Вестник Строител » Архив по категория » Тема (Страница 3)

Екип на в. „Строител“ Нужна е дългосрочна инвестиционна програма за Северна България. Около това се обединиха участниците в Четвъртата международна конференция „Инвестиции и инфраструктура в Северна България“, организирана от Камарата на строителите в България (КСБ) и Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент. Съорганизатор и медиен партньор на събитието, което се […]

Прочети още…           Прочетена: 157

Мирослав Еленков „Кръговата икономика е реалност, към която трябва бързо да се адаптираме. Българското председателство неслучайно избра именно този подход и за лидерската среща на 16 май, за да покажем, че е важно в каква околна среда живеем“. Това заяви министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова при откриването на първия […]

Прочети още…           Прочетена: 72

Мирослав Еленков Г-н Попов, как протича изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ (ОПИК 2014 – 2020)? ОП „Иновации и конкурентоспособност“ e една от осемте оперативни програми, която е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. Средствата по нея представляват един от […]

Прочети още…           Прочетена: 148

Десислава Бакърджиева Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 2014 – 2020“) продължава успешно своето изпълнение с последователност на инвестициите и устойчивост на проектите. Според Управляващия орган на „ОПТТИ 2014 – 2020“ тази тенденция потвърждава предварителните очаквания за приемственост от ОП „Транспорт 2007 – 2013“ и постигане на общата цел на „ОПТТИ […]

Прочети още…           Прочетена: 144

Свилена Гражданска Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) е разработена, за да подпомогне по-балансираното и устойчивото развитие на българските градове. Общият й бюджет е 3 млрд. лв. европейско и национално съфинансиране. Тя подкрепя мерки за преодоляване на различията в регионите, както и такива да се овладеят негативните миграционни процеси […]

Прочети още…           Прочетена: 159

Мартин Славчев Четвъртата годишна конференция „Безопасна пътна инфраструктура“, която традиционно се организира от Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ), се проведе в Хисаря. За пореден път събитието събра на едно място представители на държавната администрация, на български и европейски институции, на бизнеса, науката, неправителствени организации и други експерти в областта. На форума присъстваха над 250 […]

Прочети още…           Прочетена: 63

Десислава Бакърджиева „Решенията, които предстои да се вземат относно следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС, ще имат ключова роля за развитието на жп транспорта в България. Структурните фондове, Кохезионният фонд и Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) са основни източници на финансиране за подобряването на транспортните връзки в изоставащите региони на територията на Съюза. България […]

Прочети още…           Прочетена: 92

Десислава Бакърджиева През 2018 г. държавната пътна администрация на България навърши 135 години. Като една от най-старите структури в страната институцията има солидна история, изпълнена с много успехи, които Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) продължава и в настоящето. Благодарение на работата и полаганите усилия на пътната администрация през годините сега България може да се похвали с […]

Прочети още…           Прочетена: 81

Елица Илчева От началото на програмен период 2014 – 2020 г. по програмите на ЕС в България са разплатени 4,255 млрд. лв., което е 18% от общия им бюджет. По Структурните фондове, Кохезионния и Европейския фонд за морско дело и рибарство на бенефициентите са предоставени над 3,277 млрд. лв. (18,7%), а по земеделския фонд за развитие […]

Прочети още…           Прочетена: 104

Инж. Йоана Бетова, Експерт КСБ, Екип на КСБ Пазарът на обществени поръчки е част от Брутния вътрешен продукт – ресурс, който трябва да бъде изразходван прозрачно и ефективно. Осигуряването на равнопоставен достъп и конкурентна среда в сферата на обществените поръчки е определящ фактор при формирането на бизнес климата, увеличаването на чуждестранните и местните инвестиции, стабилизирането […]

Прочети още…           Прочетена: 70

Инж. Росен Колелиев, член на УС на КСБ, член-кореспондент Международна академия по наука, екология и безопастност Напоследък в пресата и дори в специализираните издания и официални сайтове по един или друг повод масово навлезе понятието „превантивен ремонт на пътища“. Считам, че това понятие се използва без основание и не изразява точно и коректно предвидените ремонтни […]

Прочети още…           Прочетена: 108

Росица Георгиева В последните години София се развива като изключително привлекателно място за инвестиции и продължава да бъде най-голямата областна икономика в страната. Столицата е на водещо място по отношение на заетост, инфраструктурна обезпеченост, качество на живот, добро образование, успешен бизнес и ръст на туристите. Това се дължи на местоположението, транспортната свързаност и на жителите […]

Прочети още…           Прочетена: 68