В Северозапада европейските средства достигат стойностите на общинските бюджети

Прочетена: 125

Елица Илчева

Ако трябва да се открият приликите в начина, по който са формирани бюджетите на областните градове в Северозапада, то може да се каже, че се открояват две неща – едното е отказът да се вдигат данъци и такси, като за сметка на това се стяга финансовата дисциплина, и второто е, че местните власти са положили усилия да осигурят с европейски проекти средства, които достигат стойностите на собствените им бюджети. Така селищата, влизащи в графата „изоставащи”, се опитват да развиват инфраструктура и да задържат жителите си.

Най-мащабните инфраструктурни
проекти са във Враца

Основен акцент в проектобюджета на Враца за 2018 г. са стабилността и изпълнението на мащабни инфраструктурни проекти. Това заяви кметът Калин Каменов при представянето на финансовата рамка, с която ще трябва да се съобразява общината тази година. Тя е 49 491 243 лв., което е с 3 500 000 лв. повече в сравнение с бюджет 2017 г. В сумата не е включен преходният остатък, който е над 5 млн. лв.

Предвижда се увеличение на данъчните приходи с над 350 000 лв., при това без да се разчита на по-високи налози, а само на подобрена събираемост. От концесии, общински такси и продажба на нефинансови активи се предвиждат с 360 000 лв. повече. Ниските нива на данъчно облагане, които се запазват, са предпоставка за устойчивост и предвидимост. При управлението на разходите местната администрация ще разчита на подобрена ефективност.

Средствата за образование са увеличени с над 3 млн. лв., както и тези за местни дейности, които през 2018 г. са с над 500 000 лв. повече, без да се включва преходният остатък. Предвидено е финансиране в размер на 300 000 лв. за спортните клубове, както и почти 110 000 лв. за издръжката и обновяването на общинските пазари, съобщават от пресцентъра на местната администрация.

Сумите в бюджета, за съфинансиране на проекти, също са сериозно разходно перо – 853 047 лв., в които влизат 254 726 лв. за проект „Красива България“ за обновяването на ЦДГ „Щастливо детство“ и 254 080 лв. за водния цикъл.

От общината са убедени, че макрорамката създава предпоставки за изпълнението на инфраструктурни проекти и подобряване качеството на жизнената среда. Акцентът категорично е програмата за капиталови разходи, където са заложени 2 345 201 лв. Предвидените инвестиции са за основен ремонт на ул. „Теменуга“, изграждане на ул. „Венец“, обособяване на паркинги в града, завършване на дейностите за общинския приют за кучета и др. С преходния остатък, който е 200 000 лв., ще бъдат реализирани строително-монтажни работи в селата (132 000 лв.) и кварталите на Враца.

Средствата, които ще се инвестират в общината по европрограми, надхвърлят стойността на макрорамката на годишния бюджет – общата сума на проектите за 2018 г. е 51 044 454 лв. От тях готовите, чието изпълнение ще започне още тази пролет, са на стойност близо 34 млн. лв., внесените, които са в процес на оценка, са за 14 млн. лв., други са на етап подготовка. Някои от проектите са: ремонт на административна сграда, обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част, мерки за енергийна ефективност на образователни институции и многофамилни жилищни сгради, създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания. Ще продължи и работата по „Воден цикъл на гр. Враца“.
За изпълнение на инвестиционната програма по европроектите общината ще разчита и на дългосрочен заем за съфинансиране и мостово финансиране – 7,38 млн. лв.

Строга дисциплина на харчовете във Видин

Бюджетът на община Видин за 2018 г. е амбициозен, но в същото време разумен и балансиран, който ще се реализира в условията на изпълнението на финансово-оздравителен план. Това смята кметът Огнян Ценков, за който основната задача през настоящата година е продължаване на финансовото стабилизиране на общината.

Рамката е 40 322 000 лв., от които 23 891 000 лв. са държавни приходи, а останалите 16 432 000 лв. – доходи от местни дейности. За сравнение приетият в началото на 2017 г. бюджет е 35 935 570 лв., след актуализацията годината приключва с 45 410 000 лв. „Принципът, който заложихме, е строга финансова дисциплина. Нашата философия е увеличаването на приходите да е на база по-висока събираемост и по-добро разпореждане с програмата за общинската собственост. Удържахме поетия ангажимент и обещанието, дадено в началото на мандата, да не увеличаваме местните данъци и такси“, подчерта Огнян Ценков.

Той разясни, че бюджетът трябва да бъде представен пред министъра на финансите за одобрение – това е изискване във връзка с обстоятелството, че Видин е в списъка на общините в недобро финансово състояние. Едва след получаване на това одобрение той може да бъде внесен за разглеждане и гласуване в Общинския съвет.

Като втори приоритет кметът определи реализацията на големите проекти, подготвени през последните две години – реконструкция на централната градска част; обновяване и модернизиране на Средното училище „Цар Симеон Велики“ и Природо-математическата гимназия „Екзарх Антим Първи“; ремонт на Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“; СМР на Гребната база; реставрация и консервация на Общинския драматичен театър; саниране на жилищни сгради; подготовка на проекти за осигуряване на средства за реставрация, консервация и социализация на крепостта „Баба Вида“ и за възстановяване на синагогата.

Третата основна задача пред кметската администрация е подобряването на жизнената среда. Тук влиза облагородяване на местата за живеене – пространства около блокове, пътна и улична инфраструктура, програма „Местни инициативи“.

Четвъртият приоритет е привличане на инвестиции, разкриване на работни места и намаляване на безработицата.

„Финансовото стабилизиране на общината връща доверието към нас – доказателство за това са разкриването на нови работни места в съществуващи предприятия през 2017 г. и увеличаващият се интерес на инвеститори към община Видин“, заяви Огнян Ценков.

Развитието на туризма и привличането на повече посетители на база на културно-историческите забележителности и съхранените традиции е друга основна задача.

За Монтана 2018-а е годината с най-голям бюджет

„Този бюджет е най-големият, който Монтана е имала. Възможно е със средствата от европейските проекти да стигне до 60 млн. лв. още през първата половина на 2018 г. Това е голямо предизвикателство не само като изпълнение на приходите, но и като реализиране на амбициозните проекти, които поставяме в приоритетите си за годината”, заяви кметът Златко Живков.
Рамката на бюджета е 40 758 000 лв. и това е с близо 4 млн. лв. повече от 2017 г. Общата държавна субсидия за делегирани дейности е 21,1 млн. лв., местните приходи са 18,2 млн. лв.

С 6,5 млн. лв. ще бъдат финансирани основни ремонти на улици, тротоари, публични сгради, църкви, паркинги, детски площадки, укрепителни съоръжения и паркове. Списъците с обектите за инвестиции и закупуване на активи са направени по близо 20 предложения, отправени до кмета и до общински съветници от различни неформални групи. Най-големият е реконструкцията на улица „Индустриална”. Проектът предвижда да бъде отворен прелезът при завод „Монбат” на ул. „Иван Давидков” и реконструиран прелезът след жп гарата на линията в посока Бойчиновци.
Близо половин милион лева са планирани за изработване на иконостас и за зографисването на храм „Свети Дух”, както и за озеленяването на пространството пред него. Най-голямата църква в Северозапада се строи вече 10 години и инвестициите в изграждането й са 2,8 млн. лв. собствени средства на общината.

12,2 млн. лв. ще бъдат усвоени чрез 19 проекта по оперативни програми на Европейския съюз. Най-голяма част от тях са по ОП „Региони в растеж“ – 8,3 млн. лв., с които ще продължи изграждането на парковете и сградите от образователната инфраструктура. Ще бъдат основно ремонтирани сградата на Езиковата и Математическата гимназия, на III и IV училище, на IV и на VII детска градина.

Политиката за развитие на малките населени места ще е факт и през 2018 г. В инвестиционните списъци са планирани 500 хил. лв. за ремонти на читалища, кметства и храмове във всичките 23 села.

За областната болница ще бъде закупена нова апаратура за комплексна съдова и неврологична диагностика, както и техника за хирургично отделение на стойност 50 хил. лв. Ще бъдат инвестирани средства в SMS система за паркиране, автобусни спирки, детски площадки. Освен това в бюджета са заложени 20 хил. лева за фонд „Ин витро” и 25 хил. лв. за безплатно пътуване на пенсионерите над 70-годишна възраст.

Консервативен бюджет
в Плевен

Бюджетът на община Плевен за 2018 г. е консервативен, заяви кметът Георг Спартански. „Винаги ножицата между обществените очаквания и административните възможности е широко отворена и още много години ще минат, докато доближат до тяхната реализация“, смята кметът на Плевен.

Общият размер за 2018 г. е 87 472 126 лв. Приходите от държавни дейности са 52 872 216 лв., а местните – 34 599 910 лв. Най-голям относителен дял в събираемостта на данъци има налогът върху недвижимите имоти – 8 100 000 лв. Планираните неданъчни приходи са в размер на 13 496 300 лв. От тях от общински такси са 9 766 300 лв., доходи от собственост – 3 632 000 лв.
„Целевата държавна субсидия за капиталови разходи е 1 456 400 лв., което е недостатъчно, за да се изпълнят очакванията на гражданите за ремонти“, категоричен е Спартански. „Сумата, разделена на броя на населението, прави по 10 лв. на човек при цена за асфалтиране на квадратен метър улица от 60 – 70 лв.“, изчислява той. По думите му обобщените до момента заявки за ремонт на пътната мрежа в населените места са за още около 2,5 млн. лв. Проектът на инвестиционната програма със собствено финансиране е за 3 994 006 лв. С преходен остатък от 2016 и 2017 г. са прехвърлени средства за проектиране на общите устройствени планове на община Плевен и на град Плевен.

В графата „Преходен остатък от целеви трансфери за капиталови разходи от 2016 г.“ са посочени 22 000 лв. за ремонт на Художествена галерия „Илия Бешков“, 62 685 лв. за изграждане на пристройка в НУ „П. Евтимий“, 800 000 лв. за обновяване на МГ „Гео Милев“, 107 000 лв. за СМР на зала „Балканстрой“. Заложени са средства и за ремонт на приют за безстопанствени кучета, за изграждане на улица до блок 212А в жк „Дружба“ и спортна площадка на ул. „П. Р. Славейков“, обновяване на Регионалния исторически музей и т.н.

Годишната програма включва и СМР в редица общински детски заведения, предвидено е финансиране и за ремонти на улици в Плевен и на общински пътища. Заложени са средства и за: обновяване на хотел „Сторгозия“ – 100 000 лв.; ремонт на ритуалния дом в „Чаира“ – 70 000 лв.; 42 000 лв. за доставка на високопроходими автомобили за кметствата без самостоятелен бюджет; 20 000 лв. са за придобиването на бордови бус за нуждите на общинската администрация. За основен ремонт на улици в Плевен тази година са планирани 200 000 лв., а 180 000 лв. са средствата за изграждане на видео наблюдение в града.

На този етап не са предвидени разходи за належащия ремонт на автогарата, за който ще са необходими около 1,5 млн. лв. По думите на Спартански е воден разговор за отпускане на заем от фонд JESSICA за автогарата, друг вариант е да се изтегли инвестиционен кредит. „Можем да си го позволим, сумата няма да е голяма, финансите на общината са стабилни. Това обаче ще зависи от приходите ни, от финансовата дисциплина, каквато гарантирано има“, е категоричен кметът на Плевен.

Планирани са средства за цялостно обновяване на централната пешеходна зона от пл. „Свободата“ до Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – около 2 млн. лв. Пари ще има и за преобразяване на пространството около историческата чешма „Балаклия“ и изграждане в този район на скейт парк.

Бюджетът на малките населени места в община Плевен през 2018 г. е увеличен с над 215 хил. лв., а за по-справедливото му разпределяне е приложен нов подход – чрез използването на показатели – брой жители и дължина на уличната мрежа, строителни граници на населеното място, категоризация на населените места в Република България, съгласно Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

За Ловеч приоритет са пътните проекти

Проектобюджетът на община Ловеч за 2018 г. е 36 834 210 лв. Целевите трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища са увеличени с 47 000 лв. Изравнителната субсидия е по-голяма с 62 900 лв., която се използва за финансиране на местни дейности – предвиденият размер е 2 330 200 лв. Също увеличена е и целевата субсидия за капиталови разходи с 82 400 лв.

„Освен с бюджет от 36 834 210 лв. местната власт ще разполага и с външен ресурс за над 35 млн. лв. В тази сума влизат средства по ОП „Региони в растеж“, като до момента има договорени 18 945 000 лв. Към тях могат да се прибавят още 2 300 000 лв. за мерки за енергийна ефективност, които очакват одобрение от Управляващия орган на оперативната програма, както и още 4 500 000 лв. – за културна инфраструктура. Ако добавим и сумата от 9 700 583 лв. от разплащането по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, се получава допълнителен ресурс с външен източник от над 35 млн. лв.“, посочва кметът Корнелия Маринова.

По думите й е видно, че определено става въпрос за амбициозен бюджет, който е реалистичен и изпълним, с ясни приоритети, насочен към развитие на пътната инфраструктура и създаване на съвременна, удобна и екологична градска среда.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 01.02.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.