14 построени и ремонтирани училища, детски градини и здравни центрове по Програма ЗОВ

463 деца вече посещават новите учебни заведения

Прочетена: 86

Мирослав Еленков

По данни на Съвета на Европа близо 10% от населението на България са роми. Голяма част от тях нямат работа и добри жилища, както и достъп до социални и здравни услуги, а децата им – до качествено предучилищно и начално образование. Швейцария финансира Програма „Здраве и образование за всички“ (ЗОВ), за да помогне за решаването на тези проблеми, както и да подкрепи българското правителство в изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите. ЗОВ цели да подобри достъпа на уязвими групи до детски градини и начални училища, до качествени грижи и образование, както и до първично здравеопазване, репродуктивно, майчино и детско здраве.

Програмата работи в шест големи общински центъра и прилежащите общини: Бургас, вкл. общините Малко Търново (с. Звездец) и Средец, Монтана, кв. „Кошарник“ и съседното с. Габровница, Пловдив, вкл. близкия Куклен, Русе, вкл. общините Ветово, Сеново, Иваново и Борово, Сливен и Шумен, вкл. с. Ивански. В резултат на изпълненито й са построени и ремонтирани 14 училища, детски градини и здравни центрове.

Нова детска градина отвори врати в кв. „Надежда“ в Сливен

На официалната церемония по откриването присъстваха зам. -министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева, посланикът на Конфедерация Швейцария Н.Пр. Мюриел Берсе Коен, кметът на Сливен Стефан Радев.

„Преди малко повече от година дойдохме тук и теренът беше едно голямо игрище. Благодарение на добрата работа на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването успяхме да изградим тази прекрасна детска градина заедно с новия Център за административно обслужване. В него има здравен кабинет за профилактика, Бюро по труда, екипи на Дирекция „Социално подпомагане“, на общината и на полицията. За нас това е важно послание, защото ако не работим всички заедно на място, много трудно бихме могли да ограничим социалната изолация и безработицата“, заяви при откриването зам.-министър Русинова. Тя подчерта, че новата детска градина ще даде различно бъдеще на децата от кв. „Надежда“ в Сливен. „Смисълът на този проект е инвестицията в ранно детско развитие“, изтъкна Русинова. Зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева подчерта, че истинският празник ще бъде тогава, когато посещавате детската градина, завършат училище и се реализират на пазара на труда.

Швейцарският посланик Н.Пр. Мюриел Берсе Коен поздрави събралите се за откриването десетки родители на български и на ромски език. Тя посочи, че достъпът до образование и здравеопазване е основата за успешен живот на всяко дете в България. „Ние подкрепяме усилията на българското общество да се даде равен достъп до образование на всички деца“, заяви тя. Кметът на Сливен Стефан Радев подчерта, че ползите от реализирането на проекта ще идват през годините. „Поколения деца ще израснат и ще получат шанс за по-добър живот, за интеграция, а българското общество ще получи по-образовани и по-мотивирани граждани“, допълни кметът.

Модерната сграда на детската градина е в непосредствена близост до Центъра за административно обслужване в кв. „Надежда“,

което я прави достъпна за всички граждани. Това е първият по рода си комплекс за образование, здраве и култура в квартала, където живее предимно ромско население. В него ще се помещават още здравен център с три лекарски кабинета и културно-образователен център, от който жителите също имат належаща нужда. Единствен в кв. „Надежда“ за интегрирани услуги, новият комплекс е изключително важен за работата на община Сливен, местните неправителствени организации, училища, детски градини, здравни и образователни медиатори за интеграцията и

социалното включване на ромската общност.

Изграждането на многофункционалната сграда е по проект на община Сливен за социално включване на роми и други уязвими групи, изпълняван в рамките на Програма ЗОВ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Стойността е 2 791 985 лв., като 85% е швейцарското, а 15% – националното съфинанси­ране.

Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика: Проектът ще реши част от проблемите, свързани с облекчаване на достъпа до здравеопазване

За мен е истинско удовлетворение да видя, че с усилията на общината и подкрепата, която получаваме по линия на двустранната швейцарска програма, солидарността, която имаме с колегите от Министерството на образованието и науката и Министеството на здравеопазването, успяхме да изградим този център, който ще даде възможност на децата редовно да посещават ясла и детска градина. Но не само. Ще има и здравен кабинет, така че профилактиката, ранната интервенция, част от проблемите, свързани с облекчаване на достъпа до здравеопазване, могат да бъдат решавани тук на място. За нас това е важен подход, защото ако не работим всички заедно, много трудно ще можем да преодолеем социалната изолация. Около 25 хил. са жителите на кв.

„Надежда“ и считам, че тази детска градина ще даде различно бъдеще на тези, които учат тук. Ако не инвестираме от ранна възраст в тях, много трудно ще преодоляваме проблемите с отпадане от училище, с безработицата на младите хора.

Деница Сачева, зам.-министър на образованието и науката: Ранното детско развитие е предпоставка за успешно бъдеще

Радвам се, че се реализира такъв интегриран модел. Това е много важно, защото ранното детско развитие е предпоставка за успешно бъдеще. Трябва да отбележим, че децата, които ходят на детска градина, след това рядко отпадат от образователната система. Именно затова тази постройка ще бъде от основно значение, защото малчуганите в нея ще бъдат пример, че с образование може да сполучиш.

Стефан Радев, кмет на Сливен: Реновираме още четири подобни сгради  

Добрият ефект от новата градина ще се почувства от момента, в който децата влязат в нея. За нашия град ползите ще идват и напред в годините, цяло поколение ще получи образование и шанс за по-добър живот и интеграция. За обществото ни е важно да има образовани и мотивирани граждани. Убеден съм, че тази инвестиция е най-правилното нещо, което можем да направим, и ще има положителен и траен ефект. Сградата ще увеличи местата в детските градини за децата на Сливен. Искам да посоча, че в момента изпълняваме проект за реновация на още 4 детски градини на територията на общината.

Динко Господинов, представител на изпълнителя: Изградихме много хубав обект

Започнахме обект, който беше 2000 кв. м разгърната площ, и успяхме да го завършим много качествено в рамките на година. Отзивите са добри и хората от Българо-швейцарската програма останаха доволни. Двете фирми в консорциума – „Гео Кри“ ЕООД и „Супер Строй инженеринг“ ЕООД – работихме в прекрасен синхрон и изградихме много хубав обект.

Резултатите по места

Нова сграда за Основно училище „Христо Ботев“ в Бургас

От учебната 2016/2017 година 90 деца на пет- и шестгодишна възраст и 55 на 7 и 8 години имат целодневно обучение в новоизградената пристройка за предучилищно и начално училищно образование към Основно училище „Христо Ботев“ в бургаския кв. „Победа”. Кварталът досега не е имал детска градина, нито достатъчно помещения за допълнителни занимания на учениците от началните класове.

Сградата е с обща площ 870,7 кв. м. На първия етаж са стаите за учениците, както и физкултурният салон, с какъвто училище „Христо Ботев” досега не е разполагало. На втория са разположени залите за подготвителните предучилищни групи, медицинският и методичният кабинет, кабинети за логопед и психолог, както и за работа с родители. От екипа на проекта са посетили 150 семейства от ромски и турски произход, за да ги мотивират да изпращат децата си на детска градина и училище.

Обновена детска градина „Ален мак“
в с. Звездец

От септември 2016 г. 25 деца посещават цялостно обновената целодневна детска градина „Ален мак“ в с. Звездец. Сградата представлява едноетажна постройка с частичен сутерен с обща площ 327 кв. м.

Направена е топлоизолация, подменен е покривът, монтирана е изцяло нова инсталация за топла вода и отопление. Изградени са площадки за игра, инсталирани са модерни детски съоръжения, дворът е озеленен. Градината има ново оборудване и обзавеждане – детски легла, гардеробчета, шкафове, маси, столове и скамейки.

В рамките на проекта е планиран ремонт на детската градина в с. Звездец, но работата се оказва почти равностойна на ново строителство, защото необходимите промени са огромни – нов покрив, нова стоманена плоча за основа, ремонтирана топлинна инсталация. Старата сграда, недопустима като структура за възпитание и пребиваване на 5-6 годишни деца, след ремонта е превърната в нова модерна детска градина. Стойността на проекта е 2 613 544 лв.

В Шумен интегрират чрез образование, здравеопазване и култура

В общината изпълняват проект „Взаимодействие с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“. Серия образователни, здравни и културни дейности ще подпомогнат социалното включване на роми и други уязвими групи в трите квартала в града с малцинства – „Млада гвардия“, „Еверест“ и „Витоша“, както и в с. Ивански.

В реновираната по проекта детска градина „Пролетна дъга“ ще се сформира нова предучилищна група за деца на възраст 5-6 г. В основно ремонтираните здравни кабинети в с. Ивански ще заработят педиатър, АГ специалист и здравен медиатор. Стойността на проекта е 723 656 лв.

Две нови ясли и две обновени детски градини в Русе

По Програма ЗОВ 25 деца от ромски, турски и български произход посещават детска ясла №6 в квартал „Дружба 3“. За целта е направено значително преустройство на помещения за две яслени групи в бившия Дом за медико-социални грижи за деца. По проекта са наети четири медицински сестри, четири детегледачки и един педагог. Основно ремонтирана и обзаведена детска градина в квартал „Тракция“ е приела 8 нови деца на възраст 3-5 г. и 10 на възраст 5-6 г. Първият етаж на градината е изцяло ремонтиран и превърнат в здравен пункт с кабинети за общопрактикуващ лекар, гинеколог и здравен медиатор. Стойността на проекта е 2 458 984 лв.

Здравна и образователна интеграция в
кв. „Столипиново“ в Пловдив

През октомври 2016 г. община Пловдив започва изпълнението на проект „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“. Усилията са насочени основно към образователната и здравната интеграция на ромите и другите уязвими групи, живеещи в ромския квартал на града и съседния град Куклен. Към ДКЦ „Изток“ ще бъде построена допълнителна сграда с кабинети за лекари и медиатори. В нов образователен център в двора на училищата „Найден Геров“ и „Кирил Нектариев“ в кв. „Столипиново“ ще се организират разнообразни извънкласни дейности. В Куклен фокусът е върху работата с родителите и задържането на децата в училище. По проекта ще работят трима здравни и трима образователни медиатори. Стойността на проекта е 1 077 495 лв.

Нова детска градина в Монтана

Предвижда се през следващите три години да бъде построена нова сграда на Целодневна детска градина №8 „Пролет” в монтанския кв. „Кошарник”, където живее компактно ромско население. Непосредствено до нея ще бъде ремонтирана сградата на Здравно-консултативния център. Тук, както и в двете ремонтирани помещения на Общинския медицински център – Монтана, ще има повече лекарски кабинети и стаи за здравните медиатори. В сградата на кметството в с. Габровница ще бъдат обособени помещения за срещи на родители и деца. Ремонтираната сграда ще поеме профилактиката и медицинската грижа и за двете съседни села Вирове и Безденица. Общата стойност на проекта по ЗОВ в Монтана е 2 226 260 лв.

 

 

Сподели в социалните мрежи

Автор на 06.12.2018. Категория Тема. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.