Бюджетите на Стара Загора и Пловдив гарантират мащабни инвестиционни проекти

Прочетена: 1273

Елица Илчева

С близо 109 млн. лв. бюджет ще разполага община Стара Загора. Прогнозната рамка за 2018 г. е точно 104 679 000 лв., към които ще се прибави преходен остатък от миналата година от около 4 млн. лв.

Приходите от държавни дейности са в размер на 59 920 000 лв., като 70% от тях са за образование, а от местни – 44 759 000 лв. В общата структура на разходите парите за образование заемат 44%. 4,56 млн. лв. са средствата, заложени в капиталовата програма, има и още 17,2 млн. лв., предвидени за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда. Както и в другите градове, голямата част от инвестициите, които ще бъдат реализирани тази година в Стара Загора, са по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020” („ОПРР 2014 – 2020“) и са на стойност 56 млн. лв. Повечето от проектите, за които има подписани договори за безвъзмездна финансова помощ, вече са стартирали.

Приоритетите в културната инфраструктура

Според общинския съветник Диян Димитров, председател на местната комисия по бюджет и финанси, подготвеният разчет поставя изключително силен акцент върху културната инфраструктура. „С чисто сърце можем да кажем, че това е бюджетът на културата”, коментира той.

Най-належащи и тепърва стартиращи са ремонтът на залата в Синдикалния дом, проектът за решаването на проблема с вътрешното оформление на музей „Литературна Стара Загора” и преустройството на сграда дарение от Мария Жекова за културен център за даровити деца. Включен в плановете е и основен ремонт на административни сгради – кметства и читалища по селата, монтиране на ново улично осветление, строителство на закрита лекоатлетическа писта, детски площадки, нов гробищен парк, обновяване на къща-музей „Николай Лилиев“. Има внесено предложение за нови трибуни на Античния форум.

Продължава и политиката за модернизиране на образователната инфраструктура с ремонти на училища и детски градини. С европейско финансиране по ОП „Региони в растеж 2104 – 2020“ ще се работи по няколко проекта. Ще бъдат ремонтирани СУ „Железник“, ЕГ „Ромен Ролан“, СУ „Иван Вазов“, IX ОУ „Веселин Ханчев“, ДГ „Звездица“ и ДГ „Звънче“.

Обекти, които вече са стартирали.

Сред преходните обекти от 2017 г. са: изработване на общи устройствени и подробни устройствени планове на парк „Бедечка“, на централна градска част, за застрояване на част от кв. „Железник“, на част от землището на Стара Загора – западно от кв. „Три чучура – юг”; довършване и основен ремонт на физкултурен салон на СУ „Максим Горки“; основен ремонт на ДГ №24 „Радост“; проекти за физкултурен салон на ОУ „П. Р. Славейков“ и НУ „Димитър Благоев“.

С финансиране по „ОПРР 2014 – 2020“ ще се работи и по „Зелена и достъпна среда за жителите на град Стара Загора“ – фаза II включва обновяване на площадното пространство пред общината и на пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“, както и дейности по парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото). Сред акцентите в инвестиционната програма са и проект „Най-доброто за децата“ на обща стойност 1 603 512 лв. и „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора” – фаза II – за 14 727 612 лв.

През 2018 г. ще продължат и усилията за реализацията на бъдещата индустриална зона „Загоре”. „Предстои среща в Министерството на икономиката за предприемането на конкретни стъпки за влизане на държавата в общото дружество за индустриалната зона, което учредихме”, информира кметът Живко Тодоров. От думите му стана ясно още, че община Стара Загора е бенефициент към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изработването на Общ устройствен план на града.

Ниски данъци – висока събираемост

Философията на предлагания бюджет е следната: На първо място – данъците и таксите в Стара Загора няма да се вдигат и през 2018 г., както не са повишавани от 2012 г. насам. „Това е важно да се каже, тъй като общината сме всички ние. Затова колкото съберем, толкова успяваме и да разпределим”, каза Тодоров по време на общественото обсъждане на 10 януари и уточни, че налозите в Стара Загора са едни от най-ниските в страната. „Данък сгради например при нас е 1,45 промила, докато средно за по-големите общини е 1,75. Такса смет за бизнеса е 3,5 на хиляда, за гражданите – 1,5. През последните години в повечето общини се наблюдава увеличение на данъка за МПС, докато в Стара Загора и той не е променян“, бе категоричен кметът. По думите му събираемостта е оптимална и една от най-високите в страната.

Местната власт планира заем от 10 млн. лв. Те са за мостово финансиране – пари, които са на разположение за разплащане на проектите, по които се работи.

Приходи в последния момент в Града под тепетата

Притесненията от края на 2017 г., че Пловдив ще харчи скромен бюджет от 273,5 млн. лв. през настоящата година, се оказаха напразни. През 2018 г. общината ще разполага с рекорден бюджет около 369 млн. лв. Средствата включват 43 млн. лв. преходен остатък, 24 млн. лв. от които ще бъдат усвоени по програми на Европейския съюз, както и вече верифицирани 22 млн. лв. от проекти, които в момента се изпълняват. Кметът инж. Иван Тотев коментира, че в общата сума не са включени парите, предоставени целево за капиталови обекти с решение на Министерския съвет.

Най-сериозното перо е за заплати на общинските служители. Там отива повече от половината бюджет, или 144 млн. лв. Капиталовите разходи за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда са 78 633 625 лв.

Продължават инвестициите за „Европейска столица на културата 2019“.

„Фокусът на община Пловдив продължава да бъде „Европейска столица на културата 2019“, посочи кметът инж. Иван Тотев. В подкрепа на думите си той допълни, че продължава работата по изграждане на културната инфраструктура, за която има гласувани средства с постановление на Министерския съвет. Ще се работи активно и по реконструкциите на площад „Централен“, салоните на Градската художествена галерия, кино „Космос“, строителството на нова сграда на ул. „Гладстон“ 32 на Дружеството на пловдивските художници, както и за закупуване на мобилна зала. Един милион лева се предвиждат за превръщането на бившия детмаг „Снежанка“ в изложбена зала.

9 млн. лв. от бюджета се отделят само за културни дейности, включително и за Фондация „Пловдив 2019“. Отделно 1,5 млн. лв. са за Културен календар на община Пловдив.
Един милион лева са заложени за укрепване и облагородяване на Хълма на Освободителите. Възложено е на кмета на район „Централен“ да сформира междуведомствена комисия, която да направи оценка за необходимостта от укрепителни дейности. С тези средства ще бъдат обновени вертикалните алеи и инфраструктурата, ще се изгради и ново осветление. 160 хил. лв. са предназначени за закупуването на влакче с два вагона, което да превозва посетителите от подножието до върха с цел превръщането на тепето в атрактивна за жителите и гостите на града зона.

Образованието също е акцент.

Много разходи в бюджет 2018 се предвиждат и за образование, като и тази година продължава реализирането на политиките за модернизиране на учебния процес. Залагат се целеви средства за ремонт на Професионалната гимназия по дървообработване „Христо Ботев“, като се предвижда там да започне дуално обучение по полиграфия.
Един милион лева се отделят за нова спортна зала на Езикова гимназия „Иван Вазов“, след като със средства от миналогодишния общински бюджет е изготвен проект, подобен на съоръжението в училище „Свети Патриарх Евтимий“.

Местната администрация на Града под тепетата е предвидила още за изработване на проекти и извършване на основни ремонти в сградите на детските ясли 240 хил. лв., а за същите дейности в детските градини – 400 хил. лв. Общо 120 хил. лв. са предназначени за изграждане на 20 нови площадки в детските ясли. С 1,8 млн. лв. ще се проектират и построят други 18 детски площадки в града – или по 3 във всеки един от районите.

През 2018 г. ще започне работа по важни за града проекти, както и ще продължи напредъкът по вече стартиралите. В тази връзка в бюджета са заложени средства за отчуждителни процедури на имоти по бул. „Марица-север“, ул. „Голямоконарско шосе“, ул. „Коматевско шосе“, бул. „Васил Априлов“, касаещи проекта „Модър – Царевец“ и др.

Отчуждителните процедури по бул. „Марица-север“ се предприемат във връзка с реализацията на проект за нов мост над река Марица, който ще бъде най-дългият до момента. Предвижда се съоръжението да започне с кръгово кръстовище от бул. „Копривщица“, да премине над реката и булеварда и да завърши с връзки на бул. „България“. Проектът позволява в бъдеще да се изгради и нов над 3-километров път, който да преминава покрай УМБАЛ „Пловдив“ и да излиза на ул. „Голямоконарско шосе“ в землището на община „Марица“.

Един милион лева се предвиждат за обновяване на уличната мрежа в кв. „Коматево“. Същата сума е осигурена и за първия етап на ул. „Голямоконарско шосе“, което ще даде възможност за стартиране на тръжните процедури.

С 800 хил. лв. по бюджета на район „Западен“ започват и дейностите по най-голямото залесяване и изграждането на нова зона в парк „Отдих и култура“ на площ от 650 декара.

Спортните обекти са голямо перо.

Очаква се през 2018 г. община Пловдив да работи по няколко от замразените големи проекти, причислявани към спортната инфраструктура, съобщиха от местната администрация. Сред тях са изграждането на втори гребен канал и реконструкцията на стадион „Пловдив“. Обектите са включени в програма за управление на общинските спортни имоти, която трябва да бъде приета от местния парламент. Най-големият стадион в Южна България не е реновиран от 28 години. Сега той ще бъде реконструиран по проект, за който са осигурени 600 хил. лв. Работата по отделните архитектурни части на спортния комплекс ще даде представа и колко пари ще са необходими за завършването му.

„Надявам се през 2018 г. да си отговорим на въпроса колко ще струва завършването на стадион „Пловдив“, и то с голяма точност“, коментира зам.-кметът Георги Титюков. Вторият гребен канал ще бъде част от новия екопарк „Марица”. Очаква се строителството да възлезе между 4 и 7 млн. лв. и да върви паралелно с мащабна залесителна кампания, като ще продължи 4 години. За тази година са заложени около 800 хил. лв., включително и за изграждането на изкуствено езеро с 16 острова за гнездене на редки и защитени птици, а също така и множество атракции за посетите­лите.

Общината планира през 2018 г. да започне и строителството на нов плувен басейн. Проектът е за 11 млн. лв., а съоръжението ще отговаря на стандартите за провеждане на големи международни първенства.

4,3 млн. лв. повече от данъци и такси

През 2017 г. пловдивчани са платили 127,8 млн. лв. за местни данъци и такси, съобщи в началото на годината зам.-кметът по икономика в община Пловдив Розалин Петков. От налози градската администрация е събрала с 4,3 млн. лв. повече, което прави 103,43% изпълнение на заложения бюджет от 123,5 млн. лв., поясни зам.-кметът.

Огромен ръст регистрира общинската администрация при сделките с недвижими имоти. В сравнение с 2016 г. цифрите сочат ръст от 2,4 млн. лв. „Общо от този налог за годината в общинската хазна са постъпили 17 млн. лв. при предвидени 13 млн. лв. Това означава, че Пловдив се развива“, коментира Петков.

За данък сгради през 2017 г. пловдивчани са внесли 21,2 млн. лв., което е с 400 хил. лв. повече от очакваното. 101% изпълнение се отчита в събираемостта на данък МПС. „Цифрите там показват постъпления в размер на 16,1 млн. лв. при заложени в бюджета със 100 хил. по-малко. Това се дължи не само на добрата събираемост, а и на големия брой автомобили, които се регистрират в Пловдив“, допълни Розалин Петков. От глоби и санкции в общинската хазна са постъпили 4,8 млн. лв. Тук преизпълнението е с 400 хил. лв.

През тази и следващите две години община Пловдив няма да тегли нови заеми. 2021 г. ще е последната, в която ще бъде изплатен 50-милионният облигационен заем от времето на кмета Иван Чомаков.

Живко Тодоров: Кредитният ни рейтинг доказва, че градът върви уверено напред

През 2017 г. изпълнихме бюджетната програма по планираните ремонти за градски улици, в селата на общински пътища. Бюджетът ни отново ще е в досегашните рамки. Очакваме да реализираме всички започнати проекти, с които ще повишим стандарта на живот.

Състоянието на общината ни е стабилно. Като цяло Стара Загора стои добре на фона на останалите големи градове, като София, Варна, Бургас. Доказва го и отчетът на Националното сдружение на общините в Република България, потвърждава го и фактът, че световната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс” повиши кредитния ни рейтинг. В нашия мандат нямаме нито един договор, решение или проект, за които да плащаме неустойки или санкции.

Относно казуса „Бедечка”, който е дискусионен, собствениците на земи там трябва да бъдат обезщетени. Министерството на отбраната ще ни прехвърли около 70 декара с възможност за още 50 декара. Именно това ми даде основание да взема позиция. Водил съм частни разговори с някои от наследниците и собствениците на земи в „Бедечка” и голяма част от тях са готови за замяна. И това е нормално, защото виждат, че няма да реализират нищо на „Бедечка”, нито пък е изгодно да чакат 15 години общината да им изплати земите. Изграждане на парк „Бедечка” е следваща перспектива, до края на нашия мандат няма как да се случи. Необходими са сериозен проект и сериозни средства. Екипът ми спаси територията, тези след нас ще трябва да се борят да я облагородят.

Инж. Иван Тотев: Очакваме грандиозно откриване на „Европейска столица на културата 2019“

„Пловдив – Европейска столица на културата 2019“ е марка, която вече работи за града. Никога толкова пари за култура не са били отделяни тук и това стана със сериозната подкрепа на правителството и на Министерството на културата. Миналата година Министерският съвет отпусна целева субсидия в размер на 16 млн. лв. за реализирането на важни проекти, като реконструкцията и обновяването на площад „Централен“, Художествената галерия на ул. „Съборна”, кино „Космос“, Тютюневия град и др.

Работим много силно и активно по реконструкцията на площад „Централен“. Вече имаме обявени процедури по ЗОП, като дейностите, които ще бъдат реализирани там, са в няколко направления – площадно пространство, свързващи зони с отделните градски части и археологически обекти. В плановете на общината е дейностите по социализирането и консервирането на археологията да се случват в реално време пред гостите на града.

Настилката на площад „Централен“ се отделя като „скоростна писта“, която трябва бързо да бъде съгласувана с Националния институт за недвижимо културно наследство, като тя ще бъде изградена от естествен материал. Там ще се направят подходящи пространства за култура, включително за мобилна зала. Предвижда се в проекта да бъдат интегрирани всички възможни елементи от победителя в проведения от община Пловдив международен конкурс – португалското бюро „Фора“.

За откриващия уикенд през януари 2019 г. Пловдив очаква между 50 и 80 хиляди души. В процес на подготовка е процедурата за избор на оператор за откриването на стойност до 2 млн. лв. Очаква се то да бъде грандиозно.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 18.01.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.