Строител | Архив | Тема | 2
Вестник Строител » Архив по категория » Тема (Страница 2)

Елица Илчева Проектът на Национална жилищна стратегия до 2030 г. скоро ще бъде публикуван за обществено обсъждане. Това стана ясно по време на международната конференция „Устойчиви градове – нови възможности и предизвикателства пред общините“, организирана от Habitat for Humanity Bulgaria. Във форума се включиха Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, Силвия Георгиева, изп. […]

Прочети още…           Прочетена: 144

„Политиката по сближаване на Европейския съюз е ключова за всяка държава членка, но и важна тема за Българското председателство на Съвета на ЕС, защото има пряко отношение върху развитието на Западните Балкани“. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на Конференцията на високо равнище, посветена на кохезионната политика на ЕС и перспективите за конвергенция и […]

Прочети още…           Прочетена: 46

Свилена Гражданска Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. има три цели. Първата е повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост. Следващата е опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на […]

Прочети още…           Прочетена: 119

Росица Георгиева Ренета Николова През настоящата година Столичната община (СО) изпълнява мащабна инвестиционна програма, която включва както възстановяване на редица инфраструктурни обекти в града, така и реализиране на нови проекти. През 2018 г. ще стартира цялостното обновяване на 28 учебни заведения в София, както и ремонтът на много улици и булеварди. Сред големите проекти е […]

Прочети още…           Прочетена: 85

Екип на в. „Строител“ Нужна е дългосрочна инвестиционна програма за Северна България. Около това се обединиха участниците в Четвъртата международна конференция „Инвестиции и инфраструктура в Северна България“, организирана от Камарата на строителите в България (КСБ) и Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент. Съорганизатор и медиен партньор на събитието, което се […]

Прочети още…           Прочетена: 147

Мирослав Еленков „Кръговата икономика е реалност, към която трябва бързо да се адаптираме. Българското председателство неслучайно избра именно този подход и за лидерската среща на 16 май, за да покажем, че е важно в каква околна среда живеем“. Това заяви министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова при откриването на първия […]

Прочети още…           Прочетена: 71

Мирослав Еленков Г-н Попов, как протича изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ (ОПИК 2014 – 2020)? ОП „Иновации и конкурентоспособност“ e една от осемте оперативни програми, която е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. Средствата по нея представляват един от […]

Прочети още…           Прочетена: 140

Десислава Бакърджиева Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 2014 – 2020“) продължава успешно своето изпълнение с последователност на инвестициите и устойчивост на проектите. Според Управляващия орган на „ОПТТИ 2014 – 2020“ тази тенденция потвърждава предварителните очаквания за приемственост от ОП „Транспорт 2007 – 2013“ и постигане на общата цел на „ОПТТИ […]

Прочети още…           Прочетена: 141

Свилена Гражданска Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) е разработена, за да подпомогне по-балансираното и устойчивото развитие на българските градове. Общият й бюджет е 3 млрд. лв. европейско и национално съфинансиране. Тя подкрепя мерки за преодоляване на различията в регионите, както и такива да се овладеят негативните миграционни процеси […]

Прочети още…           Прочетена: 154

Мартин Славчев Четвъртата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“, която традиционно се организира от Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ), се проведе в Хисаря. За пореден път събитието събра на едно място представители на държавната администрация, на български и европейски институции, на бизнеса, науката, неправителствени организации и други експерти в областта. На форума присъстваха над 250 […]

Прочети още…           Прочетена: 56

Десислава Бакърджиева „Решенията, които предстои да се вземат относно следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, ще имат ключова роля за развитието на жп транспорта в България. Структурните фондове, Кохезионният фонд и Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) са основни източници на финансиране за подобряването на транспортните връзки в изоставащите региони на територията на Съюза. България […]

Прочети още…           Прочетена: 90

Десислава Бакърджиева През 2018 г. държавната пътна администрация на България навърши 135 години. Като една от най-старите структури в страната институцията има солидна история, изпълнена с много успехи, които Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) продължава и в настоящето. Благодарение на работата и полаганите усилия на пътната администрация през годините сега България може да се похвали с […]

Прочети още…           Прочетена: 78