферата „Образование“ със 116,1 млн. лв., което е с близо 12 млн. лв. повече спрямо финансовата рамка за 2017 г. Секторът „Здравеопазване“ пък ще получи 18,2 млн. лв., „Социални грижи и подпомагане“ – 14,4 млн. лв., „Култура и почивно дело“ – близо 16 млн. лв., „Икономически дейности“ – 33,4 млн. лв., и т.н.

През идната година общината ще изтегли заеми в размер над 70 млн. лв., които ще подпомогнат реализирането на различни инфраструктурни проекти и мостово финансиране по програмите.
Образование, здравеопазване и социални дейности

В образователната инфраструктура ще се работи основно за създаване на модерна база по европейските програми, а капиталовите разходи са насочени към текущи ремонти. За Първа езикова гимназия са предвидени 900 хил. лв. за преустройство и промяна на предназначението на столовата в актова зала. Продължава реализацията на следните обекти: основен ремонт и преустройство на сграда на ул. „Ген. Колев“ в детска градина – 1,045 млн. лв.; нова детска градина с физкултурен салон, кухненски блок и котел на ул. „Хъшове“ – 2 456 100 лв., от които за 2018 г. са предвидени 460 хил. лв.; нова постройка към ДГ № 23 „Иглика“ – 1 492 800 лв., от които 300 хил. лв. за 2018 г.; и нова сграда към ДГ „Карамфилче“ – 1 642 500 лв., от които 482 500 лв. през идната година. Планирано е и строителството на вертикален комуникационен възел, сигуряващ достъпна среда, преустройство на открита покривна тераса със спомагателно помещение и цялостна фасадна декорация на Младежкия дом на бул. „Цар Освободител“. За целта са отделени 1 524 375 лв.

И през идната година ще продължи обновлението на сградите на детските ясли и кухни, като са предвидени 323 395 лв. Системи за видеонаблюдение ще бъдат монтирани в 12-те детски ясли и това ще струва 120 хил. лв. 1 310 000 лв. ще бъдат прехвърлени на общинската болница за апаратура и основни ремонти.

В плановете на местната власт е и обновление на зданието на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“, за което са нужни 90 хил. лв. 120 хил. лв. са заложени за изграждане на огради в Комплекс за социални услуги за деца и младежи.

Инженерна инфраструктура

Както споменахме, през новата година морската столица ще се радва на рекорден бюджет за инфраструктура – 162,392 млн. лв. Само за озеленяване парите са 4 631 100 лв., за дейности по опазване на околната среда – още 12 390 631 лв. Предвижда се актуализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, за което са заложени 550 хил. лв.

Най-мащабният проект от десетилетия в инвестиционната програма по бюджета за 2018 г. е изграждането на бул. „Васил Левски“. Обектът е от стратегическо значение за града. С реализирането му ще бъде осигурена директна връзка от най-южната част до изхода към североизточната. Той ще бъде главен разпределител на вътрешноградското движение между традиционните градски територии и периферните райони и курортни комплекси. Неговата стойност е изчислена на 113 337 212 лв., а за 2018 г. са заложени 89 184 973 лв. Продължава изпълнението на пробива на бул. „Сливница” (сметна стойност 7 746 000 лв., за 2018 г. – 6 250 217 лв.). Очакван е и основен ремонт на ул. „Цар Борис III“ в кв. „Виница“ – 1 503 934 лв., както и на улиците „Студентска“ – 452 746 лв., „Кап. Рончевски“ – 790 хил. лв., „Баба Тонка“ – 450 хил. лв. Ще се строи и пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“ за 1 150 000 лв., част от южното обслужващо платно на бул. „Васил Левски“, кръгово кръстовище по алея в курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“, както и други по-малки обекти.
Дългово финансиране и европейски проекти

През 2018 г. община Варна има намерение да използва дългосрочен общински дълг за съфинансиране и мостово финансиране на проекти по оперативни програми на Европейския съюз, както и за реализиране на инвестиционни предложения от капиталовия си план. В тази връзка през 2017 г. местната власт е обсъдила публично обектите, за които има намерение да използва кредити.

На Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) се разчита за осигуряване на ресурс за проектите „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ и „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, финансирани по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) и „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна”. Изграждането на бул. „Васил Левски“ и пробивът на бул. „Сливница“ също ще бъде подкрепено от заем.

По „ОПРР 2014 – 2020“ община Варна изпълнява проекти на обща стойност 91 376 000 лв. Тук са модернизация на образователната инфраструктура на гимназиите „Николай Хайтов“ и „Д-р Иван Богоров“, естетизацията на градската среда и др. Предложенията, чиято реализация ще стартира през 2018 г., са „Модернизация на културна инфраструктура в читалище „П. Р. Славейков 1928“ – 556 483 лв.; на сграда филиал на Театрално-музикален продуценски център – Варна – 7 163 217 лв.; ремонт на приют за временно настаняване на бездомни – 3, 810 млн. лв.; развитие на туристическите атракции – 9 779 150 лв.; прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни здания – 1 178 830 лв.; прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради – 1 587 301 лв.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 03.01.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.