Проект „Красива България” финансира 14 допълнителни предложения

Обявена е извънредна кампания по мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“

Прочетена: 87

Свилена Гражданска

С Решение №2/ 19.06.2018 г. на Управителния съвет (УС) на проект „Красива България“ (ПКБ) са одобрени 14 допълнителни предложения на 14 общини за финансиране и реализация през 2018 г. От тях 7 са по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“, 6 – по М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, и 1 – по М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“. Одобрените проекти са за обекти в следните области по предназначение: култура – 4, здравеопазване – 3, социални услуги – 2, образование – 2, обществено-административно обслужване – 2, спорт и рекреация – 1. Това съобщи за в. „Строител“ арх. Валерия Ботева, гл. координатор на проект „Красива България“ при Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Общата стойност на четиринайсетте одобрени предложения е 2,7
млн. лв. –

1,3 млн. лв. от ПКБ и 1,4 млн. лв. от кандидатите. От тях 2,6 млн. лв. са за строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР), а 77 хил. лв. за професионално обучение на безработни лица.
„С обновяването на допълнителните обекти се очаква обща заетост в СМР/СРР на най-малко 198 лица, в т.ч. поне 79 регистрирани безработни в дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ), както и професионално обучение на най-малко 66 безработни лица от ДБТ“, обясни арх. Ботева. Списък на одобрените предложения можете да видите в таблицата.
Арх. Ботева информира, че като част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната проект „Красива България” открива извънредна кампания за набиране на кандидати за участие по М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“, която ще приключи на 23 юли т.г.

М01 – 01 е насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда в сградите,

отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност и на такива с увреждания. Кандидати по нея са общините и държавните институции, които са собственици на обектите – предмет на предложенията. Допустимите проекти по М01-01 трябва да включват СМР/СРР, чрез които съществуващи здания, вкл. със статут на недвижима културна ценност, се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация. Благодарение на това се създават достъпни елементи за преодоляване на различни нива – стълби, отговарящи на изискванията за достъпност, рампи, подемни платформи и асансьори, в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират постройките. Реализират се входни и комуникационни пространства, помещения и пространства за общо ползване в сградите и санитарно-хигиенни и спомагателни стаи.

Максималният общ бюджет за едно предложение по мярка М01-01 е
120 хил. лв. с ДДС,

а минималният – 30 хил. с ДДС. Финансирането от ПКБ може да е най-много 90% от общия бюджет за проект, а съфинансирането от кандидата – поне 10%.
Ако кандидатите бъдат одобрени като възложители на обществени поръчки, те ще трябва да изберат изпълнител на СМР/СРР и да сключат с него договор в много кратък срок – най-късно до средата на септември т.г. Бенефициентите по ПКБ ще имат задължението да спазят крайния срок 30.11.2018 г. за приключване на СМР/СРР на обекта, за да бъдат извършените дейности надлежно отчетени и разплатени до 07.12.2018 г.

Всеки кандидат може да подаде само едно предложение по мярка М01-01,

в противен случай на разглеждане и оценяване ще подлежи единствено първото по ред, входирано в ПКБ.

След класиране тези, които са с най-висока обща оценка, ще бъдат предложени на УС на ПКБ за одобряване за финансиране, реализация и отчитане в рамките на 2018 г. Те ще бъдат обявени на интернет страницата на ПКБ www.beautifulbulgaria.com. Всички одобрени ще бъдат известени за подписване на споразумение с МТСП.

Подробна информация за условията за кандидатстване може да се намери на интернет страницата на ПКБ.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 10.07.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.